1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Những kết quả đạt được Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (383 KB, 66 trang )


Hình 3 : Sơ đồ quản lý nguyên vật liệu
Vì là cơng ty tư nhân , tất cả cơng trình bao gồm nhà xưởng , kho , phòng hành chính đều được quy hoạch trong một diện tích có hạn , khả năng
thất thốt ngun liệu khơng xảy ra vì thế việc quản lý nguyên vật liệu của công ty không phức tạp như những công ty nhà nước . Chủ yếu là quản lý
nguyên vật liệu về mật số lượng đầu vào so với đầu ra , công tác bảo quản ngun vật liệu khơng có vì khả năng chịu ảnh hưởng hao mòn do thời tiết
của nguyên vật liệu là rất ít .

III. Đánh giá chung về sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng Minh Cường


Từ những phân tích kết quả sản xuất kinh doanh trên , ta có thể có được những kết luận tổng quát như sau:

1. Những kết quả đạt được


- Khối lượng sản phẩm sản xuất ra không ngừng tăng lên. Điều này thể hiện mặt tính tích cực đối với bất kỳ một doanh nghiệp công nghiệp nào, đặc
biệt là trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt có nhiều sự biến động về giá cả các mặt hàng trên thị trường. Công ty đã và đang nỗ lực duy trì
và mở rộng quy mơ nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trên thị truờng.
NguyÔn Ngäc Nam QTKDTM K38 45
Phòng Kinh doanh
Phân xởng sản xuất
Giám ®èc ®iỊu hµnh Kho
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật và trình độ cơng nhân viên ngày càng được nâng cao. Nhằm đáp ứng cho mục tiêu đẩy mạnh sản xuất , tăng sản lượng ,
giảm giá thành sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị truờng. - Thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên bảo đảm, người lao
động tích cực, nhiệt tình, sáng tạo. - Công ty đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001 trong sản xuất.

2. Những tồn tại và khó khăn chủ yếu


Những thành tựu của công ty đạt được là không thể phủ nhân . Nhưng bên cạnh đó cơng ty vẫn tồn tại những khó khăn , hạn chế. Vì vậy cần phải
nghiên cứu, xem xét, phân tích và đánh giá một cách chính xác những khó khăn, hạn chế đó để có những giải pháp thích hợp đểgiải quyết chúng nhăm
giúp cho cơng ty ngày càng lớn mạnh. Những khó khăn, hạn chế còn tồn tại là: - Cơng tác marketing chưa được quan tâm. Vì vậy chưa thể tạo dấu ấn
sản phẩm của mình trong tiềm thức khách hàng , khả năng cạnh tranh với những mặt hàng cùng loại còn kém.
- Dịch vụ trứơc, trong và sau bán hàng chưa được quan tâm. - Trình độ lao động còn kém , cơ cấu lao động chưa hợp lý và thiếu các
biện pháp cần thiết để kích thích lao động. - Khả năng bán hàng của cơng ty còn hạn chế . Hiện tại công ty chỉ dựa
vào một số nhà phân phối . Cho đến nay, phòng marketing chưa được thành lập, điều đó cho thấy cơng ty chưa thực sự mở rộng thị trường mà vẫn phụ
thuộc vào các nhà phân phối. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu và xem xét nghiêp túc vì nó tác động rất lớn đến sự tăng trưởng doanh thu của công ty.
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 46

Chương III Mét sè giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh


ở Công ty TNHH Xây dựng Minh Cờng.

I. nh hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tới.


Từ nay đến năm 2010 phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng từ 10 ÷
15. - Giảm chi phí sản xuất kinh doanh từ 5
÷ 7
- Mức lương người lao động từ 1.400.000 ÷
1.700.000 VNĐ tháng người. - Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao
trình độ nghiệp vụ, trình độ hiểu biết chung. - Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong hệ thống quản lý, hệ thống
dịch vụ, hệ thống luân chuyển chứng từ nhằm giảm tối đa các chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Bước vào năm sản xuất kinh doanh năm 2009, Công ty đã rút ra kinh nghiệm, những vấn đề còn thiếu sót của những năm trước từ đó đưa ra
những mục tiêu chủ yếu phải đạt được trong năm 2009 này là: -Về doanh thu: trên 60.000.000.000đ
- Lợi nhuận: Đạt ≥
5.000.000.000 đồng - Các khoản nộp ngân sách phải đạt:
≥ 150 so với năm 2008
- Thu nhập bình quân 1 CNV phải đạt: ≥
1.600.000 đ người tháng Sau gần 10 năm hoạt động công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể,
bên cạnh đó vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Vì vậy đầu năm 2009 ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những định hướng chiến lược cho những năm tới.
- Thị trường: đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung nỗ lực giải quyết các vấn đề: Mở rộng mạng lưới tiêu thụ.
- Cải tiến chất lược sản phẩm và tăng năng lực sản xuất. Hồn thiện cơng tác sử dụng nguồn lao động một cách hợp lý hơn nữa.
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 47
II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty Xây dựng Minh Cường.
Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường là một doanh nghiệp tư nhân, trong những năm vừa qua Cơng ty đã có những kết quả cao.Tuy nhiên, về
thực tế trong q trình hoạt động kinh doanh, Cơng ty còn nhiều hạn chế cần phải tiếp tục nghiên cứu. Trong những năm tiếp theo Công ty cần tiếp tục đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh từng bước đưa Công ty đi lên. Để có thể tăng trưởng và phát triển vững chắc trong điều kiện cạnh tranh gay gắt thì việc
thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.Với tư cách là sinh viên
thực tập tốt nghiệp, qua thời gian thực tập tại Cơng ty, trên cơ sở những tồn tại hiện có em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp về một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường.


Doanh nghiệp sản xuất - xây dựng là một tác nhân trên thị trường nên việc nghiên cứu thị trường là tất yếu. Có thể nói thị trường là vấn đề sống còn
của mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khơng thể tồn tại nếu khơng có thị trường. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp cần phải
tập trung vào công tác nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường là xuất phát điểm để định ra các chiến lược kinh doanh của Cơng ty , từ đó doanh
nghiệp tiến hành lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, các chính sách thị trường.. Vì thị trường không phải là bất biến mà luôn biến động, thay đổi
khơng ngừng. Do đó nghiên cứu thị trường phải được tiến hành một cách thường xuyên. Từ việc nghiên cứu này ta nghiên cứu, xác định khả năng kinh
doanh một lĩnh vực nào đó trên địa bàn xác định. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng cung ứng để thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
Để làm tốt và ngày càng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường cơng ty cần phải:
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 48
Thành lập tổ chuyên trách công tác nghiên cứu thị trường như là một bộ phận trực thuộc phòng kinh doanh.
- Cần thành lập tổ này vì:
Đối với các Công ty hiện nay hoạt động nghiên cứu thị trường hồn tồn là do phòng kinh doanh và các cán bộ phụ trách kinh doanh ở từng đơn
vị trực thuộc đảm nhiệm. Do đó cơng tác này thường khơng được tiến hành một cách chi tiết, tỉ mỉ do khối lượng cơng việc qúa nhiều mà số cán bộ
phòng kinh doanh lại ít. Do vậy sẽ rất khó khăn để có thể làm tốt các cơng việc. Hơn nữa với tầm quan trọng của công tác nghiên cứu thị trường cần phải
có sự đầu tư riêng về nhân sự và tài chính.
- Chức năng, nhiệm vụ của tổ:
Bộ phận này có chức năng nghiên cứu, thăm dò và dự báo thị trường, kết hợp với các bộ phận khác trong kinh doanh làm tham mưu chỉ đạo quản lí
hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. Bộ phận này có nhiệm vụ thu thập, xử lí các thơng tin bao gồm thị trường đầu vào và thị trường đầu ra, từ đó xây
dựng các kế hoạch kinh doanh cho Cơng ty.
- Đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật cho bộ phận này:
Đầu tư phương tiện để có thể tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất như: điện thoại, fax, máy tính, nối mạng Internet.
Tạo điều kiện đi lại nhanh chóng và thuận tiện cho cán bộ khi làm việc và kiểm tra thông tin. Các tài liệu kinh doanh, các tài liệu liên quan đến thị
trường trong và ngoài nước, hệ thống các sách báo, tạp chí cũng như các tài liệu khác có liên quan.
Ngồi ra, Cơng ty còn cần có chính sách để cung cấp cho bộ phận này một nguồn kinh phí hoạt động hàng năm, thiết lập các chính sách khen thưởng
- kỉ luật hợp lí nhằm khuyến khích người lao động và bảo mật thông tin.
Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng chiến lược thị trường.
- Chiến lược thị trường là một bộ phận hình thành của chiến lược phát triển
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 49
sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Mặt lý luận và thực tiễn cho thấy chiến lược thị trường rất quan trọng nhất là đối với một cơng ty xây dựng. Điều
đó được thể hiện rõ nhất ở một số điểm sau: + Các quan điểm ứng xử của doanh nhgiệp đối với từng loại thị trường
trong và ngoài nước. + Cho ta biết một cách tổng quát nhất các mối quan hệ tương tác giữa
nhu cầu của từng loại thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về các loại thị trường mà mình có khả năng phục vụ.
+ Cho ta thấy rõ khả năng phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài nước của doanh nghiệp thông qua việc đáp ứng nhu cầu về các loại
hàng hoá và dịch vụ của doanh nhgiệp. - Thực chất của chiến lược thị trường là việc phân tích đánh giá về mặt
lượng và mặt chất các loại thị trường trong và ngoài nước, các loại nhu cầu của từng loại thị trường trong và ngoài nước, các loại nhu cầu của từng loại
thị truờng để xác định cho được những loại thị trường nào là có triển vọng nhất, những loại nhu cầu nào có khả năng thanh toán phù hợp với khả năng
thanh toán của doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao. - Khi xây dựng chiến lược thị trường của Công ty phải nhằm thực hiện
tốt hai mục tiêu sau: + Đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường hay khách hàng về mặt hàng,
khối lượng hàng hoá của từng loại mặt hàng với khối lượng và giá cả thích hợp. + Bảo đảm cho Công ty giành được thắng lợi trong cạnh tranh và đạt
hiệu quả cao. - Với nội dung như vậy nếu Công ty Xây dựng Minh Cường làm tốt
chiến lược thị trường thì sẽ có khả năng giành được thế chủ động trong sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở khoa học và hiện thực cho việc xây dựng chiến
lựơc sản xuất kinh doanh của Cơng ty; kích thích việc khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tiềm năng của Công ty để tạo ra ngày càng nhiều hàng hố
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 50
và dịch vụ được thị trường chấp nhận; bên cạnh đó còn giúp công ty soạn thảo các quyết định sản xuất kinh doanh, các quyết định mua và bán các yếu tố đầu
vào và các yếu tố đầu ra với hiệu quả cao. - Làm tốt hay xây dựng dược một chiến lược thị trường tốt đã là cơ sở
vững chắc cho công ty đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể nó sẽ là định hướng, là điều kiện cho công ty ổn định và mở rộng thị
trường tiêu thụ dịch vụ của mình.
Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường.
- Để thúc tiến việc cung cấp dịch vụ từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngoài việc thành lập một tổ chuyên trách công tác nghiên cứu thị
trường và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng tốt chiến lược thị trường, Cơng ty còn cần phải tăng cường đầu tư hơn nữa cho công tác nghiên cứu thị trường
để ngày càng nâng cao chất lượng của công tác này. - Trong quá trình nghiên cứu nhu cầu của thị trường, người ta thường
áp dụng những phương pháp cơ bản và thường được các doanh nghiệp sử dụng là các phương pháp sau đây:
+ Phương pháp nghiên cứu gián tiếp: tổ chức mua tài liệu, báo chí chuyên ngành, nghiên cứu các tài liệu cơ bản liên quan tại các thư viện, phiếu
điều tra nhu cầu, sử dụng phương pháp dự báo nhu cầu thị trường. + Phương pháp nghiên cứu trực tiếp: tổ chức các cuộc hội nghị khoa
học, hội thảo, hội nghị chuyên môn, tổ chức bán và giới thiệu sản phẩm, tổ chức phỏng vấn khách hàng, tham gia triển lãm hội chợ trong nước và quốc tế
để thu thập thông tin về nhu cầu thị trường. - Để mở rộng thị trường của mình Cơng ty phải làm tốt công tác nghiên
cứu nhu cầu thị trường. Mà để làm tốt công tác này công ty cần tăng cường đầu tư chi phí cho việc đào tạo hoặc đào tạo lại cho cán bộ thị trường hiện tại
của công ty. Mặt khác Cơng ty có thể th thêm những cán bộ thị trường có năng lực nhằm làm tốt cơng tác này.
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 51
Hồn thiện công tác nghiên cứu thị trường.
- Bên cạnh tiếp tục hồn chỉnh nghiên cứu khái qt thị trường, Cơng ty cần chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu chi tiết thị trường. Nghiên cứu
chi tiết thị trường thực chất là nghiên cứu đối tượng mua, bán loại hàng hoá - dịch vụ mà Công ty kinh doanh, cơ cấu thị trường hàng hố và chính sách
mua bán của các doanh nghiệp cùng ngành. - Đồng thời cũng phải tiến hành nghiên cứu chiến lược, chính sách kinh
doanh của các đối thủ cạnh tranh ứng với từng khu vực thị trường. Không chỉ tập trung nghiên cứu thành phần kinh tế tư nhân mà còn phải nghiên cứu cả
các thành phần kinh tế khác có cùng ngành nghề và địa bàn kinh doanh. Phải tiến hành so sánh về chất lượng, giá cả hàng hóa - dịch vụ, các hình thức cung
ứng, các dịch vụ sau bán của Công ty với các đối thủ cạnh tranh để từ đó có sự điều chỉnh cho hợp lí, có chính sách đổi mới nhằm thu hút khách hàng đến
với Công ty. - Nếu Công ty làm tốt được công tác nghiên cứu thị trường theo như
hướng đã nêu ở trên thì chắc chắn sẽ giải quyết đựơc vấn đề còn yếu kém ở khâu này. Nó sẽ giúp cho Cơng ty củng cố và giữ vững thị trường hiện có
đồng thời phát triển được thị trường mới. Từ đó Cơng ty sẽ ngày càng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh.

2. Khai thác một cách tối đa các nhân tố nội lực của Công ty.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×