1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khai thác một cách tối đa các nhân tố nội lực của Công ty.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (383 KB, 66 trang )


Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường.
- Bên cạnh tiếp tục hoàn chỉnh nghiên cứu khái quát thị trường, Công ty cần chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu chi tiết thị trường. Nghiên cứu
chi tiết thị trường thực chất là nghiên cứu đối tượng mua, bán loại hàng hố - dịch vụ mà Cơng ty kinh doanh, cơ cấu thị trường hàng hố và chính sách
mua bán của các doanh nghiệp cùng ngành. - Đồng thời cũng phải tiến hành nghiên cứu chiến lược, chính sách kinh
doanh của các đối thủ cạnh tranh ứng với từng khu vực thị trường. Không chỉ tập trung nghiên cứu thành phần kinh tế tư nhân mà còn phải nghiên cứu cả
các thành phần kinh tế khác có cùng ngành nghề và địa bàn kinh doanh. Phải tiến hành so sánh về chất lượng, giá cả hàng hóa - dịch vụ, các hình thức cung
ứng, các dịch vụ sau bán của Công ty với các đối thủ cạnh tranh để từ đó có sự điều chỉnh cho hợp lí, có chính sách đổi mới nhằm thu hút khách hàng đến
với Công ty. - Nếu Công ty làm tốt được công tác nghiên cứu thị trường theo như
hướng đã nêu ở trên thì chắc chắn sẽ giải quyết đựơc vấn đề còn yếu kém ở khâu này. Nó sẽ giúp cho Cơng ty củng cố và giữ vững thị trường hiện có
đồng thời phát triển được thị trường mới. Từ đó Cơng ty sẽ ngày càng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh.

2. Khai thác một cách tối đa các nhân tố nội lực của Công ty.


Đối với doanh nghiệp trong cơ chế hiện nay không thể chỉ thụ động ngồi chờ những cơ chế thuận lợi từ trên giao xuống hoặc trơng trờ những điều
kiện thuận lợi từ bên ngồi mà bản thân phải tự năng động sáng tạo, tự phát huy, tự lực tự cường để vươn lên khẳng định mình.
Có thể nói các nhân tố nội lực chính là những tiền năng mà các doanh nghiệp còn chưa khai thác hết. Đây là một nguồn tiềm năng rất to lớn mà
không cần phải mất nhiều công sức và tiền của để “khai quật” bởi vì nó là có
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 52
sẵn. Điều đáng quan tâm là khai thác như thế nào để có hiệu quả cao nhất Đối với Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường việc khai thác một
cách tối đa những nhân tố nội lực là điều hoàn toàn cần thiết vì việc làm này dường như chưa được thực sự chú trọng trong thời gian qua, do vậy gây ra
một sự lãng phí khơng đáng có. Làm tốt được cơng việc này sẽ giúp công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của mình.
Trước hết phải khai thác tốt những kinh nghiệm của một số đôi ngũ cán bộ cao tuổi đã có trên 30 năm gắn bó với hoạt động sản xuất Cơng ty . Đó
cũng là sự vận dụng quan điểm nổi tiếng của Mác: Lí luận bắt nguồn từ thực tiễn, đồng thời khai thác triệt để thế mạnh của Công ty về đội ngũ cán bộ trẻ
có trình độ chun mơn, trình độ quản lí, trình độ ngoại ngữ ở bậc đại học. Cần giáo dục cán bộ chuyên nghiệp, CBCNV và người lao động của Công ty nắm
vững chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối đổi mới và mở cửa về kinh tế, phương châm đối ngoại là đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan
hệ quốc tế. Nhận thức đúng đắn về chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí Nhà nước, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy nội lực của cán bộ cơng nhân viên Cơng ty còn ở chỗ phải làm
cho họ hiểu rằng trong cơ chế thị trường phải tiếp thu sâu sắc và vận dụng đúng đắn sáng tạo các qui luật kinh tế của nó, như các quy luật giá trị, quy
luật cung cầu, quy luật cạnh tranh…. Phải nắm vững các quy luật cơ bản, đó là việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước trong chế độ Nhà nước pháp quyền
và các thông lệ trong hoạt động kinh doanh quốc tế có liên quan. Có như vậy Cơng ty mới giữ được chữ tín trong quan hệ với bạn hàng trong nước và quốc tế.
Tựu chung lại là cần sớm nâng cấp và phát triển kết cấu hạ tầng tổng thể phù hợp với yêu cầu của một công ty hoạt động ở tầm rộng lớn này. Đây
có thể coi là yếu tố vật chất cơ bản của sự tăng trưởng phát triển khả năng hoạt động kinh doanh của từng bộ phận và của tồn Cơng ty.
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 53
Đặc biệt là Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả:
Qua phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta nhận thấy nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản
xuất kinh doanh là việc huy động và sử dụng vốn kém hiệu quả. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm đảm bảo cho Cơng ty có một cơ cấu vốn tối ưu
đạt cân bằng tối đa giữa rủi ro và chi phí vốn, đáp ứng nhu cầu vốn thường xuyên biến động của doanh nghiệp, sức sinh lời vốn cao.
Một thực trạng những năm qua cho thấy vốn vay từ nợ ngắn hạn là chủ yếu. Việc dùng nợ ngắn hạn sẽ có chi phí thường thấp hơn vì lãi suất của tín
dụng ngắn hạn chỉ được huy động khi có những nhu cầu thực sự. Nhưng nếu Công ty dùng nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản cố định thì rất dễ gây rủi ro
thanh tốn, Cơng ty sẽ phải thường xun gia hạn nợ ngắn hạn. Do vậy sẽ có những trường hợp khó khăn trong việc gia hạn nợ phải chịu chi phí rất cao
hoặc khi khơng gia hạn nợ được phải bán tài sản với giá rẻ để thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán sẽ dẫn đến những thiệt hại không lường trước được
đối với sự tồn tại và phát triển của mình. Để có vốn đổi mới máy móc thiết bị, Cơng ty có thể khai thác hình thức
tín dụng thuê mua thiết bị leasing, kể cả thuê vận hành và th tài chính. Đây là một hình thức trong thực tế Công ty gần như không sử dụng. Hình
thức này có ưu điểm là Cơng ty sẽ sử dụng vốn đúng mục đích, được sự tư vấn, đào tạo hướng dẫn kỹ thuật từ cơ quan cho thuê, tránh được tổn thất do
mua máy móc thiết bị nhầm, khơng đúng u cầu, có thể thoả thuận tái th và có được máy móc thiết bị mà khơng cần đầu tư một lần số vốn lớn. Mặt
khác, hình thức này cũng có thể giảm tỷ lệ vốn vì tránh phải vay ngân hàng đồng thời Cơng ty có thể nhanh chóng đổi mới tài sản cố định, nâng cao khả
năng cạnh tranh. Tuy nhiên hình thức này có nhược điểm là chi phí sử dụng vốn cao, hợp đồng phức tạp đòi hỏi phải nắm bắt được kỹ thuật của hợp đồng
thuê mua.
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 54
Mặc dù vậy, việc lựa chọn nên mua tài sản cố định bằng vốn tự có, bằng vốn vay hay sử dụng hình thức tín dụng, th vận hành hoặc th tài
chính có hiệu quả khi Cơng ty đã sử dụng phương pháp tính tốn NPV giá trị hiện tại ròng của từng phương án từ đó lựa chọn phương án có lợi hơn.
Cơng ty cũng có thể huy động vốn vay dài hạn hoặc vay vốn với từng công trình thực hiện bằng cách vay vốn từ cán bộ cơng nhân viên. Cơng ty
cần có các biện pháp khuyến khích và khen thưởng đối với những người tích cực cho Công ty vay vốn. Đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc lãi suất vay vốn
từ người lao động lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng và nhỏ hơn lãi suất tiền vay ngân hàng. Khi đó chi phí vay vốn của Công ty từ người lao động có thể
mới có thể nhỏ hơn chi phí vay vốn ngân hàng, đồng thời cũng đảm bảo lợi ích cho người lao động. Mặt khác, Cơng ty cũng phải có những giải pháp thật
cụ thể, khả thi, đảm bảo thanh tốn đầy đủ, đúng hạn, tránh mọi rủi ro có thể có với người lao động thì mới có thể huy động vốn từ người lao động vì hơn
ai hết người lao động hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty như thế nào và chỉ khi thấy rõ lợi ích và chi phí bỏ ra thì họ mới thật sự yên tâm cho Công ty
vay vốn và cống hiến sức lao động đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển. Một hình thức huy động vốn có hiệu quả nữa đó là Cơng ty nên tiến
hành cổ phần hoá và bán cổ phiếu cho người lao động. Bằng cách này Cơng ty có thể huy động được một khối lượng vốn lớn, khơng có thời hạn trả, tăng
nguồn vốn chủ sở hữu và kích thích người lao động hoạt động có hiệu quả hơn nhờ gắn quyền lợi và trách nhiệm chặt chẽ hơn.
Để sử dụng vốn có hiệu quả, Cơng ty phải quản lý chặt chẽ các khoản phải thu và tăng cường thu hồi các khoản phải thu quá hạn. Vì việc quản lý
chặt chẽ các khoản phải thu và tăng cường thu hồi các khoản phải thu quá hạn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động,
tăng số vòng quay vốn lưu động nói riêng và số vòng quay tổng vốn kinh doanh nói chung.
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 55
Trong quá trình luân chuyển vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì việc tồn tại vật tư tồn kho là bước đệm cần thiết cho quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường. Nếu dự trữ q ít sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn gây ra hàng loạt các hậu quả tiếp
theo, ngược lại nếu dự trữ quá lớn sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng vốn. Tóm lại, thực hiện giải pháp huy động vốn có hiệu quả, Cơng ty sẽ có
một cơ cấu vốn tối ưu đảm bảo cân bằng giữa rủi ro và chi phí, đồng thời sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, làm tăng số vòng luân chuyển tổng vốn
kinh doanh của mình. Tuy nhiên giải pháp này thực hiện được còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của thị trường vốn, sự ổn định của nền kinh tế, uy tín của
Cơng ty và khả năng thích ứng trong các tình huống cụ thể của người quản lý.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lao động


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×