1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lao động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (383 KB, 66 trang )


Trong quá trình luân chuyển vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì việc tồn tại vật tư tồn kho là bước đệm cần thiết cho quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường. Nếu dự trữ q ít sẽ làm cho q trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn gây ra hàng loạt các hậu quả tiếp
theo, ngược lại nếu dự trữ quá lớn sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng vốn. Tóm lại, thực hiện giải pháp huy động vốn có hiệu quả, Cơng ty sẽ có
một cơ cấu vốn tối ưu đảm bảo cân bằng giữa rủi ro và chi phí, đồng thời sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, làm tăng số vòng luân chuyển tổng vốn
kinh doanh của mình. Tuy nhiên giải pháp này thực hiện được còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của thị trường vốn, sự ổn định của nền kinh tế, uy tín của
Cơng ty và khả năng thích ứng trong các tình huống cụ thể của người quản lý.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lao động


Trong chiến lược phát triển lâu dài của mình, Cơng ty ln ln đặt vị trí của con người lên hàng đầu. Công ty phải luôn quan niệm rằng con người vừa
là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển bền vững của Công ty là mục tiêu bởi vì sự phát triển lâu dài của Cơng ty gắn chặt với lợi ích của tất cả cán
bộ công nhân viên, tạo việc làm thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần rèn luyện đào tạo những cán bộ công nhân viên giỏi, phát huy
quyền làm chủ của họ. Là động lực vì tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều gắn với lao động của đội ngũ cán bộ nhân viên. Chỉ có một đội ngũ cán
bộ nhân viên thơng thạo nghiệp vụ chun mơn, giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao đối với Cơng ty thì mới có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Công ty , giúp Công ty đứng vững trên thị trường và không ngừng phát triển.
Hiện nay trong Công ty vẫn là qui mô hoạt động nhỏ, manh nhúm. Đội ngũ cán bộ yếu, người lao động đã cao tuổi lại non kém về nghiệp vụ, không
được đào tạo. Vì vậy yêu cầu trước hết đặt ra là phải tổ chức lại sản xuất kinh doanh ở những đơn vị này mà trong đó khâu cán bộ đóng vai trò quan trọng.
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 56
Đây vừa là giải pháp chiến lược, vừa mang tính giải pháp tình thế. Nội dung giải pháp này bao gồm các biện pháp sau đây:
- Sắp xếp lại những đơn vị làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, phương pháp tổ chức kinh doanh của cán bộ lãnh đạo mang tính chất thụ động, ngồi chờ,
khơng năng động hoặc khơng có uy tín trong quy tụ CBCNV cơ sở và người lao động thì cần tổ chức lại.
- Quy hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ và từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, kết hợp bố trí cán bộ lớn tuổi với cán bộ trẻ theo phương
châm gối đầu các thế hệ nhằm có thể kế cận đón nhận sự nghiệp của các thế hệ trước và phát huy cao hơn trong tương lai.
Song song với việc sắp xếp tổ chức lại lao động, Công ty cũng cần phải xây dựng được chính sách lao động thật hợp lý với các giải pháp sau:
- Con người ln cần được khuyến khích vật chất và tinh thần bởi đây là động lực để họ phấn đấu hết mình cho các mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp, là điều kiện để họ có thể đóng góp hết khả năng cho cơng việc. Do vậy phải có biện pháp khen thưởng, kỷ luật một cách rõ ràng và cơng bằng để
góp phần vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công việc của mình. Cán bộ, nhân viên nào thực hiện vượt mức cơng việc được
giao hoặc tiết kiệm được chi phí để thực hiện cơng việc thì phải được khen thưởng. Ngược lại nếu khơng hồn thành cơng việc được giao thì sẽ bị khiển
trách hoặc phạt, nếu sử dụng quá mức chi phí qui định thì sẽ phải tự bồi thường. Những biện pháp này có tác dụng khuyến khích các cán bộ, nhân viên
trong Công ty thực hiện tốt hoặc hồn thành vượt mức cơng việc được giao với mức chi phí thấp nhất có thể và do đó cả người lao động, cơng ty và cả
Nhà nước đều có lợi. - Công ty phải áp dụng chế độ phân phối thu nhập hợp lý tức là chế độ
phân phối thu nhập phải dựa trên kết quả lao động, khối lượng và tính chất cơng việc thực hiện. Nên tránh tình trạng phân phối thu nhập bình qn và
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 57
khơng bình đẳng. Đây là một dạng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích lợi ích vật chất đối với người lao động.
- Chế độ khen thưởng, đề bạt trong Công ty cần được quy định rõ ràng. Phải tiến hành đề bạt trên cơ sở năng lực hiện có và tiến hành một cách cơng
khai, dân chủ. Tránh tình trạng đề bạt thăng cấp chỉ dựa vào thâm niên công tác hay các mối quan hệ cá nhân.
- Việc tuyển chọn lao động phải có sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Công ty . Công ty cần phải xây dựng một chế độ tuyển dụng hoàn thiện
và rõ ràng với những tiêu chuẩn và yêu cầu mà người lao động cần có để có thể đáp ứng được u cầu cơng việc mà mình đảm nhận. Các cán bộ tham gia
tuyển dụng phải là những người trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao đối với Cơng ty , am hiểu tính chất cơng việc và có khả năng đánh giá con người
giỏi. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có thể tuyển dụng được những lao động giỏi và có mong muốn làm việc cho Công ty .
- Việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Cơng ty cũng cần được quan tâm thích đáng. Đây là công việc không được thực
hiện thường xuyên trong tthời gian qua. Việc tổ chức các khoá đào tạo cho cán bộ nhân viên trong Công ty tuy tốn kém nhưng mang lại lợi ích lâu dài.
Việc đào tạo lại phải có tác dụng giúp họ hiểu rõ cơng ty, các mục tiêu của công ty, công việc họ phải thực hiện, các chế độ, chính sách của cơng ty và
góp phần nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên.... Đối với những nhân viên mới tuyển chọn thì nhất thiết phải có khố đào tạo
cho họ bởi vì những nhân viên này chưa thể làm quen ngay với cơng việc của mình. Kết quả của việc đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên sẽ được phản
ánh bởi hiệu quả kinh doanh của cơng ty, nó mang tính lâu dài. - Nếu Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường làm tốt được cơng việc
này như đã nêu ở trên thì sẽ đảm bảo cho Cơng ty có một đội ngũ lao động có trình độ chun sâu, có đội ngũ cơng nhân lành nghề, có một cơ cấu lao động
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 58
hợp lý được tổ chức sắp xếp một cách khoa học thông qua cơ chế phân công đúng người đúng việc, theo đúng nguyện vọng và sở trường. Từ đó tất yếu
năng suất lao động sẽ tăng lên rất nhanh, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, góp phần to lớn vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
chung của tồn cơng ty.
Trước mắt công ty cần chu ý đến những vấn đề sau:
Lao động là nhân tố có tính chất quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy phát triển đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập
thể, cá nhân người lao động phải được xem là một nội dung không thể thiếu nếu muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Để có được một đội ngũ lao động lành nghề có kiến thức, có kinh
nghiệm, ham học hỏi, có nỗ lực, có nhiệt tình cao trong cơng Cơng tác tổ chức sắp xếp và đào tạo lao động:
Lao động là nhân tố có tính chất quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy phát triển đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập
thể, cá nhân người lao động phải được xem là một nội dung không thể thiếu nếu muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cơng ty .
Để có được một đội ngũ lao động lành nghề có kiến thức, có kinh nghiệm, ham học hỏi, có nỗ lực, có nhiệt tình cao trong cơng việc thì Cơng ty
phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đưa ra những ý kiến đóng góp, kích thích tinh thần sáng tạo và tinh thần tích cực
nhằm làm cho người lao động thoả mãn gắn bó với doanh nghiệp, thực hiện quyền làm chủ của người lao động.
Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác đấu thầu và cán bộ điều hành dự án cần phải trang bị và trang bị lại những kiến thức
kinh doanh hiện đại, tạo điều kiện cho các cán bộ này tham gia vào các khoá đào tạo bồi dưỡng, học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển. Việc có
được kiến thức, kinh nghiệm tiên tiến là cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng
NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 59
các nguồn lực như vốn, nhân sự, công nghệ…. cũng như làm chủ được các yếu tố bên ngoài như thị trường, hạn chế những lãng phí, tổn thất do khơng
hiểu biết gây ra. Việc sắp xếp lao động sao cho đúng người đúng việc là nhằm phát huy
mọi khả năng làm việc sáng tạo, đem lại hiệu suất công tác cao là một vấn đề thực sự cần thiết. Vì vậy Cơng ty cần tập trung vào công tác tổ chức lại lao động,
tổ chức đào tạo cán bộ công nhân viên, bổ sung cả về số lượng và chất lượng. Song song với công tác bổ sung cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo
bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân, Công ty cần tiến hành các biện pháp quản lý và sử dụng lao động nhằm khuyến khích lao động. Cụ thể là sắp
xếp lao động việc làm hợp lý theo khả năng trình độ của mỗi người, trả lương thưởng đến tận tay người lao động, kịp thời thường xuyên khuyến khích vật
chất như tăng tiền lương nếu năng xuất lao động tăng lên, khen thưởng và thi đua các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
4. Áp dụng thành tựu mới của khoa học - kĩ thuật vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.
Về vấn đề này Đảng ta đã khẳng định: “ Từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Lực lượng sản
xuất đến lúc đó sẽ là trình độ tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ công được thay thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí hố cơ bản được thực
hiện trong cả nước, năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện nay. .
Với phương châm đó và do yêu cầu thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Cơng ty TNHH Xây dựng Minh Cường là một ngành có
hoạt động về lĩnh vực xây dựng vận dụng các giải pháp áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những điều rất có
lợi cho cơng ty. Xét một cách khái qt, cơng nghệ được đổi mới từ các nguồn sau:
Ngun Ngäc Nam – QTKDTM K38 60
- Công ty cần phải đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiến tiến, sản xuất - Tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến các thiết bị hiện có
cho phù hợp với điều kiện sản xuất. - Nhập công nghệ tiên tiến từ nước ngồi thơng qua mua sắm trang
thiết bị và chuyển giao công nghệ. Với các nước đang phát triển như Việt Nam, chuyển giao cơng nghệ từ
nước ngồi là nguồn chủ yếu để đổi mới công nghệ. Đây cũng chính là cách mà các doanh nghiệp ở Việt Nam thường áp dụng khi muốn đầu tư áp dụng
khoa học kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh . Bằng một loạt các biện pháp thiết thực nhằm áp dụng khoa học kỹ
thuật mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường, nếu Công ty làm tốt công tác này thĩ sẽ nâng cao được chất
lượng phục vụ đối với khách hàng, nâng cao uy tín của Cơng ty trên thị trường từ đó thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến và quay trở lại Cơng
ty, và từ đó Công ty sẽ tăng nhanh doanh thu cùng với việc tiết kiệm chi phí thì lợi nhuận sẽ ngày càng lớn hơn tức là hiệu quả sản xuất kinh doanh
ngày càng được nâng cao.

5. Tăng cường tiết kiệm chi phí


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×