1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Sản phẩm cho vay Dịch vụ chuyển tiền Các dịch vụ khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp

I. Tng quan v hot ng kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây


1 Các sản phẩm chủ yếu của Sacombank 1.1. Sản phẩm tiền gửi
Sản phẩm tiền gửi của Sacombank bao gồm một số loại chính như sau: - Tiền gửi thanh tốn
- Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm định kỳ
- Tiết kiệm tích luỹ - Tiết kiệm có kỳ hạn dự thưởng
- Tiết kiệm vàng và VND đảm bảo theo giá trị vàng

1.2. Sản phẩm cho vay


- Cho vay bất động sản - Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng là cá nhân
- Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng là doanh nghiệp - Cho vay đi làm việc ở nước ngồi
- Cho vay cán bộ cơng nhân viên - Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm
- Cho vay các hộ kinh doanh chợ - Cho vay du học
- Cho vay nông thôn - Cho vay thấu chi tài khoản

1.3. Dịch vụ chuyển tiền


- Chuyển tiền trong hệ thống - Chuyển tiền ngoài hệ thống
- Chuyển tiền ngân hàng liên kết - Chuyển tiền bằng điện
- Nhờ thu
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
31
Chuyên đề tốt nghiệp
- Tớn dng chứng từ LC

1.4. Các dịch vụ khác


- Chuyển tiền kiều hối - Chi trả hộ lương cán bộ công nhân viên
- Dịch vụ bao thanh toán quốc tế, bao thanh toán nội địa - Bảo lãnh Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh
thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền hàng, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hợp đồng...
- Dịch vụ cho thuê ngăn tủ sắt - Dịch vụ phone banking
- Dịch vụ mua kỳ hạn cổ phiếu các công ty chưa niêm yết

2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây


2.1. Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội địa phương


Năm 2009, kinh tế nước ta phát triển trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn hơn các năm trước. Ở trong nước, thiên tai xẩy ra trên diện rộng với mức độ
rất nặng nề. Cả năm có 11 cơn bão tràn qua lãnh thổ, trong đó có những cơn gây lũ lụt, ngập úng sâu và dài ngày tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên,
gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Dịch bệnh, nhất là cúm AH1N1, sốt xuất huyết, sâu bệnh bùng phát ở nhiều vùng và địa phương. Ở ngoài nước, thị
trường giá cả thế giới biến động phức tạp. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế tồn cầu đã tác động trực tiếp đến nhiều ngành kinh tế nước ta
như công nghiệp, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, du lịch. Thuận lợi tuy có nhưng khơng nhiều.
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 tăng 6,28 so với năm 2008 ®ã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như thu nhập
của người dân, điều này đã gây nên một số khó khăn nhất định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và của Chi nhánh nói riêng. Để đối phó với
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
32

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×