1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cơng tác huy động vốn. Cơng tác đầu tư tín dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
hu qu din bin trờn, NHNN quyt định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, chính điều này đã tạo ra sức ép về vốn cũng như tăng chi phí đầu vào của các
TCTD. Là một trong những chi nhánh hoạt động trên địa bàn thủ đô Hà Nội-
một trung tâm kinh tế, văn hố, chính trị của cả nước, do vậy Chi nhánh có điều kiện tiếp cận nhanh chóng, kịp thời mọi thơng tin, chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Ngân hàng Sacombank và có thuận lợi trong việc tiếp cận, tiếp thị với khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế
kể trên, Chi nhánh Sacombank Đống Đa c ũng gặp phải những khó khăn nhất định bởi Hà Nội là một địa bàn có sự cạnh tranh gay gắt. Với số dân hơn 4
triệu người, cùng với tốc độ đơ thị hố diễn ra ngày càng nhanh chóng, Hà Nội trở thành một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp kinh doanh,
trong đó có các NHTM. Chỉ tính riêng ở Hà Nội số lượng các NHTM kể các các chi nhánh NH nước ngoài đã lên tới con số hàng trăm. Để thu hút khách
hàng, các NHTM luôn tung ra các sản phẩm dịch vụ mới với sự đa dạng về hình thức và đối tượng. Do vậy, để có thể đứng vững trong mơi trường cạnh
tranh khốc liệt này buộc mỗi ngân hàng phải xây dựng được một chính sách kinh doanh phù hợp và có hiệu quả. Đứng trước thực tế này, Chi nhánh
Sacombank Đống Đa cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, với mạng lưới hoạt động ngày càng mở rộng, cùng với sự
quyết tâm cao của tồn thể cán bộ , cơng nhân viên làm việc tại chi nhánh , Chi nh¸nh Sacombank Đống Đa luôn phấn đấu đạt được kết quả cao trong
hoạt động kinh doanh, cũng như luôn đề cao phương châm hoạt động nói chung của hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
I.2.
Kết quả hoạt động của chi nhánh Sacombank Đống Đa trong thời gian gần đây.

2.2.1 Cơng tác huy động vốn.


Tính đến 31122009 tình hình huy động vốn đạt được những kết quả
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
33
Chuyên đề tốt nghiệp
nh sau:
Bng 1.1 C cu nguồn vốn huy động phân theo thời hạn huy động
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2006
Năm 2007 Năm 2008
Năm 2009 Tốc độ tăng
trưởng 2009 TG không kỳ hạn
135 162
202,5 325,01
60,5 Tỷ trọng
28,12 27,96
28,75 32,73
TG kỳ hạn 12 120
145,2 166,98
310,42 85,9
Tỷ trọng 25
25,06 23,71
31,26 TG kỳ hạn 12T
225 272,25
334,86 357,64
6,8 Tỷ trọng
46,88 46,98
47,54 36,01
Tổng cộng 480
579,45 704,34
993,07 40,99
Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2006 – 2009 NH Sacombank chi nhánh Đống Đa
Qua bảng trên ta thấy: Nguồn của ngân hàng đều tăng qua các năm. Cơ cấu vốn của ngân hàng cũng có sự thay đổi theo đặc thù của nền kinh tế. Đặc
biệt năm 2009 , thị trường tiền tệ có nhiều biến động, cuộc cạnh tranh về nguồn vốn vô cùng khốc liệt. Trong bối cảnh đó:
- Nguồn vốn kỳ hạn ngắn, lãi suất cao thực sự chiếm ưu thế và đạt tốc độ tăng trưởng so với năm 2008 là 85,9 cao nhất trong các loại nguồn vốn theo
thời gian. - Nguồn vốn trung dài hạn có tốc độ tăng trưởng so với 2008 khá thấp là
6,8. Tỷ trọng của vốn trung dài hạn trong cơ cấu nguồn vốn năm 2006 là 46,88; năm 2006 là 46,98; năm 2007 là 47,54; đến năm 2008 chỉ tiêu
này có giảm xuống chỉ còn 36,01 nhưng vẫn là chỉ tiêu có tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn. Điều này thể hiện tính ổn định của nguồn vốn mà NH
Sacombank chi nhánh Đống Đa có được, để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn quận cũng như các địa bn khỏc .
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
34
Chuyên đề tốt nghiƯp

2.2.2 Cơng tác đầu tư tín dụng


Nếu như hoạt động huy động vốn đóng vai trò làm cơ sở cho hoạt động của một Ngân hàng thì hoạt động sử dụng vốn lại là yếu tố quyết định đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng. Nguồn huy động vốn ổn định và phát triển đã tạo điều kiện rất tốt cho công tác sử dụng vốn của Chi
nhánh. Tổng dư nợ của chi nhánh năm 2006 là 260 tỷ đồng, đến năm 2007 là 340 tỷ đồng, đến cuối năm 2008 là 250 tỷ đồng và năm 2009 đạt 950 tỷ đồng.
Bảng 1.2 . Dư nợ và tỷ lệ nợ xấu qua các năm
Đơn vị : Tỷ đồng
Cho vay tr đồng 2006
2007 2008
2009 Dư nợ
260 340 250
950
Nợ xấu -
7 6,4
3, 4
Tỷ lệ nợ xấu 0,00
2,06 2.56
0,36 Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2006 – 2009 NH Sacombank chi nhánh
Đống Đa Tỷ lệ nợ xấu qua các năm biến động nhưng luôn ở mức thấp, mặt khác
tổng dư nợ tăng nhanh chính là cơ sở để chi nhánh có được một kết quả kinh doanh khả quan. Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của Chi nhánh tương đối cao,
Với mục tiêu trở thành một ngân hàng bán lẻ với đa dạng khách hàng, vì vậy khách hàng của Chi nhánh Sacombank Đống Đa bao gồm từ những doanh
nghiệp vừa và nhỏ như công ty CP Ozone, công ty XNK An Phát, Công ty thương mại Thiết bị điện tử Gbec… đến những công ty mang tầm cỡ lớn như
Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam…

2.2.3 Công tác kinh doanh đối ngoại


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×