1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Công tác kinh doanh đối ngoại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp

2.2.2 Cụng tỏc u t tớn dng


Nu như hoạt động huy động vốn đóng vai trò làm cơ sở cho hoạt động của một Ngân hàng thì hoạt động sử dụng vốn lại là yếu tố quyết định đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng. Nguồn huy động vốn ổn định và phát triển đã tạo điều kiện rất tốt cho công tác sử dụng vốn của Chi
nhánh. Tổng dư nợ của chi nhánh năm 2006 là 260 tỷ đồng, đến năm 2007 là 340 tỷ đồng, đến cuối năm 2008 là 250 tỷ đồng và năm 2009 đạt 950 tỷ đồng.
Bảng 1.2 . Dư nợ và tỷ lệ nợ xấu qua các năm
Đơn vị : Tỷ đồng
Cho vay tr đồng 2006
2007 2008
2009 Dư nợ
260 340 250
950
Nợ xấu -
7 6,4
3, 4
Tỷ lệ nợ xấu 0,00
2,06 2.56
0,36 Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2006 – 2009 NH Sacombank chi nhánh
Đống Đa Tỷ lệ nợ xấu qua các năm biến động nhưng luôn ở mức thấp, mặt khác
tổng dư nợ tăng nhanh chính là cơ sở để chi nhánh có được một kết quả kinh doanh khả quan. Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của Chi nhánh tương đối cao,
Với mục tiêu trở thành một ngân hàng bán lẻ với đa dạng khách hàng, vì vậy khách hàng của Chi nhánh Sacombank Đống Đa bao gồm từ những doanh
nghiệp vừa và nhỏ như công ty CP Ozone, công ty XNK An Phát, Công ty thương mại Thiết bị điện tử Gbec… đến những công ty mang tầm cỡ lớn như
Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam…

2.2.3 Công tác kinh doanh đối ngoại


Thị trường tiền tệ Thế giới có biến động phức tạp do ảnh hưởng của khủng hoảng nền kinh tế Mỹ dẫn đến tỷ giá ngoại tệ trong nước biến động
thất thường, tâm lý người dân lo ngại,…tuy nhiên TTQT đã đạt được nhng kt qu sau:
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
35
Chuyên đề tèt nghiÖp
Bảng 1.3 Hoạt động kinh doanh ngoại hối
KD NGOẠI HỐI 2006
2007 2008
2009 - Huy động vốn ntệ nghìn USD
1,200 1,900 2,600
4,950 - DS mua bán ngoại tệ
3,200 8,000 14,500
22,500 - DS chi trả ngoại hối
50 180
250 210
- Dư nợ cho vay = ngoại tệ nghìn USD
100 888
780 850
Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2006 – 2009 NH Sacombank chi nhánh Đống Đa
Nếu như trong 3 năm đầu, hoạt động kinh doanh ngoại hối, huy động nguồn tiền gửi ngoại tệ của chi nhánh hoạt động khá cầm chừng thì bước
nhảy vọt trong năm 2009 thể hiện sự coi trọng lĩnh vực tiềm năng này của chi nhánh. Bất chấp những yếu tố biến động về tỷ giá trong năm 2009, nguồn huy
động vốn ngoại tệ và doanh số mua bán tăng gần gấp đôi so với 2008, đảm bảo một nguồn cung ngoại tệ ổn định cho hoạt động của ngân hàng.
2.2.4.Các hoạt động dịch vụ khác Hoạt động kinh doanh thẻ: Hoạt động phát hành thẻ của chi nhánh đã
có nhiều chuyển biến tốt. Số lượng thẻ được phát hành ngày càng nhiều, đặc biệt trong năm 2009, tổng số thẻ phát hành đã đạt hơn 1104 thẻ, vượt 124
kế hoạch được giao, bao gồm thẻ ATM, VISA DEBIT, VISA CREDIT, thu nhập về thẻ mỗi năm đạt từ 50-80 triệu đồng.
Nắm bắt được ý nghĩa của việc phát triển cơ sở thiết bị có ý nghĩa quyết định trong lĩnh vực phục vụ thanh toán, chi nhánh đã triển khai lắp đặt
thêm nhiều máy ATM, với 03 máy được giao quản lý ban đầu, đến nay chi nhánh đã quản lý 08 máy ATM trên địa bàn quận Đống Đa, đáp ứng nhu cầu
của khách hàng một cách nhanh chóng nhất.
2.2.5. Hoạt động tài chính Cơng tác tiền tệ kho quỹ và kế tốn: Cơng tác thu – chi, kế tốn tài
chính ln được đảm bảo đúng giờ, chính xác, an toàn, hạn chế tối đa trường hợp khách hàng phải chờ đợi hoặc sai sót. Đồng thời quản lý được tốt, tránh
được những thiệt hại, rủi ro do lỗi kế tốn của ngân hàng.
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
36
Chuyên đề tốt nghiệp
Cụng tỏc iu hnh v qun lý hoạt động của các PGD trực thuộc: Năm 2009, Chi nhánh khai trương 02 PGD trực thuộc là PGD Kim Liên
PGD Khương Mai, nâng tổng số điểm giao dịch của Chi nhánh lên là 03 PGD 01 quầy tại Cơng ty CK Hải Phòng, góp phần quảng bá thương hiệu,
tăng lợi thế cạnh tranh của Sacombank với các Ngân hàng trên địa bàn. Các PGD hoạt động hiệu quả, đảm bảo hoạt động an tồn, khơng gây rủi ro cho
Ngân hàng và góp phần vào việc hồn thành kế hoạch của tồn Chi nhánh. Cơng tác kiểm soát rủi ro và quản lý nợ quá hạn: Chi nhánh đã đặt ra
một trong những mục tiêu quan trọng là phải kiểm soát và quản lý thật tốt các khoản nợ của các khách hàng, đồng thời cũng tư vấn cho khách hàng sử dụng
vốn an toàn hiệu quả, quán triệt tốt công tác đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn. Do vậy, tình hình nợ quá hạn của ngân hàng ngày càng được cải thiện, đặc
biệt là năm 2009 sau khi nền kinh tế dần phục hồi sau khủng hoảng. Từ đó, chúng ta có kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Đống
Đa trong thời gian qua như sau
Bảng 1.4. Kết qủa hoạt động kinh doanh qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng Năm
2006 2007
2008 2009
1.Doanh thu 173 291,2
402,5 478,2
- Doanh thu từ cho vay
87 127,5
210,3 278,9
- Doanh thu từ dịch vụ
68 134,7
154,2 167,3
- Doanh thu từ điều hồ
vốn 18
29 38
32

2. Chi phí 232


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×