1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
phm tho món nhu cu ca họ, họ khơng còn phân vân trong việc lựa chọn sản phẩm mà họ phân vân trong việc lựa chọn ngân hàng sẽ cung cấp
sản phẩm cho mình. Chính vì vậy, để có thể vượt lên đối thủ cạnh tranh, các ngân hàng chỉ bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm đem
lại sự thoả mãn tối đa cũng như sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng. Lý do quan trọng nữa là chỉ có nâng cao chất lượng TDTD mới tạo điều kiện cho
việc mở rộng TDTD. Thực tế này cho thấy rằng, việc mở rộng TDTD phải đi đôi với việc nâng
cao chất lượng TDTD. Nếu các khoản TDTD được mở rộng nhưng đồng thời chất lượng lại giảm sút thì nó khơng chỉ đem đến rủi ro cho ngân hàng mà còn
làm giảm chất lượng kinh doanh nói chung của ngân hàng. Điều đó chứng tỏ việc mở rộng TDTD là chưa hiệu quả. Tại ngân hàng, chất lượng TDTD phụ
thuộc vào trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ tín dụng, phụ thuộc vào quy trình thủ tục cho vay hợp lý và khoa học, ngồi ra còn phụ thuộc vào sự
phát triển công nghệ tại ngân hàng. Sự kết hợp của các yếu tố trên nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng TDTD, nhờ đó ngân hàng
khơng những duy trì được khách hàng cũ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới.
Qua việc phân tích và đánh giá mở rộng TDTD tại chi nhánh, có thể thấy được rằng chi nhánh cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng các
khoản TDTD, có như vậy thì việc mở rộng TDTD mới hiệu quả. Chi nhánh cần nêu rõ mục tiêu mở rộng TDTD cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng
TDTD.

1.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng


Thực tế cho thấy, tại chi nhánh hoạt động Marketing chưa được đẩy mạnh. Nằm trên địa bàn dân cư rộng lớn, cùng với mạng lưới các chi nhánh
cấp 2 và phòng giao dịch được phân bố rộng rãi, thế nhưng số lượng khách hàng đến ngân hàng thực hiện cho vay tiêu dùng cũn hn ch. Nguyờn nhõn
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
58
Chuyên ®Ị tèt nghiƯp
chủ yếu là do khách hàng ít được phổ biến thơng tin về loại hình cho vay này. Mặc dù, chi nhánh đã rất nỗ lực trong việc xúc tiến quảng cáo, tuyên truyền
nhưng những hoạt động này chưa đem lại hiệu quả cao. Đó là do chi nhánh chưa chú trọng đến việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chưa tiến hành việc
phân loại khách hàng và chưa có những điều tra về nhu cầu người tiêu dùng, đặc biệt là tình hình cạnh tranh trên địa bàn. Đây là một hạn chế của chi
nhánh. Trong thời gian tới, chi nhánh cần tăng cường các hoạt động Marketing
như đẩy mạnh hoạt động xúc tiễn- hỗn hợp, mở rộng mạng lưới phân phối. Cụ thể nhất là thành lập phòng Marketing, nhằm tập trung cho hoạt động này.
Nếu thực hiện tốt việc đẩy mạnh hoạt động Marketing, chi nhánh sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng, đặc biệt là nâng cao hình ảnh và uy tín của mình
trên thị trường.
1.6. Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị nhằm hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng.
Một ngân hàng với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại sẽ có nhiều ưu thế trong việc thu hút khách hàng. Bởi vì bất kỳ khách hàng nào khi đến ngân
hàng, yếu tố gây ấn tượng đầu tiên cho họ chính là hình ảnh của ngân hàng thể hiện rõ nhất ở nơi làm việc, phòng giao dịch cùng với các trang thiết bị
hiện đại. Chính những hình ảnh đó sẽ tạo ra sự tin tưởng, thoải mái ở khách hàng.
Đối với ngân hàng, một cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại còn tạo điều kiện giúp ngân hàng thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả
hơn. Cơ sở vật chất của ngân hàng thể hiện ở trụ sở làm việc, phòng thực hiện
các giao dịch; còn trang thiết bị được thể hiện ở máy móc, hệ thống máy tính ứng dụng cơng nghệ ngân hàng. Tại chi nhánh Đống Đa, trụ sở làm việc của
chi nhánh đang được sửa chữa và nâng cấp. Mặc dù chi nhánh đã tích cực
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
59
Chuyên đề tốt nghiệp
thc hin cụng ngh hoỏ hin i hoá ngân hàng nhưng hệ thống các trang thiết bị công nghệ tại chi nhánh chưa đồng bộ. Nguyên nhân chủ yếu do số
lượng cán bộ tin học, kỹ thuật của chi nhánh còn mỏng mà mạng lưới giao dịch của chi nhánh thì rộng, chính vì vậy khơng đáp ứng được yêu cầu của
quá trình vận hành. Trong thời gian tới đây, chi nhánh cần tăng cường đội ngũ các cán bộ, nhân viên kỹ thuật đồng thời phổ biến các kiến thức về cơng nghệ
ngân hàng tới tồn bộ CBCNV chi nhánh. Ngoài ra, chi nhánh cần thường xuyên cập nhật công nghệ ngân hàng mới nhằm thực hiện mục tiêu cơng nghệ
hố, hiện đại hố.

1.7. Nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên ngân hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×