1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Kiến nghị về phía Chi nhánh Sacombank Đống Đa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.66 KB, 65 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
kt gia cỏc ngõn hng, l c sở để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt động về thẻ giữa các ngân hàng . Đây sẽ là điều kiện cần thiết cho việc xây
dựng một hệ thống phát hành và sử dụng thẻ thống nhất ở nước ta. •
Nhà nước cần tiếp tục củng cố cơ cấu ngành trong nền kinh tế theo hướng ưu tiên cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, các ngành
dịch vụ nhằm tạo điều kiện kích cầu tiêu dùng trong nước, cũng có nghĩa là tạo điều kiện cho việc phát triển hoạt động TDTD.

3.3. Kiến nghị về phía Chi nhánh Sacombank Đống Đa


• Đề nghị Ban giám đốc chi nhánh tiến hành thành lập phòng Marketing
Việc thành lập phòng Marketing có ý nghĩa quan trọng đối với chi nhánh trong việc mở rộng TDTD. Trong điều kiện hiện tại của chi nhánh, hoạt động
Marketing sẽ giúp chi nhánh thuận lợi hơn trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng nói chung và đặc biệt là hoạt động TDTD nói riêng.
• Tiến hành thành lập quỹ tín dụng tiêu dùng và một nhóm Cán bộ tín
dụng chun trách. Chi nhánh cần coi TDTD là chiến lược kinh doanh của mình. Việc thiết
lập quỹ tín dụng tiêu dùng trong chin nhánh sẽ cho phép chi nhánh dành một phần nguồn lực của mình phục vụ cho khu vực này và cũng khuyến khích
ngân hàng đạt được các mục tiêu mà quỹ đề ra. Đối với nhóm CBTD cũng cần phải có một cơ chế khuyến khích riêng. Đặc biệt là các CBTD cần phải
được trang bị thêm một số kỹ năng và kiến thức về thị trường nhà đất, thị trường động sản và bất động sản, kỹ năng phỏng vấn khách hàng để tìm kiếm
thơng tin và đánh giá thu nhập của khách hàng.
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
62
Chuyên đề tốt nghiệp
KT LUN
Nn kinh t ngy cng phát triển thì nhu cầu cải thiện đời sống của người dân ngày càng tăng lên. Khác với trước kia, con người chỉ cần ăn no,
mặc ấm thì ngày nay, ai cũng mong muốn được ăn ngon, mặc đẹp. Mong muốn này là một điều chính đáng, khơng những thế nó còn phản ánh xu
hướng tất yếu của việc phát triển hình thức TDTD. Xuất phát từ sự cần thiết cũng như những lợi ích mà TDTD đem lại , có thể khẳng định rằng trong
tương lai khơng xa, loại hình tín dụng này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển dịch vụ của các ngân hàng. Đặc biệt trong điều kiện nước ta, một
nước đông dân số, nền kinh tế đang đạt được những bước tiến nhất định, chính điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường sản
phẩm TDTD. Qua việc nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường TDTD tại chi nhánh
Sacombank Đống Đa, bài chuyên đề đã đạt được một số kết quả nhất định:
Thứ nhất, giúp hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản về TDTD và phát triển
thị trường sản phẩm TDTD. Qua đó, cho thấy vai trò của TDTD và sự cần thiết của kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm TDTD.
Thứ hai, thông qua việc nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường sản
phẩm TDTD tại chi nhánh Sacombank Đống Đa đã cho thấy những kết quả đạt được của chi nhánh trong việc phát triển thị trường sản phẩm TDTD.
Ngoài ra, còn một số mặt hạn chế mà chi nhánh cần khắc phục.
Thứ ba, trên cơ sở những mặt hạn chế, khoá luận cũng mạnh dạn đưa ra một
số giải pháp khắc phục và kiến nghị nhằm mở rộng hơn nữa TDTD tại chi nhánh. Trong phạm vi hiểu biết của mình, em mong rằng những vấn đề được
nêu ra trong bài chuyên đề sẽ là nguồn đóng góp có ích cho chi nhánh trong việc thực hiện tốt kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm TDTD. Chính điều
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
63
Chuyên đề tốt nghiệp
ny s to điều kiện cho chi nhánh mở rộng quy mô hoạt động nói chung, đặc biệt là tạo điều kiện để nâng cao khả năng cạnh tranh của chi nhánh trên địa
bàn. Trong q trình nghiên cứu, chun đề sẽ khơng tránh khỏi những thiếu
sót do sự hạn chế về thời gian cũng như nguồn tài liệu nghiên cứu còn chưa phong phú. Kính mong được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các thầy cơ
giáo, các cơ chú cán bộ nhân viên tại ngân hàng để bài chuyên đề thêm bổ ích và hồn thiện hơn.
Sau cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thanh Hà, thầy đã hướng dẫn em một cách nhiệt tình để giúp đỡ em hồn thành chuyền đề
này.
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
64
Chuyên đề tốt nghiệp
MC LC
2.2. Cn c vo phng thức hồn trả.........................................................................4
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
65

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×