1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Xây dựng các phương án : Đánh giá các phương án : Lựa chọn phương án và ra quyết định:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


1.2.4 Xây dựng các phương án :


Tìm và nghiên cứu các phương án hành động để lựa chọn. Cần giảm bớt phương án lựa chọn, chỉ cần những phương án có triển vọng nhất được đưa
ra để phân tích và đánh giá.

1.2.5 Đánh giá các phương án :


Lựa chọn các phương án theo tiêu chuẩn phù hợp nhất với mục tiêu trung thành nhất với các tiền đề để xác định. Khi đánh giá các phương án trong
bản kế hoạch kinh doanh cần đưa ra các trọng số cho các tiêu chí đánh giá để xác định được mức độ quan trọng của các tiêu trí đó để từ đó đưa ra phương
án tối ưu.

1.2.5 Lựa chọn phương án và ra quyết định:


Sau quá trình đánh giá các phương án, một vài phương án kinh doanh sẽ được lựa chọn. Lúc này, cần ra quyết định để phân bổ con người và các
nguồn lực khác của doanh nghiệp cho việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Bước tiếp theo là phải xây dựng các kế hoạch kinh doanh phụ trợ và lượng
hoá kế hoạch kinh doanh bằng ngân quỹ.
1.3 Các nội dung chủ yếu của một bản kế hoạch kinh doanh: 1.3.1 Bản tóm lược:
Ấn tươ ̣ng đầu tiên đối với các nhà đầu tư là rất quan tro ̣ng nhất. Nhiều nhà bank khơng có đủ thời gian lẫn hứng thú để đọc hết toàn bộ bản kế
hoạch tài chính của bạn. Vì thế, trước hết bạn hãy đưa lên một bản tóm lược từ 3 đến 4 trang tóm tắt lại bản kế hoạch kinh doanh của bạn. Trong đó, đề
cập đến đối tượng dự định kinh doanh là gì, và hiện tại thị trường của nó như
8
thế nào? Quy mô của công ty bạn ra sao, doanh thu hằng năm, lợi nhuận, chi phí ra sao? Một vài dòng nói về trình độ học vấn của người sáng lập công ty
cũng rất cần thiết. Một điều quan trọng nữa bạn phải trình bày đó là cần bao nhiêu tiền để tiến hành kinh doanh và nguồn vốn lấy từ đâu.
1.3.2
Kinh doanh:
Điều thu hút các nhà đầu tư đó là ý tưởng kinh doanh của bạn. Bạn đặt ra cái đích của việc kinh doanh là gì? Bạn muốn dành một thị phần nào đó hay
chiếm lĩnh tồn bộ thị trường. Hãy giải thích rõ, bằng cách nào bạn đạt được mục tiêu của mình. Hãy trình bày về kế hoạch kinh doanh. Bạn dựa vào lỗ
hổng thị trường hay tung ra mặt hàng mới có giá rẻ hơn hắn so với các đối thủ cạnh tranh.
Hãy trình bày ngắn gọn về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tổ chức của bạn và sự bảo đảm kèm theo. Nếu ai chưa chắc chắn về vấn đề
này thì hãy nhờ các chuyên gia tư vấn. Những nhà đầu tư chỉ quan tâm đến việc bạn lựa chọn thị trường nào để kinh doanh nên hãy mô tả thêm về
ngành nghề bạn kinh doanh.

1.3.3 Mặt hàng kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×