1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Sản phẩm và dịch vụ: Phân tích ngành:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.55 KB, 56 trang )


-
Mục tiêu tương lai: phần này sẽ cho người đọc biết được định hướng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong đạt được gì 1, 2 năm hoặc 5,10 năm
tới? Liên hệ phần này với những khoản đầu tư của doanh nghiệp để cho nhà đầu tư hiểu tại sao daonh nghiệp cần tiền đầu tư của họ và doanh nghiệp sẽ
dùng tiền họ vào việc gì. Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để doanh nghiệp đạt tăng trưởng và lợi nhuận lạc quan bằng ngông ngữ lạc quan
nhưng phải đảm bảo thực hiện được những điều đó.
-
Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp: đây là lúc bạn giải thích cho nhà đầu tư làm cách nào để thu hồi vốn mà họ đã bỏ ra, theo bạn số lợi nhuận
trên vốn của họ sẽ thu được là bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp có thể bao gồm viẹc bán và sáp nhập doanh
nghiệp, đội ngũ quán lý lua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO hoặc bán cho tư nhân.

1.4.4 Sản phẩm và dịch vụ:


Mô tả sản phẩm, dịch vụ và công nghệ. Bình luận về giá cả, dịch vụ hỗ trợ, bảo hành, sản xuất. Lợi thế của sản phẩm và dịch vụcủa doanh nghiệp là
gì và so với đối thủ cạnh tranh như thế nào. Lịch biểu tung những sản phẩm ra thị trường và cần thực hiện những bước nào để đảm bảo đáp ứng được
khung thời gian này? Có sự tham gia của các nhà kinh doanh khác không, nếu có thì họ là ai và vai trò của họ như thế nào? Sản phẩm của doanh
nghiệp đã được kiểm tra, đánh giá chưa, nếu có thì làm ở đâu, khi nào và kết quả ra sao? Liệu có kế hoạch cho sản phẩm tương lai hoặc dòng sản phẩm
thay thế khơng? nếu có thì đó là sản phẩm gì và khi nào được sản xuất? Những sản phẩm này có được gộp vào thu và dự tốn chi phí khơng?
15

1.4.5 Phân tích ngành:


Phân tích ngành: xu hướng, triển vọng, nhu cầu, những rào cản đối với gia nhập thị trường và ảnh hưởng của đổi mới công nghệ, tác động của nền
kinh tế, chính phủ, sức khoẻ tài chính của ngành, mọi doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi một ngành nào đó. Kế hoạch kinh doanh của doanh
nghiệp phải nêu rõ các lựuc lượng tham gia trong ngành của mình, những xu hướng thay đổi cơ bản theo thời gian và doanh nghiệp của ban đang ở chỗ
nào. Trình bày cho nhà đâu tư biết được sự am hiểu của bạn và đã dự đoán được các nhân tố quan trọng trong ngành của mình, xây dựng nền tảng cho
sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Hãy xem xét những doanh nghiệp khác trong ngành có sản phẩm tương tự sản phẩm của doanh nghiệp mình.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào đứng giữa một đầu là cung cấp nguyên vật liệu thô và đầu kia là kênh phân phối sản phẩm- dịch vụ của doanh nghiệp đều
nằm trong ngành của mình. Trong phần phân tích ngành của kế hoạch kinh doanh cần trả lời những
câu hỏi sau: - Quy mơ của ngành mình như thế nào xét và cả doanh thu và số lượng
doanh nghiệp tham gia. - Đặc điểm của ngành: xu hướng tăng trưởng, số lượng bán ra hay số
nhân viên ra sao - Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng hay suy thoái của ngành.
- Xu hướng trong những năm tới là gì. - Dự báo xu hướng trong những năm tới.
- Những rào cản ra nhập ngành của mình. - Có bao nhiêu doanh nghiệp gia nhập ngành trong tương lai.
- Những quy định của chính phủ tác đơng tới ngành và doanh nghiệp của bạn.
16
- Ngành của doanh nghiệp bạn có bị chi phối nhiều khơng hay có bị chính phủ kiểm sốt nhiều khơng?
- Giải thích tổng quan về hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ trong ngành của bạn.
-
Để phân phối được trong ngành của bạn có khó khơng?

1.4.6 Phân tích thị trường:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×