1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tổng quan về sự tăng trưởng của các cơng ty chứng khốn:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (575.94 KB, 26 trang )


chịu, đồng thời họ không được khẳng định về lợi nhuận các khoản đầu tư mà họ tư vấn.
- CTCK không được phép nhận bất cứ khoản thù lao nào ngồi các khoản thù lao thơng thường cho dịch vụ tư vấn của mình
- Nghiêm cấm thực hiện các giao dịch nội gián, các CTCK không được phép sử dụng các thơng tin nội bộ để mua bán chứng khốn cho chính
mình, gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng. - Ở nhiều nước các CTCK phải đóng góp tiền vào quỹ bảo vệ nhà đầu tư
chứng khoán để bảo vệ lợi ích cho khách hàng trong trường hợp CTCK mất khả năng thanh tốn.

b. Nhóm ngun tắc tài chính


- Đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch toán báo cáo quy định của UBCKNN. Đảm bảo nguồn tài chính trong cam kết kinh
doanh chứng khốn với khách hàng. - CTCK khơng được dùng tiền của khách hàng làm nguồn tài chính để kinh
doanh, ngoại trừ trường hợp đó được dùng phục vụ cho giao dịch của khách hàng
- CTCK phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách hàng với tài sản của mình. CTCK khơng được dùng chứng khốn của khách hàng làm vật thế
chấp vay vốn trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản.

II. Thực trạng hoạt động của các cơng ty chứng khốn tại Việt Nam:


1. Tổng quan về sự tăng trưởng của các công ty chứng khốn:


- Số lượng cơng ty chứng khốn đã có sự gia tăng khá mạnh so với thời điểm năm 2001 khi thị trường mới thành lập, chỉ có 8 công ty. Đặc biệt giai
đoạn cuối năm 2006 trước khi Luật Chứng khốn có hiệu lực, số lượng cơng
7
ty chứng khốn là 55 cơng ty, trong năm 2007 đã tăng lên tới 78 công ty và cho đến nay số lượng cơng ty chứng khốn đã lên đến con số 105 công ty.
- Trong năm 2007, cùng với cơn sốt chứng khốn, hàng loạt cơng ty chứng khốn lớn nhỏ ra đời. Trong giai đoạn này, các quy định về thành lập cơng ty
chứng khốn rất đơn giản. Nhà nước còn áp dụng chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích thành lập cơng ty chứng khốn. Miễn thuế thu nhập doanh
nghiệp trong 2 năm đầu, giảm 50 thuế trong 3 năm tiếp theo, ưu đãi thuế 20 thay vì 28. Ngay cả khi ban hành Luật Chứng khoán cuối 2006, các
điều kiện cơ bản để xin thành lập cơng ty chứng khốn cũng rất dễ dàng. Do kinh doanh chứng khốn là ngành kinh doanh có điều kiện nên nếu hồ sơ đầy
đủ, hợp lệ, đáp ứng được mọi yêu cầu của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn phải cấp phép.
- Theo cam kết về dịch vụ chứng khoán khi Việt Nam gia nhập WTO, vào năm 2012, các cơng ty chứng khốn nước ngồi được phép thành lập văn
phòng đại diện, chi nhánh, cơng ty chứng khốn 100 vốn tại Việt Nam. Giới hạn số lượng cơng ty chứng khốn lúc này sẽ đặt các cơng ty chứng khốn
trong nước vào nguy cơ bị thâu tóm bởi các cơng ty nước ngồi có tiềm lực tài chính mạnh. Kinh doanh dịch vụ chứng khoán nhiều khả năng sẽ trở thành
sân chơi do các nhà cung cấp dịch vụ khổng lồ nước ngoài thống trị, trong khi các công ty trong nước với kinh nghiệm còn non trẻ, tiềm lực kinh tế còn
mỏng khó lòng sống sót trong cuộc cạnh tranh sắp tới. - Thơng tin gần đây cho biết, Bộ Tài chính dự kiến yêu cầu vốn điều lệ
thành lập CTCK và công ty quản lý quỹ lên 500 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của các cơng ty chứng khốn
8
- Tính đến thời điểm tháng 6-2010 có 15 cơng ty chứng khốn niêm yết trên sàn. Trong đó, có những doanh nghiệp đứng đầu về thị phần môi giới như
SSI, BVS,VND. Các DN này phần lớn là những công ty đầu tiên của TTCK Việt Nam, có lợi thế về kinh nghiệm, quy mơ hoạt động được tích lũy qua
nhiều năm.
9
Danh sách các CTCK niêm yết
- Tính đến 07062010, tổng số lượng tài khoản tại các cơng ty chứng khốn đạt con số hơn 800.000 tài khoản từ mức 400 tài khoản năm 2000.
- Sự phân phối số lượng tài khoản của khách hàng ở các cơng ty chứng khốn là khơng đồng đều. Các CTCK lớn nắm giữ hầu hết số lượng tài khoản,
phần còn lại là của các cơng ty có vốn và quy mô nhỏ.

2. Sự tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của các CTCK:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×