1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tự doanh Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn: Hoạt động bảo lãnh:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (575.94 KB, 26 trang )


được, chứ không đến mức là “thảm họa” như những quý của năm 2008.
Cơ cấu doanh thu của các cơng ty chứng khốn

2.2 Các nghiệp vụ


2.2.1. Tự doanh


- Vào đầu năm 2009, khi thị trường khó khăn, các cơng ty chứng khốn CTCK lại phải thực hiện yêu cầu tăng vốn pháp định mới được thực hiện
14
các nghiệp vụ tương ứng, nên nhiều CTCK đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin rút bớt nghiệp vụ tự doanh, bởi theo quy định, nghiệp vụ
này yêu cầu vốn pháp định của doanh nghiệp là 100 tỷ đồng, một số tiền khơng nhỏ trong tình hình huy động vốn khó khăn. Điều này làm ảnh hưởng
lớn đến doanh thu từ hoạt động tự doanh của các CTCK. - Vào thời gian mà thị trường ảm đạm kéo dài, cổ phiếu mất giá, nhiều mã
giảm sâu so với giá trị sổ sách, khiến CTCK nào càng tự doanh nhiều thì càng lâm vào khó khăn.
- Nhiều cơng ty dùng đòn bẩy tài chính, cho nhà đầu tư vay mua cổ phiếu khi cổ phiếu mất giá thì CTCK phải chấp nhận thiệt thòi.
Điều này cho thấy các CTCK cần phải có nền tảng tốt khơng nên chỉ trơng chờ vào những cuộc mua bán “lướt sóng” để thu lợi.

2.2.2. Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn:


- Sự chun nghiệp hóa trong hoạt động mơi giới tại nhiều cơng ty chứng khoán đang dần được nâng cao theo hướng gần với mơ hình của các thị
trường chứng khốn phát triển. - 45 cơng ty chứng khốn đang dẫn đầu thị phần mơi giới trong nước đã
nâng mức chun nghiệp hóa hoạt động mơi giới thêm một bước bằng cách chia khách hàng theo nhóm và mỗi nhân viên môi giới phụ trách tư vấn cho
một nhóm khách hàng. - Trong khi mảng mơi giới cho nhà đầu tư nước ngoài, các CTCK lâu năm
vẫn hồn tồn chiếm ưu thế thì về thị phần mơi giới trong nước lại thuộc về các CTCK năng động.
Thị phần môi giới của các CTCK
15
- Trong năm 2010, doanh thu hoạt động môi giới quý 3 của hầu hết các
cơng ty chứng khốn đều giảm so với q 2. Điều này đã phản ánh rõ nét về sự suy giảm thanh khoản chung của thị trường.

2.2.3 Hoạt động bảo lãnh:


- Trong thời gian qua, nguồn thu từ mảng bảo lãnh phát hành chứng khốn thì gần như các cơng ty chứng khốn khơng có thu nhập. Trong q III năm
2010 ngoại trừ SSI đạt trên 10 tỷ đồng doanh thu, BVS đạt trên 1,4 tỷ đồng và CTS đạt 250 triệu đồng.
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khốn, doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá… thì hầu như các cơng ty chứng khốn có rất ít hoặc khơng có nguồn
thu.

2.2.4. Tư vấn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×