Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an tồn vệ sinh dịch tễ Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định mơi trường

Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an tồn vệ sinh dịch tễ Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định mơi trường

Tải bản đầy đủ - 36trang

1.1.3.1 Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an toàn vệ sinh dịch tễ


Các cơ quan chức năng đặt ra các yêu cầu liên quan chủ yếu đến kích thước, hình dáng, thiết kế, độ dài và các chức năng cơ bản của sản phẩm. Theo đó, các tiêu chuẩn
đối với sản phẩm cuối cùng, các phương pháp sản xuất và chế biến, các thủ tục xét nghiệm, giám định, chứng nhận và chấp nhân, những quy định và các phương pháp
thống kê, thủ tục chọn mẫu và các phương pháp đánh giá rủi ro liên quan, các yêu cầu về an toàn thực phẩm, … được áp dụng. Mục đích của các tiêu chuẩn và quy định này là
nhằm bảo vệ an toàn, vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, đời sống động, thực vật, bảo vệ môi trường,…
Các tiêu chuẩn, quy định vệ sinh dịch tễ thường được áp dụng là HACCP đối với thủy sản và thịt, SPS đối với các sản phẩm có nguồn gốc đa dạng sinh học.

1.1.3.2. Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường


Đây là các tiêu chuẩn quy định sản phẩm cần phải được sản xuất như thế nào, được sử dụng như thế nào, được vứt bỏ như thế nào, những q trình này có làm tổn hại
đến môi trường hay không. Các tiêu chuẩn này được áp dụng cho giai đoạn sản xuất với mục đích nhằm hạn chế chất thải gây ơ nhiễm và lãng phí tài ngun khơng tái tạo. Việc
áp dụng những tiêu chuẩn này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, làm tăng giá thành và do đó tác động đến sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong các quốc gia, vùng lãnh thổ trên
thế giới, Mỹ là nước áp dụng các rào cản này rất triệt để. So với các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh, các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường không
phổ biến bằng nhưng hiệu suất cản trở cao hơn, khả năng đáp ứng của các nước phát triển rất hạn chế. Andy Urso, chuyên gia kinh tế Anh đã nhận định “những đòi hỏi về
mơi trường của Mỹ khiến các nước đã phát triển còn trở tay khơng kịp, nói chi đến các nước mới phát triển. Mỹ đơn phương áp dụng các tiêu chuẩn của mình để hạn chế nhận
khẩu cá hồi và tôm bằng các cầm nhập khẩu cá hồi từ những nước mà Mỹ cho rằng phương pháp đánh bắt của hộ làm ảnh hưởng xấu đến cá heo và cấm nhập khẩu tôm từ
những nước sử dụng lưới quét có hại cho rùa biển.

1.1.3.3. Các yêu cầu về nhãn mác


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an tồn vệ sinh dịch tễ Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định mơi trường

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×