Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Các u cầu về nhãn mác Các u cầu về đóng gói bao bì Phí mơi trường

Các u cầu về nhãn mác Các u cầu về đóng gói bao bì Phí mơi trường

Tải bản đầy đủ - 36trang

1.1.3.1 Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an toàn vệ sinh dịch tễ


Các cơ quan chức năng đặt ra các yêu cầu liên quan chủ yếu đến kích thước, hình dáng, thiết kế, độ dài và các chức năng cơ bản của sản phẩm. Theo đó, các tiêu chuẩn
đối với sản phẩm cuối cùng, các phương pháp sản xuất và chế biến, các thủ tục xét nghiệm, giám định, chứng nhận và chấp nhân, những quy định và các phương pháp
thống kê, thủ tục chọn mẫu và các phương pháp đánh giá rủi ro liên quan, các yêu cầu về an toàn thực phẩm, … được áp dụng. Mục đích của các tiêu chuẩn và quy định này là
nhằm bảo vệ an toàn, vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, đời sống động, thực vật, bảo vệ môi trường,…
Các tiêu chuẩn, quy định vệ sinh dịch tễ thường được áp dụng là HACCP đối với thủy sản và thịt, SPS đối với các sản phẩm có nguồn gốc đa dạng sinh học.

1.1.3.2. Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường


Đây là các tiêu chuẩn quy định sản phẩm cần phải được sản xuất như thế nào, được sử dụng như thế nào, được vứt bỏ như thế nào, những q trình này có làm tổn hại
đến môi trường hay không. Các tiêu chuẩn này được áp dụng cho giai đoạn sản xuất với mục đích nhằm hạn chế chất thải gây ơ nhiễm và lãng phí tài ngun khơng tái tạo. Việc
áp dụng những tiêu chuẩn này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, làm tăng giá thành và do đó tác động đến sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong các quốc gia, vùng lãnh thổ trên
thế giới, Mỹ là nước áp dụng các rào cản này rất triệt để. So với các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh, các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường không
phổ biến bằng nhưng hiệu suất cản trở cao hơn, khả năng đáp ứng của các nước phát triển rất hạn chế. Andy Urso, chuyên gia kinh tế Anh đã nhận định “những đòi hỏi về
mơi trường của Mỹ khiến các nước đã phát triển còn trở tay khơng kịp, nói chi đến các nước mới phát triển. Mỹ đơn phương áp dụng các tiêu chuẩn của mình để hạn chế nhận
khẩu cá hồi và tôm bằng các cầm nhập khẩu cá hồi từ những nước mà Mỹ cho rằng phương pháp đánh bắt của hộ làm ảnh hưởng xấu đến cá heo và cấm nhập khẩu tôm từ
những nước sử dụng lưới quét có hại cho rùa biển.

1.1.3.3. Các yêu cầu về nhãn mác


Biện pháp này được quy định chặt chẽ bằng hệ thống văn bản pháp luật, theo đó các sản phẩm phải được ghi rõ tên sản phẩm, danh mục thành phần, trọng lượng, ngày
sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, xuất xứ, nước sản xuất, nơi bán, mã số mã vạch, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản… Quá trình xin cấp nhãn mác cũng
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
như đăng ký thương hiệu kéo dài hàng tháng và rất tốn kém. Đây là một rào cản thương mại được sử dụng rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt tại các nước phát triển.

1.1.3.4. Các yêu cầu về đóng gói bao bì


Bao gồm các quy định liên quan đến nguyên vật liệu dùng làm bao bì, những quy định về tái sinh, những quy định liên quan đến những đặc tính tự nhiên của sản phẩm và
nguyên vật liệu dùng làm bao bì đòi hỏi việc đóng gói phải phù hợp với việc tái sinh hoặc tái sử dụng.
Các u cầu về đóng gói bao bì cũng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm do sự khác nhau về tiêu chuẩn và quy định của mỗi nước, cũng như
chi phí sản xuất bao bì, các nguyên vật liệu dùng làm bao bì và khả năng tái chế ở mỗi nước là khác nhau.

1.1.3.5. Phí mơi trường


Phí mơi trường thường được áp dụng nhằm 3 mục tiêu chính: thu lại các chi phí phải sử dụng cho mơi trường, thay đổi cách ứng xử của cá nhân và tập thể đối với các
hoạt động có liên quan đến mơi trường và thu các quỹ cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Các loại phí mơi trường thường gồm có:
- Phí sản phẩm: áp dụng cho các sản phẩm gây ô nhiễm, có chứa các hóa chất độc hại hoặc có một số thành phần cấu thành của sản phẩm gây khó khăn cho việc thải
loại sau sử dụng. - Phí khí thải: áp dụng đối với các chất gây ơ nhiễm thốt vào khơng khí, đất,
nước hoặc gây tiếng ồn. - Phí hành chính: áp dụng kết hợp với các quy định để trang trải các chi phí dịch
vụ của chính phủ để bảo vệ mơi trường. Phí mơi trường có thể được thu từ nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng hoặc cả
nhà sản xuất và người tiêu dùng.

1.1.3.6. Nhãn sinh thái


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các u cầu về nhãn mác Các u cầu về đóng gói bao bì Phí mơi trường

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×