1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Giấy chứng nhận EUREGAP Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép- MRLs

Giấy chứng nhận EUREGAP Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép- MRLs

Tải bản đầy đủ - 36trang

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu hành và sử dụng hóa chất trên thị trường EU có khối lượng từ 1 tấn trở lên.
Cũng từ ngày 162007, cơ quan hóa chất châu Âu gọi tắt là ECHA có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan bắt đầu hoạt động nhằm giám sát việc thực hiện REACH, cung cấp
thông tin, tài liệu cơ bản cũng như thực thi các biện pháp cần thiết để REACH phát huy tác dụng.
Từ ngày 162008, ECHA đã bắt đầu nhận các hồ sơ đăng ký liên quan đến hóa chất từ các tổ chức, cơng ty trên tồn EU. Theo đó, các nhà xuất khẩu ngồi khối phải
qua đại diện của mình tại EU để đăng ký các hóa chất trong sản phẩm xuất khẩu sang EU. Từ ngày 1122008, các hóa chất không được đăng ký hoặc đăng ký thất bại sẽ
không được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất sang thị trường EU. Các sản phẩm có chứa hóa chất chưa được đăng ký trước 1122008 sẽ phải trỉa qua mộ quá trình đăng ký
chi tiết và kéo dài trước khi nhập khẩu vào EU. Trong tương lai, 30.000 loại hóa chất đang được lưu hành tại EU sẽ phải đăng ký
tại ECHA. Để được đăng ký, các công ty phải chứng minh được hóa chất mà mình đăng ký sử dụng không gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và mơi trường. ECHA có thẩm
quyền ban hành lệnh cấm sử dụng bất kỳ hóa chất nào bị cho là nguy hiểm và quy định những biện pháp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa từ hóa chất.
Mục đích cao nhất của REACH là nhằm cải thiện sức khỏe con người và mơi sinh, vì sự phát triển bền vững, nhưng phạm vi áp dụng của REACH lại mở rộng và
điều chỉnh gần như tất cả các loại hóa chất cũng như mọi sản phẩm, hàng hóa có chứa hóa chất nên sẽ tác động rất nhiều tới thương mại do trao đổi thương mại trong các lĩnh
vực liên quan đến hóa chất thực sự đã mang tính tồn cầu.

2.1.2.3. Giấy chứng nhận EUREGAP


Gần đây, việc cần có Giấy chứng nhận EUREPGAP cho các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào EU trong đó có cà phê đang trở thành thực tế được áp dụng
rộng rãi, đặc biệt nếu lô hàng được cung ứng cho hệ thống siêu thị. EUREPGAP là tổ chức tư nhân, độc lập được thành lập từ năm 1997 theo sáng kiến của Nhóm cơng tác
các nhà bán lẻ châu Âu Euro-Retailer Produce Working Group EUREP. Thành viên của EUREPGAP là các nhà sản xuất và bán lẻ nông sản. EUREPGAP đề ra các tiêu
chuẩn tự nguyện, được thị trường EU thừa nhận để được cấp giấy chứng nhận tồn cầu về Thực hành nơng nghiệp tốt Good Agriculture Practice - GAP. GAP bao gồm những
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
nguyên tắc được thiết lập nhằm đảm bảo một mơi trường sản xuất an tồn, sạch sẽ, thực phẩm phải đảm bảo không chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học vi khuẩn,
nấm, virus, ký sinh trùng và hóa chất dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, hàm lượng nitrat…, đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ ngồi đồng đến khi sử
dụng. GAP khuyến khích phát triển một nền nơng nghiệp hữu cơ hơn là hố học. Mặc dù Giấy chứng nhận EUREPGAP không phải là thủ tục pháp lý bắt buộc đối với mọi
sản phẩm nông nghiệp nhập vào EU, nhưng dường như chứng nhận này đang mặc định trở thành một yêu cầu cơ bản, không thể thiếu nếu các nhà sản xuất nông nghiệp muốn
thâm nhập vào hệ thống siêu thị bán buôn và các chuỗi cửa hàng bán lẻ tại thị trường EU.

2.1.2.4. Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép- MRLs


MRLs là mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa được phép có trong hay trên những sản phẩm thực phẩm. Quy định trên nhằm đảm bảo rằng dư lượng thuốc trừ sâu trong
thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng. Tất cả những loại thực phẩm tiêu thụ ở EU đều phải tuân thủ MRLs, như rau quả tươi, rau quả chế biến sẵn, rượu, ngũ cốc và
các sản phẩm ngũ cốc, các sản phẩm nguồn gốc động vật như mật ong, nhưng ngoại trừ thuỷ sản và các sản phẩm nguồn gốc thực vật.
Quy định EC 3962005 quy định MRLs của các loại thuốc trừ sâu được phép có trong các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật dành cho tiêu dùng của con
người và động vật. Quy định này là sự thống nhất các hạn chế do một số các Hướng dẫn xây dựng từ trước áp dụng cho các loại sản phẩm thực phẩm dành cho con người
hay động vật khác nhau. Trước đây, việc hạn chế một số loại thuốc trừ sâu trong EU không được thống
nhất. Mức hạn chế một số loại thuốc trừ sâu được quy định tại nước thành viên này nhưng lại không được chấp nhận ở nước thành viên khác. Việc thiếu thống nhất gây khó
khăn và bối rối cho các nhà kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Kể từ bây giờ, tên tất cả các MRLs được áp dụng thống nhất ở tất cả các nước thành viên EU. Ngoài ra, Uỷ
ban Châu Âu EC gần đây đã giới thiệu một cơ sở dữ liệu MRL cho phép tìm kiếm tồn bộ MRLs đã được thống nhất. Cơng cụ tìm kiếm dựa trên tên sản phẩm hay thuốc trừ
sâu từ đó đưa ra kết quả các mức giới hạn.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Chính quyền EU có trách nhiệm hướng dẫn thực thi luật này trong khi Ủy ban sẽ có nhiệm vụ giám sát. Mức hạn chế dư lượng các loại thuốc trừ sâu cụ thể được cung
cấp trong mục cơ sở dữ liệu dư lượng thuốc trừ sâu trực tuyến của EC
Nội dung:
MRLs là cụ thể đối với thuốc trừ sâu cây trồng. Điều này có nghĩa là cá mức giới hạn tối đa đói với một loại thuốc trừ sâu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại cây trồng sử
dụng nó. MRLs được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp tốt – GAP
Good Agricultural Practice. Bên cạnh mức độ được xác định trên cơ sở GAP, dữ liệu khoa học cũng chỉ ra độ độc hại của chất đó và khả năng ảnh hưởng của nó đối với sức
khoẻ con người. Khi những thông tin mới về MRLs trở nên sẵn có, chẳng hạn đối với GAP hay các thử nghiệm về mức dư lượng, các MRLs này có thể được tính tốn lại.
Ở EU, MRLs được ấn định tại các mức rất thấp, thậm chí đơi khi nó còn nghiêm ngặt hơn cả tiêu chuẩn thực phẩm của Codex. Vì vậy, rất quan trọng để kiểm tra:
• Có MRLs đối với loại thuốc trừ sâu bạn sử dụng trên các loại cây trồng
của bạn hay khơng •
Nếu có, sản phẩm của bạn có tuân thủ các mức giới hạn đó khơng
Mục đích:
Quy định EC 3962005 thiết lập các hàm lượng tối đa của dư lượng thuốc trừ sâu được phép có trong các sản phẩm nguồn gốc động vật và thực vật dành cho tiêu dùng của con
người. MRLs cũng có thể áp dụng được đối với các sản phẩm đã chế biến và các sản phẩm hỗn hợp.
Chú ý: Các sản phẩm không phải đối tượng để đưa ra các hạn chế nếu chúng không nhằm mục đích gieo cấy hay trồng trọt, được đề nghị kiểm tra đối với các hoạt chất, sự
sản xuất các sản phẩm không phải thực phẩm hay các sản phẩm xuất khẩu ra bên ngoài EU.
Các chất bị cấm:
Hướng dẫn 79117EEC cấm đưa vào thị trường và sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất có khả năng gây hại cho sức khoẻ người và động vật hoặc gây
hại cho môi trường. Thực phẩm có thể khơng được phép nhập khẩu vào EU nếu chúng được xử lý hay nhiễm bất kỳ chất nào có trong Hướng dẫn trên. Thực phẩm xuất khẩu
của EU không yêu cầu giấy chứng nhận xuất khẩu nhưng các sản phẩm nhập khẩu sẽ
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
được lấy mẫu ngẫu nhiên và phân tích tại cửa khẩu, trong quá trình phân phối hoặc bán lẻ ở EU. Nếu EU phát hiện có bất kỳ chất cấm nào trong mẫu sản phẩm nhập khẩu, lô
hàng đó sẽ bị từ chối và tiêu huỷ, đồng thời nhà cung cấp hay nước xuất khẩu có thể bị truy tố và bị áp lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm đó vào EU trong thời gian chờ đợi cơ
quan có thẩm quyền của EU tiến hành điều tra. Hiện nay, phần lớn các chất được liệt kê trong danh sách các loại thuốc trừ sâu bị cấm
của Hướng dẫn này có thể khơng còn được bất kỳ trang trại nào sử dụng, tuy nhiên một số nước cung cấp lại có thói quen sử dụng DDT để hạn chế sự phát triển của lồi muỗi
Anơphen gây ra bệnh sốt rét như một biện pháp bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Tuy nhiên, chất DDT có thể tồn tại trong môi trường nhiều thập kỷ sau khi sử dụng và nó rất dễ lan
sang chuỗi thực phẩm. Nếu các nước vẫn tiếp tục sử dụng DDT thì dường như chắc chắn rằng hợp chất này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện trong q trình lấy mẫu và
phân tích thường xuyên ở EU và hậu quả mà nhà xuất khẩu phải gánh chịu sẽ rất lớn. Các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba cần đảm bảo rằng, những loại
thuốc trừ sâu bị cấm khơng có trong trang trại và khơng nhiễm vào sản phẩm xuất khẩu. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những chất này không được phép kinh doanh, dự trữ
hay sử dụng với bất kỳ lý do gì. Các hiệp hội ngành nghề cần thuyết phục chính phủ tránh sử dụng bất kỳ loại nào trong số những hợp chất bị cấm này, đồng thời tìm kiếm
các biện pháp an toàn hơn và được chấp nhận thay thế cho các chiến dịch vì sức khoẻ cộng đồng như chiến dịch diệt muỗi anôphen.
2.1.3. Quy định về môi trường 2.1.3.1. Nhãn sinh thái

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giấy chứng nhận EUREGAP Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép- MRLs

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×