1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Vật lý >

II. Lùc ®µn håi - §Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (541.26 KB, 20 trang )


II. Lực đàn hồi - Đặc điểm của

lực đàn hồi

C4. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:A.

B.

C.Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.Đặc điểm của lực đàn hồi:

-Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng

-Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăngII. Lực đàn hồi - Đặc điểm của

lực đàn hồi

áp dụng:Trong 2 dây cung bị kéo dãn sau đây, cung nào sẽ bắn mũi tên

đi xa hơn? Vì sao?III. Vận dụng

Số quả vào bảng kết Chiều dài

Độ biến

C5: Dựa Tổng trọng

nặng50g hãy tìm từ thích của lò xo dạng của lò

quả, lượng của

móc vào lò điềnquả chỗ

xo

hợp để các vào

xo

nặng

trống trong các câu

0

sau: 0 (N)

lo=6,5 (cm) 0 (cm)

1quả nặng 0,5(N)

l = 13(cm) l =6,5(cm)

a)Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực

2quả nặng 1(N)

l = 20,5(cm) l = 13(cm)Tăng gấp đôi

đàn hồi (1).

b)Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực

3quả nặng 1,5(N)

l =26,5 (cm) l = 20(cm)

Tăng gấp ba

đàn hồi (2).III. Vận dụng

Bài tập:Chọn từ hay cụm từ cho sẵn sau, điền vào chỗ trống để có nội

dung đúng:

1.đàn hồi2. biến dạng3. chiều4.ép lại5.lực đẩy6.phươngLò xo là một vật có tính ... Nếu dùng tay ấn vào lò xo, lò xo

đàn hồi

ép lại

biến dạng

sẽ bị Trường hợp này ta nói lò xo đã bị .khi đó

lực đẩy

lò xo tác dụng vào tay người .,lực này có xu hướng đưa lò xo tr

phương

lại trạng thái ban đầu , tức là có cùng ..ngược cùng

cường độ với lực tác dụng của tay.

chiềuGhi nhớ:

Lò xo là1 vật đàn hồi.Sau khi nén hoặc kéo dãn nó

một cách vừa phải, nếu buông tay ra, thì chiều dài

của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên.

Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì no sẽ tác dụng

lực đàn hội lên các vật tiếp xuc ( hoăc gắn ) với hai

đầu của nó.

Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi

càng lớnHướng dẫn về nhà:

Trả lời C1-> C6

Học ghi nhớ

Làm bài tập (SBT):9.1 -> 9.3

Đọc thêm phần: Có thể em chưa biết

Đọc trước bài 10II. Lực đàn hồi - Đặc điểm của lực đàn hồi

C4: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A.

Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng

B.

Độ biến dạng tăng thì lưc đàn hồi giảm

C.

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng=> Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.I. Biến dạng đàn hồi- Độ biến

dạng

Khi bị trọng lượng của các quả

nặng kéo thì lò xo bị (1)dãn ra .Chiều dài của nó (2) tăng lênKhi bỏ các quả nặng đi, chiều dài

bằng

của lò xo trở lại (3)chiều

dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có

hình dạng ban đầu-bằng

-tăng lên

-dãn raXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×