1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Sản xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.68 KB, 72 trang )


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
2.1.2 Enzyme pectinase [4], [10] 2.1.2.1 Giới thiệu
Pectinase là nhóm enzyme thuỷ phân pectin do E. Fremi tìm ra năm 1840 gồm một số enzyme như: Pectinesterase PE, Polygalacturonase PG, Protopectinase,
Transeliminase TE. Các loại vi sinh vật cho pectinase đều hiếu khí, các chủng cho enzyme tốt là:
 Nấm mốc: Asp. Niger, Pen. Glaucum, Pen. Chrlichii, Asp. Terrus, Asp. Saitoi, Can. Diplodiella, Asp. Awamoni.
 Nấm men: Saccharomyces, Fragilis.  Vi khuẩn: Bac. Polymyxa, Bac. Felseneus Erwiniacaratovora, Bac.
Species … Chế phẩm pectinase từ nấm mốc, thuỷ phân mạnh hơn pectinase từ thực vật bao
gồm đủ loại enzyme nhóm pectinase như trên. pH tối ưu 4,5 – 5,0; nhiệt độ tối ưu là 40 – 45
C, Na
+
, Ca
2+
, KCl, CaCl
2
hoạt hố pectinase nấm mốc, còn Hg
2+
, Pb
2+
, NH
4 2
SO
4
, FeCl
3
sẽ kìm hãm pectinase.

2.1.2.2 Sản xuất


Trong công nghiệp đã sản xuất nhiều loại pectinase khác nhau với tên viết tắt như Pectawamorin, Pectonigrin, Pectocine-rin, Pectofoetidin, Pectosclerotinin…
a Nuôi cấy bề mặt Chế phẩm pectinase thường thu nhận từ các chủng Asp. Awamori, Asp. Foetidus
nuôi bề mặt. Mơi trường ni gồm 30 – 35 cám mì, 66 – 70 bã củ cải hay nguyên liệu có
chứa 4 – 4,5 pectin hoà tan và 16 – 18 Protopectin, bổ sung thêm nguồn nitơ như: muối Sunfatamon và Clorua amon 1 – Photphat amon 2.
Độ ẩm môi trường 55 – 60, nuôi ở 30 C trong 40 giờ, sau đó giảm xuống 24
C ni 48 – 52 giờ. Sau đó sấy khơ canh trường ta có chế phẩm thô pectinase chứa
nhiều loại enzyme pectinase và một số enzyme khác như: protease, hemicellulase, cellulose,…dùng cho chăn nuôi.
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 8
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Để đạt độ tinh khiết cần trích ly enzyme ra khỏi canh trường dạng còn ẩm hay đã khô. Kết tủa enzyme bằng Sunfatamon hay rượu. Ví dụ: ethanol với nồng độ 72 –
75, Izopropanol nồng độ 55 – 57, Sunfatamon độ bão hoà 0,79; kết tủa 2 – 5 C.
Sau ly tâm, kết tủa được sấy chân không hay sấy thăng hoa, rồi nghiền nhỏ để bảo quản.
b Nuôi cấy bề sâu Chế phẩm pectinase thu nhận từ nuôi cấy bề sâu Asp. Niger, Asp. Awamori,
Cl. Pectinofecmentas, Asp. Niger tạo chủ yếu pectinestease. Pectinesterase và Poligalacturonase thường do vi khuẩn Bac. Polymyxa, Erwinia caralovora, chủ yếu
do Bac. Species, Asp. Fonseanes, Bac. Polymyxa… Có thể thu chế phẩm pectinase với Asp. Niger hay Asp. Awamori trong điều kiện
hiếu khí. Nguyên liệu đơn giản: bã củ cải, bột ngô, mầm malt, nước ép lõi bắp được nghiền nhỏ cho vào dịch nuôi. Bổ sung một số chất: N, Mg, K,…như muối
Photphatamon, Sunfatmagie, Clorua kali… Hoặc có thể thu chế phẩm pectinase bằng phương pháp bề sâu trong điều kiện yếm
khí, với vi khuẩn yếm khí: Clo. Fesineum và Clo. Pectino fermentans. Nguyên liệu: trong môi trường có 2 bã củ cải, nước chiết bắp 0,5, photphat amon 0,75,
photphat kali 0,1, cacbonat canxi 0,3...theo Bravova, môi trường pH = 6,5 – 7, nuôi ở 37
C trong 55 – 63 giờ.

2.1.2.3 Ứng dụng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×