1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Hình dạng và kích thước Cấu tạo tế bào nấm men Sự sinh sản của nấm men Phân loại nấm men

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.68 KB, 72 trang )


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 Sử dụng cùng với cellulase trong chăn nuôi để thuỷ phân một phần hợp chất pectin cellulose trong thức ăn gia súc, làm tăng độ tiêu hoá.
Bảng 2.4: Hiệu quả xử lý nước quả dâu tây, mâm sôi bằng enzyme
Hiệu quả Nước quả dâu tây
Nước quả mâm sơi Khơng cho
pectinase Có cho
pectinase Khơng cho
pectinase Có cho
pectinase Hiệu suất nước quả
71,2 78,8
49,2 72,4
Hàm lượng chất khô 10,2
11,5 8,5
10,2 Độ axit chuẩn
0,53 0,62
0,91 1,16
Đường 6,7
8,0 5,62
7,4 Pectin
0,33 0,15
0,26 0,12
Chất chát 0,04
0,02 0,09
0,16 Điểm đánh giá cảm quan
71,2 78,8
49,2 72,4
Nguồn: Nguyễn Đức Lượng – “Công nghệ enzyme” – NXBĐHQGTPHCM, 2004
Mục đích chính pectinase làm trong nước quả, tăng hiệu suất ép, tạo điều kiện tốt khi cô đặc nước quả, mứt không cháy khét, tách lớp keo trên hạt cà phê, làm hạt cà
phê bong - dễ tan…
2.2 TỔNG QUAN VỀ NẤM MEN [6], [14], [21] 2.2.1 Giới thiệu về nấm men
Nấm men là tên chung chỉ nhóm nấm men có cấu tạo và sinh sản bằng cách nảy chồi và phân cắt. Chúng phân bố rộng rãi khắp nơi. Đặc biệt chúng có mặt nhiều ở
đất trồng nho và các nơi trồng hoa quả. Ngoài ra thấy chúng có mặt trên trái cây chín, trong nhụy hoa, trong khơng khí và cả nơi sản xuất rượu vang.

2.2.1.1 Hình dạng và kích thước


 Hình dạng tế bào nấm men Nấm men thường có hình dạng khác nhau, thường có hình cầu, hình elip, hình
trứng, hình bầu dục và cả hình dài. Một số lồi nấm men có tế bào hình dài nối với nhau thành những dạng sợi gọi là khuẩn ty Mycelium hay khuẩn ty giả Pseudo
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 10
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
mycelium. Tuy nhiên hình dạng của chúng không ổn định, phụ thuộc vào tuổi của nấm men và điều kiện ni cấy.
 Kích thước tế bào nấm men Tế bào nấm men thường có kích thước rất lớn gấp từ 5 – 10 lần tế bào vi khuẩn.
Kích thước trung bình: Chiều dài: 9 – 10 µ
m và chiều rộng: 2 – 7 µ
m. Kích thước cũng thay đổi, khơng đồng đều ở các loài khác nhau, ở các lứa tuổi
khác nhau và điều kiện nuôi cấy khác nhau.

2.2.1.2 Cấu tạo tế bào nấm men


Tế bào nấm men cũng như nhiều loại tế bào khác được cấu tạo chủ yếu từ các phần cơ bản như sau:
Thành tế bào: Cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau. Trong đó chủ yếu là: glucan, manan, protein, lipid và một số thành phần nhỏ khác như kitin, volutin,…
Màng nguyên sinh chất: gồm các hợp chất phức tạp như protein, phospholipit, enzyme permeaza,…
Chất nguyên sinh: Thành phần cấu tạo chủ yếu là nước, protit, gluxit, lipit và các muối khống, enzyme và có các cơ quan trong đó.
Nhân tế bào. Những thành phần, cơ quan con khác: không bào, ty thể, lạp thể, riboxom,…

2.2.1.3 Sự sinh sản của nấm men


Nấm men có một số hình thức sinh sản sau:  Sinh sản bằng cách nảy chồi.
 Sinh sản bằng cách phân đôi.  Sinh sản bằng bào tử và sự hình thành bào tử:
 Tiếp hợp đẳng giao
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 11
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 Tiếp hợp dị giao  Sinh sản đơn tính

2.2.1.4 Phân loại nấm men


Chủ yếu có hai lớp: nấm men thật Ascomyces và lớp nấm men giả Fungi imporfecti
 Lớp nấm men thật lớp Ascomyces – lớp nấm túi:  Phần lớn nấm men dùng trong công nghiệp thuộc lớp
Ascomyces, đa số thuộc giống Saccharomyces.  Giống Endomyces
 Giống Schizosaccharomyces  Lớp nấm men giả Fungi imporfecti – nấm men bất toàn
 Crytococus toscula, tornlopsis  Mycoderma
 Eandida  Geotrichum đã được xếp vào lớp nấm mốc
 Rhodotorula

2.2.1.5 Các q trình sinh lí của tế bào nấm men


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×