1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Hệ thống cấp điện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 12
+ Nước phục vụ sản xuất: khoảng 290 m
3
ngày.đêm. Nguồn nước thải phát sinh trong công nghệ dệt nhuộm là từ các công đoạn hồ sợi, giũ hồ, nấu,
tẩy, nhuộm và hồn tất, trong đó lượng nước thải chủ yếu do q trình giặt sau mỗi cơng đoạn. Nhu cầu sử dụng nước trong nhà máy dệt nhuộm rất lớn
và thay đổi theo các mặt hàng khác nhau. Nhu cầu sử dụng nước cho 1 mét vải nằm trong phạm vi từ 12 đến 65 lít và thải ra từ 10 đến 40 lít, sự phân
phối nước trong nhà máy dệt nhuộm theo các cơng đoạn như sau:
• Sản xuất hơi: 5,3
• Nước làm lạnh thiết bị: 6,4
• Nước làm mát và xử lý bụi trong xí nghiệp sợi, dệt: 7,8
• Nước cho các q trình chính trong xí nghiệp dệt – nhuộm: 72,3
• Nước vệ sinh: 7,6
• Nước cho việc chống cháy và các vấn đề khác: 0,6
+ Nước phục vụ sinh hoạt: 55 người x 60lítngườingày = 3,3 m
3
ngày + Nhu cầu khác tưới cây, PCCC, ….: khoảng 6,7 m
3
ngày - Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại ba ngăn, sau đó cùng với
nước thải sản xuất của doanh nghiệp được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải cục bộ của nhà máy đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn
thải TCVN 5945:2005, giới hạn C trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Xuyên Á. Nước thải từ các thống thu gom
nước thải tập trung này sẽ được xử tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Xuyên Á đạt TCVN 5945, giới hạn A trước khi thải vào ngồn tiếp
nhận
- Nước mưa trên mái được thu gom qua các máng thu nước mưa, thơng qua các ống thốt đứng, toàn bộ nước mưa trên mái được đưa xuống trệt, đi
ngầm dưới đất đến các hố ga thu nước mưa xung quanh nhà máy và được dẫn ra cống thu gom nước mưa chung của khu công nghiệp Xuyên Á
.

1.4.2.4. Hệ thống cấp điện


Do số giờ hoạt động của Dự án không đều trong năm nên công suất cấp điện được tính trên tổng cơng suất thiết bị. Nhu cầu về điện với công suất sử dụng
cực đại là 1.600KVA.
1.4.3 Quy trình sản xuất và sản phẩm của nhà máy 1.4.3.1. Qui trình cơng nghệ sản xuất
Thông thường công nghệ dệt – nhuộm gồm các quá trình cơ bản sau: dệt vải, xử lý nấu tẩy, nhuộm và hồn thiện vải. Bao gồm các cơng đoạn sau:
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 13
ƒ Dệt vải: đan xen hai hay nhiều hệ thống sợi vải với nhau tạo thành các
tấm vải mộc thô.
ƒ Giũ hồ : Tách các thành phần của hồ bám trên vải mộc bằng các phương
pháp enjym 1 enjym, muối và các chất giấm hoặc axít dung dịch axit sunfuric 0,5. Vải sau khi giũ hồ được giặt bằng nước, xà phòng, xút,
chất ngấm rồi đưa sang nấu tẩy.
ƒ Nấu vải: Loại trừ phần hồ còn lại và các tạp chất thiên nhiên của xơ sợi
như dầu mỡ, sáp … Sau khi nấu vải có độ mao dẫn và khả năng thấm ướt cao, hấp thụ hoá chất, thuốc nhuộm cao hơn, vải mềm mại và đẹp hơn.
Vải được nấu trong dung dịch kiềm và các chất tẩy giặt ở áp suất cao 2 – 3 at và ở nhiệt độ cao 120 – 130
°C. Sau đó vải được giặt nhiều lần. ƒ
Tẩy trắng: Mục đích tẩy màu tự nhiên của vải, làm sạch các vết bẩn và loại trừ phần hồ còn lại và các tạp chất thiên nhiên của xơ sợi như dầu
mỡ, sáp..., làm cho vải có độ trắng đúng yêu cầu chất lượng. Các chất tẩy thường dùng là Natri Clorit, Natrihypoclorit, hoặc hydro peroxyte cùng
với các chất phụ trợ. Trong đó đối với vải bơng có thể dùng các loại chất tẩy hydro peroxyte, Natriclorit hay Natrihypoclorit có tác dụng tẩy tốt.
ƒ Giặt: sử dụng axit sunfuric, hydro peroxyt và các chất tẩy giặt nhằm mục
đích làm sạch các vết bẩn và loại trừ các hóa chất còn sót lại trên vải.
ƒ Làm bóng vải: Mục đích làm cho sợi cotton trương nở, làm tăng kích
thước các mao quản giữa các mạch phân tử làm cho xơ sợi trở nên xốp hơn, dễ thấm nước, sợi bóng hơn, tăng khả năng bắt màu thuốc nhuộm.
Làm bóng vải bơng thường bằng dung dịch kiềm NaOH có nồng độ từ 280 – 300 mgl, ở nhiệt độ thấp từ 10 – 20
°C. sau đó vải được giặt nhiều lần. Đối với vải nhân tạo không cần làm bóng.
ƒ Nhuộm:
+ Ép thuốc nhuộm: Vải được chuyển sang công đoạn ép thuốc nhuộm nhờ máy ngấm ép thuốc nhuộm và qua các buồng sấy gia nhiệt.
+ Gắn thuốc nhuộm: Tiếp tục cho vải qua máy chưng, giặt và sấy khơ để gắn thuốc nhuộm vào xơ.
ƒ Hồn tất, định hình: Kết thúc cơng đoạn gắn nhuộm và sau khi giặt, vải
được chuyển sang khâu định hình để xử lý giảm thấp độ co trước khi sử dụng.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 14
Hình 1.3. Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ sản xuất dệt nhuộm
Giũ hồ NaOH
Enzym Nước thải chứa hồ, tinh bột bò
thủy phân, NaOH
Nấu NaOH, hóa chất
Hơi nước Nước thải
Xử lý acid, giặt Nước thải
H
2
SO
4
, H
2
O Chất tẩy giặt
Tẩy trắng Nước thải
H
2
O
2
, NaOCl, hóa chất
Giặt Nước thải
H
2
SO
4
H
2
O
2
, chất tẩy giặt
Làm bóng Nước thải
NaOH, hóa chất
Nhuộm Dòch nhuộm thải
Dung dòch nhuộm
Giặt Nước thải
H
2
SO
4
H
2
O
2
, chất tẩy giặt
Nước thải Hơi nước
Hồ, hóa chất Hoàn tất,
đònh hình
Sản phẩm Vải mộc thơ
Dệt sợi vải
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 15

1.4.3.2. Qui trình cơng nghệ sản xuất


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×