1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Danh mục thiết bị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 15

1.4.3.2. Qui trình cơng nghệ sản xuất


Chủng loại các mặt hàng sản phẩm của nhà máy:
Bảng 1.2. Khối lượng sản phẩm của nhà máy Năm thứ nhất Năm sản xuất ổn định
Tỷ lệ tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ
Tên sản phẩm Số lượng
tấn
Trong nước Xuất khẩu
Số lượng tấn
Trong nước Xuất khẩu 1. Vải polyester
900 30
70 1.800
30 70
2. Vải Acrylic 180
30 70

1.4.4 Danh mục thiết bị


Các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp được liệt kê trong bảng sau:
Bảng 1.3. Danh mục các thiết bị củ di dời xuống khu Xuyên Á STT Thiết bị
Số lượng Năm sản
xuất Tình trạng
thiết bị Nguồn gốc
1 Máy nhuộm
5 2005 70-80 Đài Loan
2 Máy vắt ly tâm
3 2005 70-80
Việt Nam 3 Máy
ép hồ
1 2004 70-80
Việt Nam 4 Máy
định hình 1
1999 65 Đài Loan
5 Máy lọc nước
1 2005 70-80
Việt Nam
Bảng 1.4. Danh mục các thiết bị đầu tư mới STT Thiết bị
Số lượng Năm sản
xuất Tình trạng
thiết bị Nguồn gốc
1 Máy nhuộm
5 2009 Mới 100
Đài Loan 2 Máy
ép hồ
1 2009 Mới 100
Việt Nam 3 Máy
định hình 1
2009 Mới 100 Đài Loan
4 Máy compact vải
1 2009 Mới 100
Việt Nam 5 Máy
xẻ biên 1
2009 Mới 100 Việt Nam
6 Máy cuốn cây
1 2009 Mới 100
Đài Loan 7 Lò
tải nhiệt 1
2009 Mới 100 Việt Nam
8 Máy dệt kim
4 2009 Mới 100
Đài Loan
1.4.5 Nguyên vật liệu cho nhà máy 1.4.5.1. Khối lượng nguyên liệu chính cho nhà máy
Nhu cầu về nguyên liệu chính cho năm sản xuất ổn định:
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 16
Bảng 1.5. Nhu cầu nguyên vật liệu chính cho năm sản xuất ổn định STT
Tên nguyên liệu Đơn vị
Số lượng Dự kiến nguồn cung cấp A Nguyên
liệu chính
1 Polyester RW
Fabric Kg
2.316.000 China
2 Acrylic spun yarn
Kg 2.112.000
China 3 Polyester
DTY kg
432.000 China
4 Dầu Silicone Kg
2.500 China
5 Màu phân tán
Kg 2.500
China 6 Phụ gia thuốc nhuộm Kg
2.500 China
7 Thuốc nhuộm Kg 2.500
China
B Nguyên liệu phụ
1 Túi nhựa Poly
Cái 500.000
Việt Nam 2
Ống vải Cái 500.000
Việt Nam 3 Thùng
Carton Cái
5.000 Việt Nam

a. Các hóa chất nấu, tẩy trắng vải


Các hóa chất được sử dụng trong quá trình nấu, tẩy trắng vải: - Xút NaOH là thành phần chủ yếu của dung dịch nấu vải. Trong khi nấu,
NaOH làm nhiệm vụ phá hủy các tạp chất của sợi như hợp chất chứa nitơ, các hydrocarbon, biến chúng thành những chất dễ tan trong kiềm.
- Natri bisunfit NaHSO
3
có tính chất khử nên khi thêm vào dung dịch nấu sẽ kết hợp với oxy trong nồi làm hạn chế q trình oxy hóa vải.
- Natri silicat Na2SiO
3
trong dung dịch nấu làm nhiệm vụ khử gỉ sắt nhằm tránh cho vải không bị ố vàng.
- Chất hoạt động bề mặt: thông thường, chất hoạt động bề mặt thể hiện đồng thời các tính chất tẩy rửa, nhũ hóa, chất ngấm, gây huyền phù.
- Tẩy trắng bằng các chất oxy hóa: hydro peroxyt H
2
O
2
, axit axetic CH
3
COOH. - Tẩy bằng các chất khử: Natri hydrosunfit Na
2
S
2
O
4
. - Tẩy bằng phương pháp quang học: thuốc tẩy quang học chính là thuốc
nhuộm nhưng khơng có màu. Tên thành phẩm các hóa chất nấu, tẩy trắng vải được nhà máy sử dụng:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×