1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Sản xuất nông nghiệp Chăn nuôi Về giáo dục Về y tế Công tác VHTT-TDTT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 26
san lấp và đổ đất bằng phẳng. Vì vậy, hệ sinh thái của khu vực chỉ có một vài loại cỏ mới mọc và một số loại thực vật nhỏ còn sót lại hoặc tự mọc sau q
trình san lấp mặt bằng.

2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI XÃ MỸ HẠNH BẮC


2.2.1 Sản xuất nơng nghiệp


Tổng diện tích gieo trồng năm là 1.119 ha. Cây lúa thu hoạch xong 800 ha, năng suất 22 tạha, sản lượng 1.760 tấn.
Cây đậu phộng thu hoạch 800 ha, năng suất 30 tạha, sản lượng 2.400 tấn. Cây bắp thu hoạch 140 ha, năng suất 50 tạha, sản lượng 7.000 tấn.
Rau màu các loại: 40 ha, năng suất từ 150 – 160 tạha.

2.2.2 Chăn ni


Đàn trâu bò khoảng 6.412 con, hiện nay giá cả thấp nên người chăn nuôi bị thua lỗ.
Đàn heo ổn định khoảng 6.625 con, giá cả tương đối đảm bảo có lãi cho người chăn ni.
Đàn gia cầm khoảng 20.543 con.

2.2.3 Về giáo dục


Công tác quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy của 2 nhà trường từng bước được nâng cao, cơng tác kiểm sốt kết quả học tập của học sinh ngày
càng chặt chẽ, kết quả tỷ lệ tốt nghiệp: trường THCS Mỹ Hạnh 100, trường tiểu học Mỹ Hạnh Bắc 100, xây dựng mới 4 phòng học mẫu giáo.
Về cơng tác phổ cập giá dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở luôn được kiểm tra và duy trì thường xun. Qua cơng tác kiểm tra đã cơng
nhận xã Mỹ Hạnh Bắc hồn thành cơng tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2008.

2.2.4 Về y tế


Công tác khám và điều trị bệnh được thực hiện tốt. Trong năm 2008, có 8.695 lượt người đến khám chữa bệnh ở trạm y tế. Các chương trình quốc gia về y tế
như tiêm ngừa đủ 6 bệnh đạt 98,8; trẻ từ 6 đến 36 tháng uống vitamin A đạt 99; chiến d5ch chăm sóc sức khỏe kế hoạch hóa gia đình đạt 70; cơng tác
vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng, đã quản lý 23 hộ kinh doanh qua kiểm tra khơng có hộ nào vi phạm
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 27

2.2.5 Công tác VHTT-TDTT


Đài truyền thanh phát thanh được 270 buổi, lưu động ấp 85 buổi, các trạm truyền thanh ấp phát thanh và tiếp âm 295 buổi và cắt 110 băng rôn phục vụ
cho hội nghị, các ngày lễ lớn.
Về văn hóa văn nghệ tổ chức hội thi văn nghệ phục vụ hội trại giao qn năm 2008, ngồi ra còn tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ do Huyện tổ
chức.
Đối với hoạt động thể dục thể thao đã tổ chức 2 giải bóng chuyền ấp, tham gia 1 giải bóng đá huyện tổ chức, thu hút nhiều thanh niên tham gia.
Công tác xây dựng đời sống văn hóa của xã được tập trung, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên qua công tác khảo sát được huyện công nhận
đạt xã mạnh năm 2008. Ngoài ra, UBND xã phối hợp với UBMTTQ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 3 ấp đạt kết quả tốt.

2.3 CƠ SỞ HẠ TẦNG KCN XUYÊN Á


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×