1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Tác động do tiếng ồn và rung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 33
Các tác động đến chất lượng khơng khí do các loại khí thải NO
x
, SO
2
, CO từ hoạt động thi cơng chỉ mang tính cục bộ tại khu vực có các hoạt xây dựng và
gần khu vực xây dựng. Tất cả chỉ xảy ra trong giai đoạn xây dựng.
Như vậy, trong q trình xây dựng, bụi phát sinh trong khơng khí là yếu tố đáng quan tâm nhất làm ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí khu vực. Do dự
án nằm trong Khu cơng nghiệp Xun Á nên khơng có người dân sinh sống, đối tượng chịu tác động bởi bụi, khí thải từ cơng tác đào đắp, san ủi và các
hoạt động xây dựng của dự án chủ yếu là công nhân xây dựng. Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nên tác động được đánh giá là nhỏ, cục bộ và
mang tính tạm thời, sẽ kết thúc sau khi xây dựng xong.

3.1.1.3. Tác động do tiếng ồn và rung


Trong thời gian xây dựng dự án, ô nhiễm tiếng ồn có thể xảy ra do: - Do đặc thù của công tác thi công xây dựng nhà xưởng cần phải gia cố móng
cọc rất chắc nên một lượng lớn các cọc được ép hoặc đóng xuống. Tiếng ồn và chấn động của các thiết bị này khá cao 110dB.
- Các thiết bị, máy móc thi cơng xe ủi, máy trộn bê tơng, máy đóng móng cọc, máy xúc, máy nén khí v.v....
- Xe cộ vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị.
Bảng 3.5. Các mức tiếng ồn tạo ra bởi một số thiết bị STT Loại máy
Mức ồn ở điểm cách 15m dBA
1 Còi ô tô xe tải
90 2 Máy
ủi 93
3 Máy đầm nén
72 – 88 4 Máy
trộn bê tông 71 – 85
5 Máy đào đất
72 – 96 6 Máy
phát điện
70 – 82 7 Búa
nén máy
đóng cọc 110 Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993
Từ bảng tham khảo trên, ta có thể dự báo mức ồn từ các thiết bị, máy móc xây dựng có thể lên tới 70-96 dBA trong khoảng cách 15m, đặc biệt búa nén máy
đóng cọc có thể lên tới 110 dBA trong khoảng cách 15m.
Mức tác động có thể ước tính qua cơng thức: P
1
– P
2
= 20logD
2
D
1
Trong đó: P
i
: Mức ồn tại khoảng cách I dBA D
i
: Khoảng cách từ nguồn ồn đến điểm tiếp nhận m
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 34
+ Mức ồn lớn nhất gây ra do còi ơ tơ, xe tải và hoạt động của máy ủi, máy xúc, máy đầm nén,… tại vị trí cách xa khu vực xây dựng 500m có thể ước tính
như sau:
P
500
= 96 – 20 log50015 = 65,5 dBA + Mức ồn gây ra do hoạt động của búa nén vị trí cách xa khu vực xây dựng
500m có thể ước tính như sau:
P
500
= 110 – 20 log50015 = 79,5 dBA Hầu hết các mức ồn này đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu dân cư từ 6
– 18 giờ theo TCVN 5949:1998 75 dBA, ngoại trừ hoạt động của búa nén 79,5dBA.
Vị trí dự án nằm trong Khu cơng nghiệp Xun Á, khu vực xung quanh chủ yếu là đất nông nghiệp với nhiều xây xanh có khả năng ngăn chặn và hấp thu
tiếng ồn. Nhà người dân đều cách xa các vị trí xây dựng 500m, vì vậy tác động do tiếng ồn và rung từ các thiết bị thi công là nhỏ, đáng kể nhất là từ hoạt
động của búa nén. Mức ồn từ búa nén đến khu dân cư có thể lên đến 79,5dBA, cao hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu dân cư. Do búa nén chỉ được sử dụng trong
khoảng thời gian đóng cọc làm móng cho nhà máy khoảng 1 tháng, các thiết bị này chỉ làm việc ban ngày, đồng thời dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm
thiểu nên tác động này được đánh giá là nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát và giảm thiểu được.

3.1.1.4. Tác động do nước thải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×