1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Tác động do nước thải Tác động do rác thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 34
+ Mức ồn lớn nhất gây ra do còi ơ tơ, xe tải và hoạt động của máy ủi, máy xúc, máy đầm nén,… tại vị trí cách xa khu vực xây dựng 500m có thể ước tính
như sau:
P
500
= 96 – 20 log50015 = 65,5 dBA + Mức ồn gây ra do hoạt động của búa nén vị trí cách xa khu vực xây dựng
500m có thể ước tính như sau:
P
500
= 110 – 20 log50015 = 79,5 dBA Hầu hết các mức ồn này đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu dân cư từ 6
– 18 giờ theo TCVN 5949:1998 75 dBA, ngoại trừ hoạt động của búa nén 79,5dBA.
Vị trí dự án nằm trong Khu cơng nghiệp Xun Á, khu vực xung quanh chủ yếu là đất nông nghiệp với nhiều xây xanh có khả năng ngăn chặn và hấp thu
tiếng ồn. Nhà người dân đều cách xa các vị trí xây dựng 500m, vì vậy tác động do tiếng ồn và rung từ các thiết bị thi công là nhỏ, đáng kể nhất là từ hoạt
động của búa nén. Mức ồn từ búa nén đến khu dân cư có thể lên đến 79,5dBA, cao hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu dân cư. Do búa nén chỉ được sử dụng trong
khoảng thời gian đóng cọc làm móng cho nhà máy khoảng 1 tháng, các thiết bị này chỉ làm việc ban ngày, đồng thời dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm
thiểu nên tác động này được đánh giá là nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát và giảm thiểu được.

3.1.1.4. Tác động do nước thải


Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công của dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng lúc cao điểm khoảng 30 người.
Nước thải sinh hoạt của 1 người ước tính 85 lưu lượng nước cấp các công nhân chỉ làm việc 8 giờ trong ngày nên mức tiêu thụ là 60 lítngườingày.
30 cơng nhân x 85 x 60lítngườingày = 1,53 m
3
ngày. Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất
hữu cơ cao, các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan thơng qua các chỉ tiêu BOD, COD, các chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho và vi sinh vật. Nước thải
sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại cố định sẽ theo hệ thống thoát nước thải đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Xun Á.
Ngồi ra, trong q trình xây dựng khơng có nuớc thải phát sinh từ họat đông rửa xe cơ giới, chỉ có nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công sẽ cuốn theo
bùn đất, dầu mỡ và nhiều tạp chất khác cũng là nguồn gây ra ô nhiễm.
Khu vực dự án hiện tại đã có hệ thống thốt nước. Do đó, hệ thống tiêu thốt nước và xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được thực hiện ngay đầu giai đoạn xây
dựng và đấu nối với hệ thống thốt nước chung của Khu cơng nghiệp Xun Á để tránh việc nước thải không được xử lý ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 35
trường đất, nước ngầm, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, sức khỏe con người trong khu vực dự án.

3.1.1.5. Tác động do rác thải


Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường đất, bao gồm rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt của công nhân xây
dựng.
• Chất thải rắn xây dựng: bao gồm - Đất đào hố móng để đạt được độ sâu thiết kế, ước tính khoảng 3.000 m
3
. Lượng đất này đáp ứng kỹ thuật để sử dụng san lấp xây dựng nhà máy.
- Các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, gạch, đá, xi măng... Chất thải này không thải ra môi trường mà sẽ được
tái sử dụng để san lấp mặt bằng gạch, đá, xà bần,... hoặc tái sử dụng, bán phế liệu sắt, thép…
Nhìn chung, hầu hết các chất thải xây dựng phát sinh đều được thu gom để tái sử dụng hoặc bán phế liệu nên tác động của chất thải xây dựng là khơng
đáng kể.
• Chất thải nguy hại: dầu mở thải, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, hóa chất xây dựng như sơn, chất chống thấm...
Dầu mở thải từ quá trình bảo dưỡng, sữa chữa các phương tiện vận chuyên và thi công trong khu vực dự án. Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực
dự án phụ thuộc vào các yếu tố:
o Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường;
o Chu kì thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình khoảng 3-6
tháng thay nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện.
o Lượng dầu nhớt thải ra trong một lần trung bình 7 lítlần thay
Tuy nhiên, việc thay dầu mở này được thực hiện tại các khu vực gara xe chuyên dụng, tuyệt đối khơng được thay tại khu vực cơng trường dự án.
• Chất thải rắn sinh hoạt: Sự tập trung một lực lượng lao động với số lượng lớn trong một thời gian
dài sẽ phát sinh rác thải sinh hoạt với khối lượng khoảng 15kgngày trung bình 0,5kgngườingày x 30 cơng nhân. Thành phần chủ yếu của rác thải
sinh hoạt gồm:
- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa...
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 36
- Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống... - Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thủy tinh...
- Kim loại như vỏ đồ hộp... Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom theo hệ thống thu gom hiện có tại
địa phương, sau đó được đưa đến nơi xử lý hợp vệ sinh nên tác động từ loại chất thải này được đánh giá là nhỏ.

3.1.1.6. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×