1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Nước mưa chảy tràn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 43
- Hàm lượng Dầu mỡ động thực vật vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng 2,8 lần - Hàm lượng Amôni, tổng Photpho vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng 1,35 lần
Vì vậy chủ dự án sẽ có phương án xử lý hiệu quả lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại văn phòng, nhà xưởng nhằm đảm bảo khơng gây ơ nhiễm môi
trường tại khu vực phương án chi tiết được đưa ra trong chương 4.

d. Nước mưa chảy tràn


Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng nhà máy sẽ kéo theo đất cát, chất cặn bã và dầu mỡ rơi vãi vào dòng nước. Nếu lượng nước
mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và hệ thủy sinh trong khu vực. Qua các tài liệu tổng
hợp, có thể ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau:
Bảng 3.16. Thành phần, tính chất nước mưa chảy tràn Chỉ tiêu
Đơn vị tính Nồng độ
Tổng nitơ mgl
0,5 - 1,5 Tổng photpho
mgl 0,004 - 0,003
Nhu cầu oxy hóa học COD mgl
10 - 20 Tổng chất rắn lơ lửng TSS
mgl 10 - 20
So với nước thải, nước mưa khá sạch và hàm lượng các chất ơ nhiễm thấp hơn, vì vậy có thể tách đất cát bằng hệ thống hố ga và hệ thống song chắn rác
để giữ lại các cặn rác có kích thước lớn, còn nước mưa được đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa chung của KCN Xuyên Á.
e. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải được thể hiện trong bảng 3.16
Bảng 3.16. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải Stt Thông
số Tác động
01 Nhiệt độ - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ơxy hồ tan trong nước
DO; - Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học;
- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước. 02 Dầu mỡ
- Gây ô nhiễm môi trường nước; - Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh, không tạo điều kiện tốt
cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước; - Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và ni trồng thuỷ sản. Gây
chết các động vật nuôi dưới nước như tơm cá, … - Chuyển hố thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các dẫn
xuất Clo của Phenol. 03 Các
chất hữu cơ - Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước;
- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 44
Stt Thông số Tác
động
04 Chất rắn lơ lửng - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh.
05 Các chất dinh
dưỡng N, P - Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống
thủy sinh. 06 Các
vi khuẩn gây
bệnh - Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh
thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; - Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột;
- E.coli Escherichia Coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người.
Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, tháng 092009.

3.1.2.5 Tác động do rác thải a. Nguồn gốc phát sinh rác thải


Các nguồn phát sinh chất thải rắn của Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm bao gồm:
+ Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: - Chất thải rắn của phân xưởng dệt vải chủ yếu là sợi phế thải với số lượng
không nhiều, được công nhân dệt thu gom hàng ngày tập trung ở cuối phân xưởng. Sợi bông phế thải được bán dưới dạng phế liệu.
- Chất thải rắn tại phân xưởng kéo sợi bao gồm mùn bông và tạp chất được nhà máy tận dụng kéo sợi phế phẩm. Phần còn lại được thu gom
vào bãi rác chung của nhà máy.
- Tổng lượng rác thải sản xuất khoảng 50 kgngày. Rác thải sản xuất hàng ngày được tập trung thu gom vào thùng rác thải tạm thời, sau đó được
phân loại các dạng có thể tái sinh và đem bán cho các cơ sở tái chế dưới dạng phế liệu. Lượng rác còn lại được nhà máy đưa cho các cơ quan thu
gom rác tại địa phương xử lý theo đúng quy định. Do đó, tác động này được đánh giá là trung bình, có thể kiểm sốt và giảm thiểu.
+ Chất thải rắn sản xuất nguy hại: ước lương khối lương - Chất thải rắn tại phân xưởng nhuộm chủ yếu là bao bì, can, thùng đựng
hóa chất, thuốc nhuộm đã dùng hết và các hóa chất dư thừa, khối lượng khoảng 25 kgtháng.
- Cặn dầu nhớt, giẻ lau nhiễm dầu nhớt loại bỏ , bóng đèn thải, pin thải với khối lượng nhỏ khoảng 10 kgtháng.
- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải cục bộ và bùn từ bể tự hoại, ngồi ra còn có một lượng nhỏ hỗn hợp dầu mỡ thải có chứa dầu và chất béo từ
quá trình phân tách dầunước qua bể vớt dầu mỡ kết hợp điều hòa. Khối lượng khỏang 100 kgtháng.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 45
+ Chất thải rắn sinh hoạt: rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khoảng 55 người có chứa chủ yếu là rau cỏ, vỏ trái cây, giấy và nilon bao
gói... Mỗi cơng nhân một ngày thải ra khoảng 0,3 - 0,5kg rác sinh hoạt, như vậy một ngày lượng rác sinh hoạt của nhà máy khoảng 16,5 kg - 27,5 kg. Hàm
lượng các chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt chiếm khoảng 80 khối lượng chất khô, độ ẩm trong rác thải sinh hoạt dao động trong khoảng 30 - 90

b. Tác động của chất thải rắn tới môi trường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×