1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

NHẬN XÉT VỀ ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 47
cố trong quá trình vận hành.
Tai nạn lao động trong quá trình vận hành và bảo dưỡng
Trong quá trình vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng cơng trình, các tại nạn lao động có thể xảy ra nếu các cơng nhân viên khơng chấp hành nghiêm chỉnh các
quy định an tồn.
Bên cạnh đó các sự cố khác như sét đánh, chập điện, cháy nổ,... là các sự cố có khả năng xảy ra gây nguy hại cho nhà máy, con người và mơi trường. Với tính
chất cơng nghệ hiện đại vào loại tiên tiến hiện nay trên thế giới, đội ngũ công nhân, kỹ sư vận hành lành nghề, được đào tạo bài bản, chính quy, cộng với
q trình thiết kế đã nghiên cứu rất kỹ các đặc điểm khí tượng thủy văn, địa chất khu vực, chế độ bảo dưỡng và quản lý vận hành chặt chẽ, hợp lý nên khả
năng xảy ra các sự cố này là rất thấp.

3.2 NHẬN XÉT VỀ ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ


Các đánh giá trong báo cáo ĐTM là khá chính xác do dựa trên những cơ sở vững chắc, các tài liệu chuyên ngành phổ biến của các đơn vị chun mơn
trong và ngồi nước. Thơng tin kinh tế xã hội khu vực dự án được thu thập và sàng lọc thông tin
dựa trên các báo cáo kinh tế xã hội của các xã, huyện bởi các chuyên gia thực hiện .
Các phương pháp này mang tính chính xác cao, cung cấp khá đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện đánh giá, dự báo tác động môi trường, tạo cơ sở khá
vững chắc để xây dựng chương trình giám sát mơi trường trong các giai đoạn xây dựng và vận hành dự án.
Dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm là dự án có cấu hình, đặc tính kỹ thuật tương tự như các nhà máy dệt nhuộm khác đang vận hành ở nước ta. Các
phương pháp đánh giá và biện pháp giảm thiểu tác động được lựa chọn, sử dụng dựa trên thực tế vận hành của các nhà máy tương tự do đó mang tính khả
thi và đạt được hiệu quả cao.
Bảng 3.17. Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM STT
Phương pháp ĐTM Mức độ tin cậy
1 Phương pháp thực địa Cao 2 Phương pháp thống kê
Cao 3 Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm Cao
4 Phương pháp đánh giá nhanh Trung bình
5 Phương pháp bản đồ Trung bình
6 Phương pháp so sánh Cao
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 48

CHƯƠNG 4 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU,


PHỊNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG
Ứng với các tác động mơi trường được xác định trong chương 3 theo các giai đoạn thực hiện dự án, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
sẽ được thực hiện.

4.1 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU


4.1.1 Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn xây dựng


Để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp được đề xuất trong giai đoạn xây dựng, các biện pháp này cần được đưa vào hợp đồng với nhà thầu và có biện
pháp kiểm tra bởi Chủ dự án.

4.1.1.1 Giảm thiểu tác động do khí thải


Ơ nhiễm khơng khí sẽ là một trong các vấn đề lớn nhất trong giai đoạn xây dựng nhà máy. Các biện pháp sau đây được đề xuất để giảm thiểu ơ nhiễm
khơng khí.
- Việc vận chuyển dụng cụ, nguyên vật liệu hay thiết bị nặng phải dùng các xe vận tải chuyên dùng. Phương tiện vận chuyển phải được kiểm tra tải
trước khi dùng. Dây chằng, buộc phải đảm bảo chắc chắn và tuân thủ các quy định an tồn đối với cơng tác vận chuyển;
- Bố trí các trạm trộn bê tơng cách xa tối đa khu dân cư để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi đến người dân trong khu vực;
- Điều chỉnh mật độ xe trên đường dẫn tới khu vực thi công, không gây ảnh hưởng đến sự lưu thông trong khu vực;
- Tận dụng giao thông thuỷ hiện có trong khu vực; - Giám sát khí thải từ hoạt động của máy móc thi cơng xe cộ, xe tải, máy
ủi,… và khí thải từ trạm trộn bê tơng, đánh giá chất lượng khơng khí xung quanh tại vị trí thuộc khu vực dự án và khu vực xung quanh qua các thông số
đặc trưng như bụi, SO
2
, NO
2
, CO. Ưu điểm: các biện pháp giảm thiểu này có tính khả thi, đơn giản, dễ thực hiện,
phù hợp với khả năng của nhà thầu, có hiệu quả tối đa nếu được giám sát đầy đủ và nghiêm túc.
Nhược điểm: chỉ giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để tác động.

4.1.1.2 Giảm thiếu tiếng ồn và rung


Cơng nhân xây dựng sẽ là đối tượng chính, kế đó là người dân khu vực chịu ảnh hưởng của tiếng ồn.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×