1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Giảm thiểu tác động do nước thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 49
Các biện pháp sau đây được áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn. - Công nhân được trang bị các thiết bị bảo vệ tai khi làm việc tại khu vực có
độ ồn cao; - Giới hạn thời gian làm việc tại những khu vực có tiếng ồn quá giới hạn cho
phép; - Xây dựng tường rào khu vực dự án ngay từ đầu giai đoạn xây dựng để hạn
chế tiếng ồn, bụi từ dự án ra khu vực xung quanh; - Bố trí các nguồn gây tiếng ồn lớn ra xa khu dân cư. Tùy theo cường độ của
các nguồn tiếng ồn, dự án sẽ bố trí tất cả các nguồn gây ra tiếng ồn lớn như trạm trộn bê tơng, máy đóng cọc,…;
- Tất cả các hoạt động xây dựng được tiến hành vào ban ngày; - Sử dụng các phương pháp và thiết bị phát ra tiếng ồn, rung thấp;
- Xe cộ vận chuyển nguyên vật liệu phải đảm bảo độ ồn, chỉ nhấn còi khi cần thiết;
- Quản lý tốt sinh hoạt của công nhân xây dựng, tránh gây ồn ào làm mất yên tĩnh trong thời gian nghỉ của người dân địa phương;
- Các biện pháp liên quan đến hoạt động xây dựng của các nhà thầu sẽ được đưa vào điều kiện dự thầu và được xét đến khi tuyển thầu.
Ưu và nhược điểm: - Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, không cần công nghệ hay kỹ thuật
phức tạp và dễ thực hiện; - Phải có sự cam kết của nhà thầu xây dựng và kiểm tra của Chủ dự án;
- Chỉ giảm thiểu, không khắc phục triệt để tác động.

4.1.1.3 Giảm thiểu tác động do nước thải


Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng của dự án đều có phát sinh nước thải. Tuy nhiên, lượng nước thải phát sinh khơng đáng kể, được thu gom và thốt ra
hệ thống thốt nước của khu cơng nghiệp Xun Á. Do đó, khơng gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước mặt mà chỉ tác động đến khả năng chịu tải
của hệ thống xử lý nước thải KCN Xuyên Á.
+
Nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn xây dựng, nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, nguồn ô nhiễm này gây ô nhiễm cả môi
trường đất và nước, đặc biệt là môi trường nước. Ước tính lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn này vào khoảng 1,53 m
3
ng trình bày trong Chương 3. Nước thải sinh hoạt có lưu lượng khơng lớn nhưng có nồng độ ơ nhiễm
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 50
cao, thời gian xây dựng lại kéo dài nên để hạn chế ảnh hưởng do nước thải của công nhân đến môi trường, chủ đầu tư sẽ bố trí các nhà vệ sinh di động đơn
giản đặt tại công trường. Nước thải sau khi qua nhà vệ sinh, sẽ được thu gom theo các rãnh thoát nước và tạm thời đấu nối vào thống thu gom nước thải của
KCN Xuyên Á.
+ Nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể cuốn theo đất cát, dầu mỡ gây ô nhiễm đến hệ thống thóat nước của khu vực.
Do đó, để giảm thiểu tác động do nguồn nước này, các biện pháp sẽ được thực hiện bao gồm:
- Không thải chất thải rắn chất thải xây dựng, cát đá,… và dầu cặn của thiết bị xây dựng vào nguồn nước. Mọi loại chất thải phải được thu gom và
chuyển đến khu vực xử lý chất thải theo đúng quy định của địa phương;
- Không để tạo ra các ao, vũng nước trong khu vực công trường để ngăn ngừa ô nhiễm nước và tránh phát triển ruồi muỗi, chuột bọ để bảo vệ sức
khỏe cho người dân;
- Hạn chế nước mưa chảy tràn qua khu vực có dầu mỡ, máy móc cũng như những nơi có cơng tác đào đắp dở dang;
- Bố trí các kho chứa nguyên vật liệu tại vị trí an tồn, tránh hiện tượng tràn đổ dầu cũng như có biện pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra rủi ro trong q
trình thi cơng để hạn chế tối đa khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm;
- Không thải chất thải sinh hoạt nước thải, rác thải từ các lán trại của công trình vào nguồn nước. Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và vận
chuyển đến bãi thải xử lý theo hợp đồng với nhà thầu xây dựng nhà máy hoặc với đơn vị phụ trách môi trường đô thị của địa phương. Nhà vệ sinh đủ
cho số lượng cơng nhân và có bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.
Ưu và nhược điểm: - Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, không cần công nghệ hay kỹ thuật
phức tạp và dễ thực hiện; - Các biện pháp này phụ thuộc phần lớn vào ý thức bảo vệ môi trường của
lực lượng công nhân trên cơng trường, do đó cần kết hợp với biện pháp giáo dục, thưởng phạt rõ ràng và phải được kiểm tra bởi Chủ dự án.

4.1.1.4 Giảm thiểu tác động do rác thải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×