1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Giảm thiểu tác động do rác thải Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 50
cao, thời gian xây dựng lại kéo dài nên để hạn chế ảnh hưởng do nước thải của công nhân đến mơi trường, chủ đầu tư sẽ bố trí các nhà vệ sinh di động đơn
giản đặt tại công trường. Nước thải sau khi qua nhà vệ sinh, sẽ được thu gom theo các rãnh thoát nước và tạm thời đấu nối vào thống thu gom nước thải của
KCN Xuyên Á.
+ Nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể cuốn theo đất cát, dầu mỡ gây ơ nhiễm đến hệ thống thóat nước của khu vực.
Do đó, để giảm thiểu tác động do nguồn nước này, các biện pháp sẽ được thực hiện bao gồm:
- Không thải chất thải rắn chất thải xây dựng, cát đá,… và dầu cặn của thiết bị xây dựng vào nguồn nước. Mọi loại chất thải phải được thu gom và
chuyển đến khu vực xử lý chất thải theo đúng quy định của địa phương;
- Không để tạo ra các ao, vũng nước trong khu vực công trường để ngăn ngừa ô nhiễm nước và tránh phát triển ruồi muỗi, chuột bọ để bảo vệ sức
khỏe cho người dân;
- Hạn chế nước mưa chảy tràn qua khu vực có dầu mỡ, máy móc cũng như những nơi có cơng tác đào đắp dở dang;
- Bố trí các kho chứa ngun vật liệu tại vị trí an tồn, tránh hiện tượng tràn đổ dầu cũng như có biện pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra rủi ro trong quá
trình thi công để hạn chế tối đa khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm;
- Không thải chất thải sinh hoạt nước thải, rác thải từ các lán trại của cơng trình vào nguồn nước. Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và vận
chuyển đến bãi thải xử lý theo hợp đồng với nhà thầu xây dựng nhà máy hoặc với đơn vị phụ trách môi trường đô thị của địa phương. Nhà vệ sinh đủ
cho số lượng cơng nhân và có bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.
Ưu và nhược điểm: - Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, không cần công nghệ hay kỹ thuật
phức tạp và dễ thực hiện; - Các biện pháp này phụ thuộc phần lớn vào ý thức bảo vệ môi trường của
lực lượng cơng nhân trên cơng trường, do đó cần kết hợp với biện pháp giáo dục, thưởng phạt rõ ràng và phải được kiểm tra bởi Chủ dự án.

4.1.1.4 Giảm thiểu tác động do rác thải


Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn xây dựng và sinh hoạt, ngồi ra còn có một khối lượng nhỏ chất thải rắn nguy haị. Đối với mơi trường đất thì dự án
sẽ thực hiện thu gom và xử lý như sau:
- Chất thải rắn sinh hoạt:
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 51
Chất thải sinh hoạt sinh ra từ hoạt động của công nhân trong khi thi công dự án sẽ được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy và hợp đồng với các
đơn vị thu gom chất thải rắn ở địa phương;
- Chất thải rắn xây dựng
+ Xà bần sẽ được sử dụng để san lấp nền; + Sau khi kết thúc, các loại cốt pha bằng gỗ được bán để làm nguyên liệu
đốt; + Các loại sắt thép vụn được thu gom lại và bán cho các cơ sở thu mua phế
liệu; + Các loại rác khác như bao giấy bao xi măng thùng nhựa, dây nhựa, cây
cỏ … tách riêng để bán cho các cơ sở tái chế hoặc các đơn vị vệ sinh công cộng địa phương
thu gom.
+ Đất, bùn phế thải khơng sử dụng được thì khơng được đổ xuống ao, hồ, sông, rạch, mà sẽ hợp đồng với các đơn vị vệ sinh công cộng địa phương
để thu gom.
- Chất thải nguy hại
Đối với chất thải rắn nguy hại từ công trường bao gồm các loại dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, hóa chất xây dựng như sơn, chất chống thấm,… với
khối lượng khoảng
50 kgtháng
được lưu trữ tại nơi qui định trong công trường và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để
thu gom. Ưu và nhược điểm của các biện pháp giảm thiểu:
- Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp, dễ thực hiện;
- Sẽ được thực hiện và mang lạ hiệu quả tốt nếu nhà thầu xây dựng và cơng nhân có ý thức hoặc được giáo dục bảo vệ môi trường và được kiểm tra bởi
Chủ dự án.

4.1.1.5 Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội


Nhằm đảm bảo điều kiện sống của công nhân xây dựng, hạn chế nguy cơ lan truyền dịch bệnh do tập trung lao động trong môi trường sống không đảm bảo
vệ sinh là một trong những nguy cơ làm tăng áp lực lên hệ thống y tế địa phương, cần đưa các yêu cầu sau đây vào hợp đồng với nhà thầu thi công:
- Xây dựng lán trại tại công trường; - Đảm bảo điều kiện vệ sinh cho công nhân và ban chỉ hủy công trường;
- Tổ chức ăn uống hợp vệ sinh; - Có nhà vệ sinh tại công trường cho công nhân và ban chỉ hủy công trường;
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 52
- Có bộ phận chuyên trách để hướng dẫn các cơng tác vệ sinh mơi trường, an tồn lao động và kỹ thuật lao động cho công nhân;
- Các nhà thầu xây dựng sẽ bị ràng buộc trong các hợp đồng xây dựng về trách nhiệm vệ sinh mơi trường và an tồn lao động tại công trường;
- Dự án sẽ đặt vấn đề quản lý kỷ luật đối với tất cả các công nhân làm việc trên công trường, kể cả công nhân tạm tuyển. Thơng báo, phối hợp với
chính quyền địa phương để quản lý hành chánh những người vào làm trong dự án nhằm tránh phát sinh các tệ nạn xã hội, giảm thiểu xung đột giữa
công nhân địa phương và người dân khu vực.
Các biện pháp này có tính khả thi cao, hiệu quả đạt được sẽ tốt tuy nhiên cần có sự phối hợp thật sự chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các nhà thầu
đơn vị trực triếp quản lý công nhân xây dựng.
4.1.2 Biện pháp giảm thiểu giai đoạn vận hành 4.1.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×