1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Giảm thiểu tác động do khí thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 52
- Có bộ phận chuyên trách để hướng dẫn các cơng tác vệ sinh mơi trường, an tồn lao động và kỹ thuật lao động cho công nhân;
- Các nhà thầu xây dựng sẽ bị ràng buộc trong các hợp đồng xây dựng về trách nhiệm vệ sinh mơi trường và an tồn lao động tại cơng trường;
- Dự án sẽ đặt vấn đề quản lý kỷ luật đối với tất cả các công nhân làm việc trên công trường, kể cả công nhân tạm tuyển. Thơng báo, phối hợp với
chính quyền địa phương để quản lý hành chánh những người vào làm trong dự án nhằm tránh phát sinh các tệ nạn xã hội, giảm thiểu xung đột giữa
công nhân địa phương và người dân khu vực.
Các biện pháp này có tính khả thi cao, hiệu quả đạt được sẽ tốt tuy nhiên cần có sự phối hợp thật sự chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các nhà thầu
đơn vị trực triếp quản lý công nhân xây dựng.
4.1.2 Biện pháp giảm thiểu giai đoạn vận hành 4.1.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi
Do các đặc điểm đặc trưng của ngành dệt, tại các phân xưởng kéo sợi, dệt, luôn bị ô nhiễm do bụi, lông sợi, đặc biệt là đối với các phân xưởng kéo sợi và
dệt thoi. Do đó nhà máy đã thực hiện các phương án hạn chế bụi trong các phân xưởng kéo sợi, dệt gồm:
- Xây dựng nhà xưởng cao thoáng, lắp đặt hệ thống quạt hút, thơng gió tự nhiên và cưỡng bức nhằm làm giảm lượng bụi bông, bụi sợi.
- Sau mỗi ca sản xuất, nhà máy đều cho công nhân phải tiến hành quét dọn và vệ sinh khu vực làm việc của mình trước khi giao ca.
- Công nhân trong các phân xưởng kéo sợi, dệt bắt buộc phải mang khẩu trang, mũ, trong khi làm việc.
Ngồi ra trong q trình kéo sợi sản sinh ra một lượng bông phế, nếu lượng bông phế này không được thu gom và xử lý tốt thì nó cũng là một nguồn gây ô
nhiễm bụi đáng kể.

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do khí thải


a. Giảm thiểu ơ nhiễm khí thải Như đã nêu trong chương 3, các chất ơ nhiễm cần kiểm sốt và xử lý trong khí
thải của các nồi hơi và lò dầu gia nhiệt là SO
2
. Các biện pháp áp dụng là và xây dựng hệ thống xử lý khí thải và ống khói có chiều cao phù hợp để giảm
thiểu ơ nhiễm khơng khí.
- Xây dựng hệ thống xử lý khí thải dùng phương pháp hấp thụ có phản ứng hóa học, được áp dụng xử lý cho cả SO
2
và NO
2
.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 53
- Thiết kế ống khói: có chiều cao phù hợp khoảng 15m nhằm đẩy nhanh sự phát tán các chất ô nhiễm vào khơng khí, tránh sự tích tụ cục bộ và ảnh
hưởng tới những khu vực phụ cận, tạo điều kiện tốt cho sự pha lỗng của các chất ơ nhiễm vào khơng khí.
Hình 4.1. Sơ đồ cơng nghệ hệ thống xử lý khí thải
Thuyết minh sơ đồ cơng nghệ xử lý khí thải: - Khói thải từ khu vực sản xuất qua hệ thống hút sẽ được thu gom dẫn vào hệ
thống xử lý khói thải. Khói thải được quạt hút đưa vào thiết bị hấp thụ. Tại đây, khí thải được dẫn vào từ phía dưới và khi khí thải bay lên sẽ gặp lớp
vật liệu tiếp xúc đã được phân tán đều dung dịch hóa chất Na
2
CO
3
trên bề mặt
,
lúc này khí thải sẽ bị hấp thụ bởi dung dịch hóa chất Na
2
CO
3
. Dung dịch hóa chất Na
2
CO
3
được dẫn vào lớp vật liệu lọc từ bể chứa dung dịch hóa chất Na
2
CO
3
qua bơm hóa chất.
3
2
kHU VỰC SẢN XUẤT
Đầu phun
Nước Kiềm
8 7
9
Lớp tách
1 4
6 5
Ghi chú: 1. Khu vực sản xuất
2. Tháp hấp thụ khí thải 3. Quạt hút khí
4. Ống khói 5. Thiết bị pha hóa chất
6. Bơm hóa chất 7. Bể chứa hóa chất và lắng cặn
8. Bơm bùn 9. Thiết bị làm khô bùn
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 54
- Khói thải được phân tán từ dưới đi qua lớp vật liệu tiếp xúc hóa chất lượng phun đều từ trên xuống sẽ hấp thụ các hơi khí độc, khí thải sau khi qua hệ
thống xử lý đảm bảo TCVN 5939:2005 K
p
=1, K
v
=1 và được thải qua ống khói có chiều cao khoảng 15m. Hóa chất sau khi đi vào thiết bị hấp thụ sẽ
được đưa về bể chứa và được bơm tuần hoàn trở lại.
- Dung dịch sau khi mất khả năng hấp thụ sẽ được thay thế bằng dung dịch mới. Khí sạch sau khi qua thiết bị hấp thụ sẽ được đưa vào ống khói và dẫn
ra ngồi theo đúng tiêu chuẩn cho phép.
b. Giảm thiểu mùi hôi từ phân xưởng nhuộm Mùi hôi chủ yếu là hơi của các hóa chất nhuộm, tẩy cuốn theo hơi nước khi
gia nhiệt. Mùi hôi xuất hiện trong phạm vi hẹp có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cơng nhân khu vực xung quanh các thiết bị tẩy, nhuộm. Phần lớn mùi hôi
chỉ cảm nhận được khi đến gần thiết bị vào thời điểm xả hơi quá áp.
Các thiết bị hoạt động bán tự động, vì vậy cơng nhân chỉ tham gia công đoạn chuẩn bị và kết thúc nhuộm. Biện pháp không chế giảm thiểu mùi hôi trong
phân xưởng nhuộm như sau :
- Nhà xưởng phải thông thoáng, kết hợp với trang bị các loại quạt cây tại các khu vực phát sinh mùi hôi.
- Hơi quá áp khi xả ra được dẫn vào một ống dẫn và xả xuống cống thải, hạn chế mùi hôi của khí thải trong phân xưởng nhuộm.
- Cơng nhân làm việc trong phân xưởng nhuộm được trang bị tốt các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu trang, quần áo, găng tay, hạn chế tác động
của mùi hôi đến sức khỏe.
c. Khống chế ơ nhiễm khí thải do các phương tiện giao thơng vận tải Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải chứa các chất ơ nhiễm bao
gồm : khói bụi, CO
2
, SO
2
, NO
2
, CO... do lưu lượng xe thấp nên khả năng gây ô nhiễm là không đáng kể. Tuy nhiên, nhà máy sẽ lưu ý áp dụng các biện pháp
làm giảm tải lượng ơ nhiễm sinh ra từ khí thải các phương tiện giao thông vận tải đối với môi trường không khí xung quanh, cụ thể như sau:
- Khơng sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng; - Thường xuyên kiểm tra và tu bảo dưỡng các phương tiện giao thông vận tải.
- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. - Các phương tiện giao thông vận tải không được chở quá trọng tải qui định.
- Tăng cường mật độ cây xanh trong khuôn viên nhà máy, đặc biệt là những khu vực xưởng sản xuất.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 55

4.1.2.3. Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, rung


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×