1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, rung Vi khí hậu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 55

4.1.2.3. Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, rung


Để hạn chế các tác động của tiếng ồn, độ rung trong khu sản xuất nhằm đảm bảo sức khỏe của cán bộ cơng nhân viên và tuổi thọ các cơng trình. Nhà máy
cần thường xuyên tu dưỡng và bảo quản máy móc, vấn đề cây xanh và cảnh quan khu vực. Một trong các biện pháp hạn chế ồn rung có thể áp dụng là:
- Cách ly các khu vực gây ồn và xây tường cách âm xung quanh có thể giảm được cường độ tiếng ồn từ 6 - 8 dBA.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời các chi tiết rơ dão gây tiếng ồn lớn. Định kỳ bảo dưỡng và tra dầu bơi
trơn để máy móc ln ở chế độ làm việc tốt. Thường xuyên bôi trơn bằng dầu mỡ các phần động của thiết bị và máy móc.
- Trang bị nút bịt tai chống ồn cho công nhân phân xưởng dệt. Để chống rung cho máy móc thiết bị, thực hiện các biện pháp sau:
- Đúc móng đủ khối lượng bêt ơng mác cao, tăng chiều sâu móng. - Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị cơng suất lớn.

4.1.2.4. Vi khí hậu


Do có rất nhiều người làm việc trong môi trường nhà xưởng cùng với nhiệt độ tỏa ra từ máy móc thiết bị hoạt động, nên để đảm bảo các yếu tố vi khí hậu
theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế - TCVS 2002 đươc trình bày ở bảng 4.1
Bảng 4.1: Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu trong mơi trường lao động Loại lao động Nhiệt độ
C Vận tốc gió ms Độ ẩm
Nhẹ 24 - 28
0.3 - 1.0 50 – 70
Vừa 22 - 29
0.5 - 1.0 50 – 75
Nặng 22 - 28
0.7 - 2.0 50 – 75
Nguồn: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại quyết định số 37332002QĐ-BYT ngày 10102002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc trong nhà xưởng: - Cơng ty sẽ xây dựng nhà xưởng thơng thống, làm hệ thống thơng gió
xun ngang nhà xưởng. - Tất cả các phân xưởng trong nhà máy sẽ được lắp đặt hệ thống cầu hút
nhiệt trên nóc phân xưởng và trang bị quạt công nghiệp để làm mát cục bộ cho từng khu vực có cơng nhân thao tác, khu vực có nhiều máy móc. Với
biện pháp khống chế như trên cho phép giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của mùi cũng như nhiệt thừa trong từng phân xưởng. Ngoài ra, chủ
đầu tư dự án sẽ thiết kế nhà xưởng thơng thống theo ngun tắc thơng gió tự nhiên.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 56
Sử dụng cây xanh để hạn chế ơ nhiễm khơng khí: - Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ơ nhiễm khơng khí như hút
bụi và giữ bụi, lọc sạch khơng khí, hút và che chắn tiếng ồn, giảm nhiệt độ khơng khí,… Một số cây xanh rất nhạy cảm với ơ nhiễm khơng khí cho nên
có thể dùng cây xanh làm chất chỉ thị nhằm phát hiện chất ô nhiễm khơng khí. Khu vực trồng nhiều cây xanh có thể làm giảm nhiệt mơi trường khơng
khí từ 1-20C so với các khu vực khơng có cây xanh.
- Từ các yếu tố đã phân tích trên cho thấy việc trồng thật nhiều cây xanh xung quanh Công ty và dãy cây xanh vành đai cách ly với môi trường vừa
có tác dụng tốt về mặt mơi trường vừa tạo cảnh quan, tăng vẻ đẹp cho toàn khu vực. Vì vậy, Cơng ty sẽ tiến hành trồng cây xanh để hạn chế ô nhiễm
cho công ty với tỷ lệ đảm bảo 20 trên tổng diện tích.

4.1.2.5. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×