1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Giảm thiểu tác động do rác thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 90 trang )


của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 60
Hình 4.2. Bể tự hoại 3 ngăn
Nước thải thoát ra từ bể tự hoại sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ của công ty, xử lý đạt TCVN 5945:2005, giới hạn C trước khi đấu nối vào
hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Xuyên Á.
c. Nước mưa chảy tràn Để tránh các tác động có hại của nước mưa chảy tràn tới môi trường và nguồn
nước, Công ty sẽ tiến hành bê tơng hóa tồn bộ đường nội bộ và xây dựng hệ thống hố ga thu gom và thoát nước mưa xung quanh nhà xưởng, sau đó đấu
nối vào thống cống thoát nước mưa chung của KCN Xuyên Á. Tại các cửa xả nước mưa chảy tràn vào hệ thống cống thoát nước mưa chung phải lắp đặt các
song chắn rác thô và bể lắng các tạp rắn lơ lửng. Thường xuyên kiểm tra để có kế hoạch nạo vét bùn trong bể lắng và vệ sinh song chắn rác để chống tắc
nghẽn hệ thống thoát nước mưa.

4.1.2.6. Giảm thiểu tác động do rác thải


Để đạt hiệu quả kinh tế, hợp vệ sinh, quá trình quản lý và xử lý rác thải được triệt để và giảm nhẹ thì việc thu gom sẽ tiến hành đồng thời với phân loại rác.
a. Thu gom và phân loại rác thải
Để đạt hiệu quả trong việc thu gom và phân loại rác, nhà máy trang bị 2 loại thùng rác có màu khác nhau với qui định cụ thể:
- Các thùng màu xanh dùng để thu gom rác thải sinh hoạt như rau cỏ, vỏ trái cây, giấy bao bì thực phẩm,...
- Các thùng màu vàng dùng chủ yếu để thu gom rác thải sản xuất và một phần rác thải có thể tận dụng làm phế liệu, bao gồm các loại: vải vụn, giấy
carton, nhựa, nilon,...
Các thùng rác sẽ được đặt tại các điểm công cộng trong khuôn viên nhà máy, tại khu vực nhà ăn tập thể và ghi rõ chức năng để mọi người cùng sử dụng.
Sau mỗi ngày làm việc, đội vệ sinh của nhà máy sẽ đi thu gom và vận chuyển bằng xe đẩy tay về bãi tiếp nhận tập trung rác trong nhà máy.
b. Xử lý rác thải
Nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu lượng chất thải rắn phát sinh
Nước vào bể
Nước ra
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 61
cũng như tiến hành phân loại rác tại nguồn để có các biện pháp tái chế, tái sử dụng, xử lý thích hợp như.
- Chất thải sinh hoạt:
Như tính tốn ở chương 3, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hằng ngày với khối lượng khoảng 16,5 – 27,6 kgngày từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và
nhân viên, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được thu gom bằng các giỏ rác đặt tại các phòng làm việc, các nhà ăn tập thể, và những nơi công cộng
nằm trong khuôn viên công ty và sẽ được tập trung tại nhà chứa rác của công ty.
+ Đối với chất thải rắn dễ phân hủy sẽ hợp đồng với các đơn vị môi trường tại địa phuơng để thu gom và xử lý..
+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái chế như các đồ hộp, lon, bao bì nylon, giấy carton được thu gom và bán cho các cơ sở mua phế liệu tại
địa phương.
- Chất thải sản xuất không nguy hại:
Chất thải rắn sản xuất gồm sợi phế thải, bụi bông, vải vụn được thu gom hàng ngày và tập trung vào thùng rác thải tạm thời, sau đó được phân loại các dạng
có thể tái sinh và đem bán cho các cơ sở tái chế dưới dạng phế liệu. Lượng rác còn lại được nhà máy đưa cho các cơ quan thu gom rác tại địa phương xử lý
theo đúng quy định.
- Chất thải rắn nguy hại
Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại CTNH được thực hiện theo các quy định nhà nước về quản lý chất thải nguy hại: Thông tư
số 122006TT-BTNMT, Nghị Định số 592007NĐ-CP, Quyết định số 232006QĐ-BTNMT.
Bảng 4.2. Thành phần, mã chất thải nguy hại và khối lượng STT Tên
loại chất thải nguy hại Mã CTNH
Khối luợng kgtháng
01 Chất thải từ quá trình hồ vải có chứa dung mơi hữu cơ
10 02 01 15
02 Phẩm màu và chất nhuộm thải có chứa các thành phần nguy hại
10 02 02 10
03 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ
quá trình xử lý nước thải 10 02 03
100 04 Bóng
đèn huỳnh quang thải và các loại chất thải khác có chứa thuỷ ngân
16 01 06 5
05 Chất hấp thụ, vật liệu lọc kể cả vật liệu lọc dầu, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các
thành phần nguy hại 18 02 01
5
Nguồn: Quyết định số 232006QĐ-BTNMT ngày 26122006 của Bộ TNMT.
của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm”
Trang 62
Biện pháp giảm thiểu: - Thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với các cơ quan có thẩm
quyền. - CTNH sẽ được thu gom tách riêng, dáng nhãn phân biệt với những loại chất
thải rắn sinh hoạt và chất thải không nguy hại của nhà máy và được đưa vào nhà chứa để lưu trữ theo đúng quy định.
- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.
- Thùng đựng vật tư như đựng hoá chất, thuốc nhuộm, xà phòng nước được thu gom và trả lại nhà cung cấp vào những đợt giao hàng kế tiếp

4.2 ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG


4.2.1 Giảm thiểu sự cố trong giai đoạn xây dựng 4.2.1.1 Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ
Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, dự án sẽ: - Quy hoạch khu vực chứa nhiên liệu, có bảo vệ, che chắn, phun nước tưới
ẩm trong điều kiện trời nóng; - Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, đảm bảo không để xảy ra rò rỉ;
- Có phương án, chuẩn bị sẵn các phương tiện, vật liệu phòng cháy chữa cháy và ứng cứu sự cố khi cháy nổ xảy ra.
- Các biện pháp trên có tính khả thi cao, tuy nhiên để có được hiệu quả cao, các biện pháp sẽ kết hợp với việc nâng cao ý thức của công nhân và đào tạo
ứng cứu cho công nhân.

4.2.1.2 Giảm thiểu tai nạn lao động


Nhằm đảm bảo an tồn lao động cho cơng nhân, dự án sẽ xây dựng, phổ biến và yêu cầu công nhân tuân thủ triệt để các quy định an toàn lao động, nội quy
lao động. Trong đó một số lưu ý đặc biệt như:
- Trước khi cẩu kết cấu thép phải kiểm tra kỹ các vị trí buộc móc và bảo đảm các dây cáp căng đều. Chú ý đảm bảo khoảng cách an toàn với dây dẫn
đang mang điện;
- Khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy bằng điện hoặc khí nén, cơng nhân khơng đứng thao tác trên các bậc thang tựa mà phải đứng trên các giá đỡ
bảo đảm an toàn. Đối với các dụng cụ nặng phải làm giá treo hoặc phương tiện đảm bảo an toàn khác;

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×