1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

MÁY THU DẪN ĐƯỜNG DGPS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 70 trang )


57
Phiên bản mà cuối thế kỷ 20 được sử dụng rộng rãi nhất là phiên bản đa vùng phạm vi rộng hay phạm vi mở rộng hoạt động “Wide Area Differential GPS-WADGPS” [25]. Hệ thống WADGPS tạo
thành mạng các trạm chuẩn DGPS Network và trạm kiểm tra chính Control Master Station, được miêu tả trên hình 9.11 [24].
Người ta cũng quyết định bắt đầu công việc nghiên cứu GDGPS Global DGPS, cho phép các thuê bao dân sự vào năm 2005, sử dụng tần số sóng mang L
2
= 1.227,6 MHz của hệ thống GPS, tiếp theo là tần số sóng mang thứ 3 L
5
= 1.176,45 MHz. Các trị hiệu chỉnh dưới dạng các từ mã có thể được truyền tới các thuê bao được phép, nhờ các
đường truyền Internet. Phương pháp này là một ví dụ tốt nhất về công nghệ truyền thông hiện đại trong các hệ thống vệ tinh mang tên Internet-based Global Differential GPS IGDGPS.

9.5.6. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA DGPS


Khả năng xác định vị trí của các phương tiện hàng hải, trong hành trình cũng như neo đậu một cách liên tục tức thời, không phụ thuộc vào thời vụ với độ chính xác cỡ một vài m là ưu thế của hệ
thống DGPS. Vì thế hệ thống được sử dụng rất rộng rãi trong khi hành trình qua các kênh, eo chật hẹp, các vùng ven biển, các luồng lạch và các cửa ra vào các cảng. Các máy thu DGPS cũng như GPS có sẵn
các cơ sở lập trình được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu dẫn đường hàng hải và cũng không thật đắt lắm. Tuy nhiên hệ thống DGPS không loại bỏ được hết các nhược điểm như:
- Tầm hoạt động giới hạn của các trạm chuẩn. - Độ chính xác giảm dần theo chiều tăng của khoảng cách đến trạm chuẩn.
- Độ gia tăng nhanh của sai số hiệu chỉnh vi sai theo thời gian từ lúc tính tốn. - Phụ thuộc vào GPS, khi GPS có sự cố, hệ thống cũng trở nên vơ dụng.
9.6. CÁC HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG VỆ TINH KHÁC 9.6.1. HỆ THỐNG GLONASS
Hệ thống dẫn đường vệ tinh Glonass là hệ thống dẫn đường vệ tinh của Liên xô cũ, nay là của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Đây là chữ viết tắt của các từ trong tiếng Nga: Globalnaja Navigasionaja
Sputnikovaja Systema hay trong tiếng Anh: Global Naviga-tion Satellite System. Đó là hệ thống đo hiệu khoảng cách giả định giữa thuê bao và vệ tinh để xác định vị trí của thuê bao, khi biết trước vị trí của vệ
tinh tại thời điểm đo. Đường vị trí ở đây là bề mặt quả cầu có tâm là vệ tinh và bán kính là khoảng cách cần đo. Cấu hình và nguyên lý hoạt động tương tự như hệ thống GPS, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hai
hệ thống là: tần số sóng mang, cách nhận dạng các vệ tinh bằng tần số sóng mang, số lượng quỹ đạo, dạng quỹ đao, chiều cao quỹ đạo, độ chính xác. Các thơng tin cụ thể có thể tìm đọc trong tài liệu [2].

9.6.2 HỆ THỐNG ĐƯỜNG TOÀN CẦU GNSS


Do các hệ thống dẫn đường vệ tinh của Mỹ GPS hay của Nga Glonass phụ thuộc rất nhiều vào cơ cấu quân sự của các nước chủ quản, nên rất nhiều nước, các Viện nghiên cứu, các Tổ chức Quốc tế, các
nhà tài tử lớn đều nhận thấy rằng cần phải xây dựng một hệ thống dẫn đường mới, với giả thiết ban đầu là chỉ chịu sự quản lý chung của Tổ chức Dân sự Quốc tế. Với mục đích này, ngày 15101993, 68 đại biểu
của 11 nước trong đó có 9 nước châu Âu + Mỹ và Achentina đã thoả thuận sơ bộ về một hệ thống dẫn đường vệ tinh tồn cầu mới có
Hình 9.11 Nguyên lý hoạt động của phiên bản WADGPS
Trạm chuẩn
Trạm kiểm tra chính
Máy thu thuê
bao Trạm
theo dõi
Hiệu chỉnh vi sai
Hiệu chỉnh WADGPS

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (70 trang)

×