1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

c. Nguyên tắc hoạt động của mạch cầu H.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 35 trang )


dùng mạch lái đối với công suất lớn và điện áp lớn. Còn dạng 2 dùng với công suất

nhỏ với điện áp đầu vào nhỏ.

Ta đi phân tích nguyên lý hoạt động của mạch dang 2 như sau:

Mạch cầu H này được điều khiển bởi 4 tín hiệu đóng mở các van đó là các

tín hiệu 1 và tín hiệu 2( Như trên hình 2) và điều khiển được 2 chiều (Có nghĩa là đảo

chiều dòng điện). Xét từng chế độ thuận và nghịch

Như chúng ta đã bit điều kiện để đóng mở đê các transitor thông là:

+ Đối với kênh N để mở thì Ube > 0 và mở transitor bằng dòng điện27+ Đới với transitor kênh P để mở thì Ube <= 0 . Thường thì bằng 0 là nó sẽ mở

 Điều khiển ở chế độ thuận

Ở chế độ thuận này cấp 4 tín hiệu điều điều khiển

vào 4 con Transitor và điều kiện để có dòng thuận

chạy qua tải trong 1 thời điểm là :

+ Tín hiệu 1 = 0 (Tức là mở transitor Q1).

+ Tín hiệu 2 = 0 ( Tức là đóng transitor Q2)

+ Tín hiệu 3 = 1 (Tức là đóng transitor Q3)

+ Tín hiệu 4 = 1 (Tức là mở transitor Q4)

Và dạng đường đi được mô tả như hình vẽ hình bên:

Đấy là dạng đi của chiều thuận : Dòng điện từ nguồn qua Q1 sau đó qua tải và qua Q2

xuống GND.

 Điều khiển với chế độ nghịch

Ở chế độ này ta cũng cấp 4 tín hiệu điều khiển vào

4 con transitor. Và 4 tín hiệu điều khiển này phải

thỏa mãn điều kiển sau :

+ Tín hiệu 1 = 1 (Tức là khóa transitor Q1).

+ Tín hiệu 2 = 1 ( Tức là mở transitor Q2)

+ Tín hiệu 3 = 0 (Tức là mở transitor Q3)

+ Tín hiệu 4 = 0 (Tức là đóng transitor Q4)

Và dạng đường đi của chúng được thể hiện như

hình vẽ bên.

* Ưu nhược điểm của cầu H.

o Ưu điểm : Sử dụng cầu H làm cho mạch trở nên đơn giản hơn và tiếp kiệm

chi phí.

o Nhược điểm : Nếu như mạch điều khiển thì cùng bật 2 công tắc ở cùng 1

nửa cầu thì sẽ mạch động lực của chúng ta bị ngắn mạch nguồn. Nếu hiện

tượng xảy ra trong 1 thời gian ngắn (Quá độ ) Sẽ xuất hiện dòng trùng dẫn

28qua van công suất làm tăng công suất tiêu tán trên van. Nếu thời gian trùng

dẫn đủ dài, dòng trùng dẫn sẽ lớn làm cháy van công suất.Tức là mạch ko

có bảo vệ dòng và điện áp

Trong thực tế có 1 loại IC bán dẫn được tích hợp luôn cả cầu H trong đó ta chỉ

cần cấp xung điều khiển, có bảo vệ dòng :

+ L293 : Với điện áp đầu vào là 36V và dòng điện đỉnh qua nó là 1.2A

+ L298 : Với điện áp đầu vào là 46V và dòng điện đỉnh qua nó là 4A

Chọn linh kiện tranzitor với mạch : sử dụng 2 tranzitor thuận và 2 tranzitor

ngược, với tranzitor công suất : NEC D882 PNP và D886 NPNHình 2.11 : Sơ đồ chân của D882 PNPHình 2.12 : Sơ đồ chân của D866 NPN292.3.5. Động cơ

Trong mô phỏng và trong giới hạn của mô hình sản phẩm sử dụng động cơ một

chiều 12V để điều khiển đóng mở cửa, hoặc có thể dùng để điều khiển đóng mở chốt,

then cài.

Ta có thể sử dụng role thay cho động cơ để hút hoặc đẩy chốt cửa, tương ứng

với mở/ khóa cửa.Hình 2.9: Động cơ

Thông qua mạch cầu H ta đưa hai tín hiệu điều khiển động cơ từ chân RB6,RB7

của vi điều khiển

2.3.6. Khối NguồnHình 2.10: Sơ Đồ Khối Nguồn30Chương 3: Xây dựng lưu đồ thuật toán và viết chương trình cho hệ khóa số3.1 lưu đồ giải thuật:Bắt ĐầuKhởi Tạo Biến, Mảng,

LCDQUÉT PHÍMNHẬP

PHÍM

KIỂM TRA

SỐ LẦN >=3

MỞ CỬA - ĐỔI PASSENDHình 3.1 lưu đồ giải thuật3.2. hoạt động của sản phẩm

Khi muốn mở cửa thì phải gõ đúng mật khẩu với độ dài 8 ký tự. Nếu gõ đúng

thì động cơ sẽ quay thuận, và cửa sẽ mở. Và gõ sai thì màn hình LCD hiển thị chữ

nhập sai mật khẩu.

Khi động cơ quay hết hành trình, công tắc hành trình mở xong đóng, khi đó

LCD thông báo đã mở xong.

Nếu nhập mật khẩu sai 3 lần liên tiếp thì hệ thống báo động sẽ hoạt động, thông

qua chân RB5.

31Trong khi mở xong, nếu nhấn khóa thì động cơ sẽ quay và cửa khóa lại, động

cơ quay thì nút công tắc hành trình khóa xong sẽ mở, và nếu công tắc hành trình mở

xong đóng lại thì động cơ ngừng quay, LCD báo mở xong.

Muốn đổi mật khẩu ta nhấn nút đổi mật khẩu trên bàn phím, khi này LCD báo

nhập mật khẩu cũ, và ta phải nhập đúng mật khẩu cũ thì mới đổi được mật khẩu, nếu

nhập đúng mật khẩu thì LCD thông báo nhập mật khẩu mới. nhập xong thì nhấn OK,

vậy là mật khẩu đã được đổi.Hình 3.2: Sơ đồ tổng thê hệ thống32Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×