1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

1/ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.06 KB, 18 trang )


Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tuy nhiên so với tiềm năng phát triển của nền kinh tế, xu hướng

hội nhập quốc tế thì quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam còn

quá nhỏ bé, tổng giá trị chứng khoán niêm yết (cổ phiếu và trái phiếu tính

theo mệnh giá) mới chỉ chiếm khoảng 8% GDP năm 2005, chưa đáp ứng

được nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế và chưa tổ

chức được thị trường thứ cấp hiệu quả đối với trái phiếu, đặc biệt là trái

phiếu Chính phủ. Thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều biến động

thăng trầm "sốt nóng và nguội lạnh" gây tâm lý dè dặt và thiếu niềm tin

cho nhà đầu tư tham gia thị trường. Công tác tạo hàng hoá cho thị trường

gặp nhiều khó khăn, số lượng các công ty niêm yết trên thị trường chưa

nhiều. Thị trường trái phiếu trong thời gian qua hoạt động chưa có hiệu

quả cao, chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư v.v...

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là:

Trước hết, phải nói rằng thị trường chứng khoán là một thị trường

mới nên công chúng đầu tư chưa thực sự hiểu biết về hoạt động chứng

khoán, cũng như chưa thấy được lợi ích của việc tham gia thị trường.

Trong khi đó sự thiếu vắng các nhà đầu tư có tổ chức (bảo hiểm, quỹ đầu

tư, các tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trên thị trường đã

ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường bởi tác động tâm lý của các

nhà đầu tư nhỏ, thiếu tính chuyên nghiệp. vì vậy thường xuyên xảy ra

nöôùc, hôiững đợt đầu tư mua bán ồ ạt theo kiểu “tâm lý bầy đàn”. Các

doanh nghiệp Việt Nam còn mang nặng tư tưởng của cơ chế bao cấp, còn

trông chờ vào nguồn vay ưu đãi, chưa muốn huy động vốn trên thị trường

chứng khoán. Nhiều doanh nghiệp lại e ngại kiểm toán và công bố thông

tin trên thị trường chứng khoán, và sự thiếu vắng các doanh nghiệp lớn ra

niêm yết trên thị trường chứng khoán đã không hấp dẫn các nhà đầu tư,

do vậy, hàng hoá trên thị trường còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất

lượng. Thêm vào đó, tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước

chưa gắn kết được với việc phát chứng khoán ra công chúng và niêm yết

trên thị trường chứng khoán; các chính sách khuyến khích, ưu đãi, đặc

1010Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

biệt là ưu đãi về thuế đối với các tổ chức tham gia thị trường chưa được

chú ý đúng mức có ảnh hưởng không nhỏ đến sự vận hành và phát triển

của thị trường chứng khoán. Mặt khác, việc quản lý và điều hành thị

trường còn bất cập, hạn chế do sự thiếu chủ động và thiếu kinh nghiệm

thực tiễn của cơ quan quản lý và giám sát thị trường. Điều rất quan trọng

là hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán thiếu

đồng bộ và hiệu lực pháp lý không cao, chưa có Luật chứng khoán để tạo

môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định để điều chỉnh mọi hoạt động trên thị

trường chứng khoán phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và định

hướng, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm

2010 trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế v.v...

Thứ hai, Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị

trường chứng khoán hiện nay ở Việt Nam còn chưa phù hợp vớI sự phát

triển của thị trường. Các văn bản pháp luật hiện hành chủ yếu điều chỉnh

hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm: Nghị định số

144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 (thay thế Nghị định 48/1998/NĐ-CP

của Chính phủ ngày 11/7/1998 về chứng khoán và thị trường chứng

khoán); Nghị định số 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/7/2000 về

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường

chứng khoán: Nghị định số 64/2002/NĐ/CP về cổ phần hoá các doanh

nghiệp Nhà nước: Luật doanh nghiệp ban hành ngày 12/6/1999 cùng với

các văn bản hướng dẫn thi hành bước đầu đã tạo được khung pháp lý góp

phần xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian qua.

Tuy nhiên, do sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng

khoán Việt Nam nói riêng, đến nay, hệ thống pháp luật về chứng khoán

và thị trường chứng khoán đã bộc lộ những điểm hạn chế nhất định làm

cản trở sự phát triển của thị trường, chưa bao quát và phù hợp với điều

kiện thực tế cũng như định hướng chiến lược phát triển thị trường chứng

khoán đến năm 2010.1111Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Hơn nữa, do chưa có Luật chứng khoán nên hệ thống các văn bản

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở tầm Nghị định

chưa mang tính pháp lý cao, chưa đồng bộ, do vậy không thể giải quyết

được một cách triệt để những mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác

có liên quan. Phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật về chứng

khoán và thị trường chứng khoán còn hẹp, chưa bao quát và điều chỉnh

thống nhất việc phát hành chứng khoán ra công chúng, các hoạt động

kinh tế chứng khoán của các đối tượng tham gia thị trường, chưa tạo cơ

sở pháp lý cao cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ chứng khoán v.v...

Vì vậy, việc Luật Chứng chính thức đi vào hoạt động vào ngày

01/01/2007 sẽ tạo ra một môi trường pháp lý ổn định, vững chắc và thuận

lợi cho cơ quan quản lý cũng như mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt

động trên thị trường, tạo tâm lý yên tâm cho các tổ chức, cá nhân khi

tham gia kinh doanh, đầu tư vào thị trường chứng khoán và từ đó thu hút

được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia. Đồng thời Luật

Chứng khoán sẽ tạo cơ sở pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam

phát triển an toàn, lãnh mạnh và có hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý

Nhà nước đối với hoạt động chứng khoán, bảo vệ quyền, lợi ích của các

chủ thể tham gia thị trường, góp phần xây dựng và phát triển thị trường

chứng khoán Việt Nam trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn

quan trọng và thiết yếu đáp ứng cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện

đại hoá đất nước.

2/Cơ hộI và thách thứcTrong những ngày ngày tháng 11 vừa qua, cả đất nước ta thật sự

vui mừng khi Việt Nam đã được gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới

(WTO). Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ hội được mở rộng giao lưu

buôn bán trên thị trường thế giới, các hàng hóa được tư do lưu thông giữa

các nước với nhau một cách dễ dàng. Thị trường vốn cũng sẽ được tự do

chuyễn từ những quốc gia phát triển sang các nước kém phát triển hơn để1212Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

đầu tư. Như vậy TTCK Việt Nam sẽ càng được phát triển nhơ sự tham gia

của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua TTCK.

Ngoài ra, khi các doanh nghiệp Việt Nam gia nhập vào WTO sẽ có

cơ hội phát triển, từ đó các công ty sẽ lớn mạnh và được tham gia niêm

yết trên thị TTCK. Vì vậy, TTCK Việt Nam sẽ có thêm nhiều loại hàng

hóa mới để các nhà đầu tư lựa chọn. Đó là những tín hiệu đáng mừng cho

TTCK Việt Nam.

Bên cạnh đó TTCK Việt Nam cũng sẽ găợ không ít những thách

thức như:

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ bắt đầu năm 1997 từ châu Á

đã lan sang Nga, Trung và Nam Mỹ, thị trường tiền tệ biến động lây

lan sang thị trường chứng khoán, rồi từ quốc gia này đến quốc gia

khác. Sự đổ vỡ của thị trường bất động sản, sự thua lỗ của các công ty

dẫn đến hiện tượng giảm giá cổ phiếu và trở thành trào lưu rút vốn ồ ạt

ra khỏi TTCK của một nước rồi cả một khu vực. Đây là một nguy cơ

đối với TTCK Việt Nam khi kết nối với nền kinh tế thế giới.

Một nguy cơ khác, theo các chuyên gia kinh tế là sự quá phụ

thuộc vào luồng vốn quốc tế, dẫn đến tình trạng lệ thuộc kinh tế và

thậm chí là chính trị. Thực tế cho thấy, đây là điều đáng lo ngại vì

nhiều nước không đủ khả năng kiểm soát quá trình hội nhập khiến nền

kinh tế rơi vào tình trạng mất chủ quyền do áp dụng hoàn toàn những

quy định của nước mạnh. Ở mức độ thấp hơn là nguy cơ biến dạng thị

trường khi các cường quốc mạnh áp đặt những nguyên tắc của họ vào

các nước nhỏ, làm cho những nước nhỏ phải thay đổi những nguyên

tắc, chuẩn mực ban đầu của họ. Hậu quả là, thị trường một nước yếu

hơn rất dễ trở thành "sân sau" của một nước mạnh hơn do những quy

luật nghiệt ngã của cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Theo các

chuyên gia kinh tế khi tham gia vào quá trình hội nhập, TTCK của Việt

Nam cũng có nguy cơ đối đầu với sự biến dạng này nếu không có được

những biện pháp phòng ngừa hợp lý.

1313Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

×