1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Mét sè kiÕn nghÞ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.39 KB, 22 trang )


Phần thứ năm bài học kinh nghiệm
Qua thực tế tôi thấy rằng, để các em HS có khả năng thực hành tốt bài tập làm văn thì mỗi giáo viên trớc hết cần có tấm lòng say mê với công viƯc. H·y tù t×m
hiĨu tÝch l cho m×nh vèn kiÕn thức ngày một tăng theo thời gian và công việc. Trong giảng dạy, ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên, kết quả có cha theo ý muốn
thì cần kiên trì giúp các em tháo gỡ những khó khăn, những bài sau tôi tin rằng kết quả sẽ cao hơn.
Một điều quan trọng là khi lên lớp, mỗi GV cần chuẩn bị chu đáo vốn từ ngữ, diễn đạt, các phơng án có thể xảy ra để sẵn sàng giải đáp, sửa chữa những vớng
mắc mà HS đa ra.
Phần thứ sáu kết luận chung và kiến nghị
I. Kết luận chung. Hớng dẫn học sinh nhận biết, tìm tòi và tự m×nh tÝch l vèn hiĨu biÕt trong
thùc tÕ còng nh vốn văn học để lập dàn bài trớc khi viết văn ở lớp 5 nói riêng và ở Tiểu học nói chung là rất khó nhng vô cùng cần thiết. Việc làm này phải đợc làm
thờng xuyên, liên tục. Có hệ thống, có kế hoạch trong suốt quá trình giảng dạy. Nó giúp học sinh có lòng say mê văn học, tự khám phá ra những điều mới lạ, nét đặc
sắc nổi bật mỗi khi gặp một bài văn cụ thể. Để có đợc vốn văn học phong phú thì học sinh không chỉ học một bài, học một môn, một ngày mà cần phải tích luỹ ở cả
cấp học, các môn học và đặc biệt là môn Tiếng Việt, ở tất cả các giờ học Tiếng Việt. Học sinh khó có thể tự mình thấy đợc điều hay, nét đặc sắc thích ứng với
từng kiểu bài văn, thể loại văn mà không có sự giúp đỡ hoặc định hớng của giáo viên, cha mẹ. Vì vậy thầy cô, cha mẹ... là những ngời có nhiệm vụ định hớng cho
con em mình cần học gì, cần nhớ gì và khi nào cần vận dụng những điều mình đã học. Mục đích của nhà trờng Tiểu học hiện nay không chỉ dạy cho học sinh đọc
thông, viết thạo mà phải dạy cho học sinh biết phát hiện, sáng tạo, cảm nhận đợc cái hay, cái đẹp và trên hết là dạy cho HS cách học. Đó là cũng là cách thắp lên
trong mỗi các em ngọn lửa hồng, giúp các em đi vào thế giới tri thức của nhân loại. Tôi rất vui mừng khi những việc làm của tôi đã phần nào thực hiện đợc mục đích
tốt đẹp đó.

II. Một số kiến nghị.


19
1- Về phía chơng trình: - Cần sắp xếp chơng trình liền mạch các kiểu bài văn để các em tiện rèn kĩ
năng. - Cần có thêm nhiều bài tập đọc thêm để cung cấp ngữ liệu về văn học cho HS
và GV. Đặc biệt, khi các em học kiểu bài tả cảnh thì các bài tập đọc cũng nên là những bài về tả cảnh để các em cảm thụ và áp dụng luôn.
- Cần dành thời gian cho HS rèn viết bài văn hoàn chỉnh nhiều hơn.
2- Về phía nhà trờng: - Các tổ chuyên môn cần đổi mới nội dung sinh ho¹t tỉ, tỉ chøc néi dung sinh
ho¹t thiÕt thực. Đặc biệt là cần tổ chức bồi dỡng cho GV kiến thức về Tiếng Việt, về văn học, về phơng pháp dạy Tập làm văn tiểu học để học tự tin và có hứng thú
khi dạy bộ môn này.
- Đầu t mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại máy phô tô, máy chiếu... khuyến khích giáo viên sử dụng triệt để đồ dùng dạy học.
- Đặc biệt là chỉ đạo, đầu t, khai thác triệt để th viện trờng học - một nguồn tri thức quý báu.
3- Về phía giáo viên: - Thờng xuyên động viên HS tích cực đọc sách báo và ghi chép tích luỹ văn
học. - Đổi mới khâu soạn bài, tổ chức nhiều hoạt động phát huy đợc tÝnh tÝch cùc
cđa häc sinh mµ vÉn nhĐ nhµng, tù nhiên. - Phối hợp nhiều hình thức hoạt động trong giê häc: Häc theo nhãm, phiÕu häc
tËp, ®è vui... - Chó träng ®Õn viƯc híng dÉn häc sinh tÝch l vốn văn học trong các tiết học.
- Bản thân thờng xuyên tự học, tích luỹ vốn văn học, rèn kĩ năng viết bài Tập làm văn để có thể hớng dẫn HS sửa bài hiệu quả hơn.
- Thờng xuyên nghiên cứu đa thêm một số đoạn văn, đoạn thơ phù hợp vào các tiết học tăng buổi môn Tiếng Việt để làm phong phú thêm vốn văn học cho các
em. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ nhng tôi thấy rất có hiệu quả với học sinh
ở lớp tôi. Còn nhiều vấn đề liên quan đến dạy học Tập làm văn nh thế nào để hiệu quả cao hơn nh:
- Cách hớng dẫn HS quan sát, tìm ý, lập dàn ý nh thế nào; - Cách dạy tiết trả bài Tập làm văn;
- Cách dạy các thể loại văn bản viết nh thế nào; - Cần phối hợp với phụ huynh HS, tham mu với Ban giám hiệu những gì để có
20
th viện đáp ứng đợc lợng sách tham khảo; - Hoặc cách hớng dẫn HS quan sát trớc khi làm văn ra sao,...
Tất cả những vấn đề đó tôi cha đề cập tới ở trong sáng kiến kinh nghiệm này. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực nghiệm và sẽ trao đổi, thảo luận với các đc
và đồng nghiệp trong các sáng kiến kinh nghiệm những năm sau. Tôi mong muốn kinh nghiệm nhỏ này sẽ giúp các bạn đồng nghiệp nghiên cứu, bổ sung
thêm để có thể áp dụng rộng rãi vào các lớp trong khối, trong trờng. Tất nhiên trong việc trình bày sẽ không tránh khỏi sai sót, tôi mong các bạn góp ý kiến và
bổ sung thêm.
Xin chân thành cảm ơn
21
22

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×