1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

Phương pháp giải thích:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.21 KB, 23 trang )


Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi
với sự vật. Điều quan trọng của khiêm tốn là chính nó đã tự nâng
cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, biết sống
theo thời và biết nhìn xa. Con người khiêm tốn bao giờ cũng là người thường thành công trong lĩnh vực giao
tiếp với mọi người. Vậy khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết
sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng về
SGK Ngữ văn 7
Xác định vấn đề nghị luận?
Bài văn giải thích thế nào
là lòng khiêm tốn.
A. Nêu định nghĩa. B. So sánh, đối chiếu với các hiện tượng khác.
C. Lấy dẫn chứng và phân tích chúng. D. Chỉ ra các mặt lợi, hại, nguyên nhân, hậu
quả, bài học
Định nghĩa
Biểu hiện 1 Biểu hiện 2
Biểu hiện 3
Nguyên nhân lợi, hại
Bài học
Từ khung bài văn, tìm những nội dung tương ứng với mỗi phần?
Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con
người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật.
Nêu định nghĩa
- nhã nhặn - nhún nhường
- hướng về phÝa tr­íc - theo khu«n th­íc
BiĨu hiƯn 1
BiĨu hiƯn 2
BiĨu hiện 3
- tự cho mình là kém, phải phấn đấu, trau dồi, học hỏi, không bằng lòng
với mình
Sự hiểu biết của một người không đem so sánh với mọi
người xung quanh con ngư ời cuộc đời
So sánh nhấn mạnh sự đúng đắn của
tính khiêm tốn
Nguyên nhân
-Biết mình, hiểu người -Không bằng lòng với mình
Tiến lên phía trước
Cái lợi
Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn
thành công trên con đường đời.
Bài học
nào là lập luận giải thích?

I. Mục đích và phương pháp giải


thích
:

1. Mục đích giải thích:


-Là làm cho hiểu rõ những điều chưa biết ở mọi lĩnh vực.

2. Phương pháp giải thích:


- Giải thích bằng các cách: nêu định nghĩa, đưa ra các biểu hiện so sánh, đối chiếu, chỉ ra nguyên
nhân, các mặt có lợi, có hại
Phương pháp lập luận giải thích
Vấn đề giải thích
Định nghĩa
Biểu hiện
Nguyên nhân Cái lợi, hại
So sánh, đối chiếu
Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thư
ơng cả muôn vật, muôn loài
Nêu định nghĩa
-hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng
-sáng tạo ra sự sống
Biểu hiện
giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha
Cái lợi

II. Luyện tập:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×