1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động dạy học chủ yếu : I. Ôn luyện :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.12 KB, 28 trang )


trê bảng - HS nhẩm kể chuyện
b. GV gọi HS kể tiếp nối : - HS kể tiếp nối đoạn
- Tranh 1: Quân lính đang làm gì? - Đang đọc lệnh mỗi làng .... đẻ trứng
- Thái độ của dân làng ra sao khi nghe lệnh này ?
- Lo sợ - Tranh 2: Trớc mặt vua cậu bé đang làm
gì? - Cậu bé khóc ầm ĩ và bảo : bố cậu mới
đẻ em bé , ..... bố đuổi đi . - Thái độ của vua ra sao ?
- Nhà vua giận dữ quát vì cho cậu bé láo dám đùa với vua
- Tranh 3: Cậu bé yêu cầu sứ giải điều gì?
- Về tâu với vua chiếc kim thành 1 con dao thật sắc để sẻ thịt chim
- Thái độ cđa vua thay ®ỉi ra sao ? - Vua biÕt đã tìm đợc ngời tài , nên trọng
thởng cho cậu bé , gửi cậu vào trờng để rèn luyện .
- sau mỗi lần kể lớp nhận xét về nội dung , diễn đạt, cách dùng từ

III. Củng cố dặn dò : TRong truyện em thích nhất nhân vật


nào ? vì sao ? - HS nêu
- Nêu ý nghĩa của truyện Nhận xét tiết học
- Dặn dò giờ sau học ___________________________________
Toán : Tiết 1:
Đọc , viết , so sánh các số có ba chữ số
A. Mục tiêu : - Giúp HS : Ôn tập củng cố cách đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số .

B. Hoạt động dạy học chủ yếu : I. Ôn luyện :


- GV kiểm tra sách vở + đồ dùng sách vở của HS. II. Bài mới :
1. Hoạt động 1: Ôn tập về cách đọc số :
Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc và viết đúng số có ba chữ số .
- HS đọc yêu cầu BT + mẫu - 2 HS lên bảng
- Lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm của bạn
2. Hoạt động 2: Ôn tập về thứ tự số
Bài tập 2 : Yêu cầu HS tìm số thích hợp điền vào các ô trống
- GV dán 2 băng giấy lên bảng - HS nêu yêu cÇu BT
- HS thi tÕp søc theo nhãm + Băng giấy 1:
- GV theo dõi HS làm bài tập 310 311 312 314 315 316 317 318
+ Băng giấy 2:
400 399 398 397 396 395 394 393 392
+ Em có nhận xét gì về các số ở băng giấy 1?
+ Em có nhận xét gì về các số ở băng giấy thứ 2?
- Là dãy số TN liên tiếp xếp theo thứ tự giảm dần từ 400 -392
3. Hoạt động 2: Ôn tập về so sánh số và thứ tự số .
a. Bài tập 3: Yêu cầu HS biết - HS làm bảng con
cách so sánh các số có ba chữ số. 303 330 ; 199 200 ; 615 516 30 + 100 131 ; 410- 10 400 + 1 ;
- GV nhËn xÐt , söa sai cho HS 243 = 200 + 40 +3
b. Bài 4: Yêu cầu HS biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số
đã cho 375 ; 241; 573 ; 241 ; 735 ; 142
- HS nêu yêu cầu bài tập - HS so s¸nh miƯng
+ Sè lín nhÊt : 735 + Sè bÐ nhÊt : 142
- GV nhËn xÐt, söa sai cho HS c. Bài tập 5: Yêu cầu HS viết các
số đã cho theo thứ tự từ - HS nêu yêu cầu BT
- HS thảo luận nhóm bé đến lớn và ngợc lại
- Đại diện nhóm trình bày a, 162 ; 241 ; 425 ; 519; 537
b, 537 ; 519 ; 425 ; 241 ; 162 - Líp nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt sưa sai cho HS II. Cđng cố dặn dò :
- Nêu lại nội dung bài học - HS nêu
- Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị cho tiết học
sau .
____________________________________
Đạo đức :
Tiết 1:
Kính yêu Bác Hồ
I. Mục tiêu : 1. HS biết : Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lacó tình lớn đối với đất nớc, với
dân tộc .
- Tình cảm giữa thiếu niên với Bác Hồ . - Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ .
2. HS hiểu : Ghi nhớ và làm theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng . 3. HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ .

II. Các hoạt động dạy học chủ yÕu : Khëi ®éng :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×