1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Phần mở đầu: 1. Phần mở đầu: Phần mở đầu: 1. Phần kết thúc Phần mở đầu: 1. Phần kết thúc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (989.16 KB, 284 trang )


Bài Soạn Số 32 1. Tên bài soạn:
Ôn bài thể dục Trò chơi
2 Mục tiêu yêu cầu: Ôn bài thể dục Yêu cầu thuộc và thực hiện động tác tơng đối chính xác
- Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 ngời . Yêu cầu ;tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động

I. Phần mở đầu: 1.


Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

2. Khởi động - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát -


Giậm chân tại chỗ ,đếm to theo nhịp 1-2

II. Phần cơ bản


1 .Tập hợp hàng dọc ,dóng
hàng dọc .

2. Chơi trò chơi Diệt các con vật có hại


III. Phần kết thúc


- Thả lỏng hồi tĩnh đứng vỗ tay và hát
- Nhận xét hệ thống bài đánh 6-8
20- 22
10- 12
7-8
6-7 G V tập hợp H S thành 2-4 hàng
dọc mỗi hàng 1tổ Sau đó quay thành hàng ngang G V phổ biến
nội dung yêu cầu
Đội hình hàng dọc hoạc hàng ngang GIáO VIêN điều khiển
G V gọi một tổ ra vừa giải thích động tác vừa làm mẫu G V hô
khẩu lệnh tập hợp dóng hàng , chú nhắc H S nhớ bạn đứng trớc
và sau mình tiếp theo gọi những tổ sau lên thực hiện
G V điều khiển chú nhắc H S khi giải tán và tập hợpkhông chạy
lộn xộn Sau mỗi lần tập G V nhận xét
tuyên dơng ,giải thích thêm
-
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, hoặc gọi H S nhắc
lại tên trò chơi sau đó cho chơi thử 1-2 lần giáo viên gọi tên
thêm một số loài vật cho H S làm quen dần với cách chơi
Đội hình hàng ngang G V điều khiển
- Giáo viên điều khiển Đội hình hàng ngang cự ly cách
nhau 1 sải tay 257

3. Địa điểm ph ơng tiện


Trên sân trờng đợc vệ sinh sạch sẽ Còi, cầu ,vợt

4. Nội dung và ph ơng pháp:


Nội dung Định
luợng Phơng pháp lên lớp

I. Phần mở đầu:


6-8

I. Phần mở đầu: 1.


Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

2. Khởi động - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát -


Giậm chân tại chỗ ,đếm to theo nhịp 1-2

II. Phần cơ bản


1 .Tập hợp hµng däc ,dãng
hµng däc .

2. Chơi trò chơi Diệt các con vật có hại


III. Phần kết thúc


- Thả lỏng hồi tĩnh đứng vỗ tay và hát
- Nhận xét hệ thống bài đánh 6-8
20- 22
10- 12
7-8
6-7 G V tập hợp H S thành 2-4 hàng
dọc mỗi hàng 1tổ Sau đó quay thành hàng ngang G V phổ biến
nội dung yêu cầu
Đội hình hàng dọc hoạc hàng ngang GIáO VIêN điều khiển
G V gọi một tổ ra vừa giải thích động tác vừa làm mẫu G V hô
khẩu lệnh tập hợp dóng hàng , chú nhắc H S nhớ bạn đứng trớc
và sau mình tiếp theo gọi những tổ sau lên thực hiện
G V điều khiển chú nhắc H S khi giải tán và tập hợpkhông chạy
lộn xộn Sau mỗi lần tập G V nhận xét
tuyên dơng ,giải thích thêm
-
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, hoặc gọi H S nhắc
lại tên trò chơi sau đó cho chơi thử 1-2 lần giáo viên gọi tên
thêm một số loài vật cho H S làm quen dần với cách chơi
Đội hình hàng ngang G V điều khiển
- Giáo viên điều khiển Đội hình hàng ngang cự ly cách
nhau 1 sải tay 258
• •
• •
• •
• •
• •

1 GV nhËn líp phỉ biến nội dung yêu cầu giờ học

2, Khởi động - Giậm chân tại chỗ đếm to theo


nhịp 1-2 Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự
nhiên Đi thờng theo vòng tròn và hít
thở sâu Tại chỗ xoay các khớp cổ
Giáo viên vµo líp nhËn H S C S tËp hợp điểm số báo cáo
Đội hình hàng ngang nhận lớp

I. Phần mở đầu: 1.


Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

2. Khởi động - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát -


Giậm chân tại chỗ ,đếm to theo nhịp 1-2

II. Phần cơ bản


1 .Tập hợp hàng dọc ,dóng
hàng dọc .

2. Chơi trò chơi Diệt các con vật có hại


III. Phần kết thúc


- Thả lỏng hồi tĩnh đứng vỗ tay và hát
- Nhận xét hệ thống bài đánh 6-8
20- 22
10- 12
7-8
6-7 G V tập hợp H S thành 2-4 hàng
dọc mỗi hàng 1tổ Sau ®ã quay thµnh hµng ngang G V phỉ biÕn
néi dung yêu cầu
Đội hình hàng dọc hoạc hàng ngang GIáO VIêN điều khiển
G V gọi một tổ ra vừa giải thích động tác vừa làm mẫu G V hô
khẩu lệnh tập hợp dóng hàng , chú nhắc H S nhớ bạn đứng trớc
và sau mình tiếp theo gọi những tổ sau lên thực hiện
G V điều khiển chú nhắc H S khi giải tán và tập hợpkhông chạy
lộn xộn Sau mỗi lần tập G V nhận xét
tuyên dơng ,giải thích thêm
-
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, hoặc gọi H S nhắc
lại tên trò chơi sau đó cho chơi thử 1-2 lần giáo viên gọi tên
thêm một số loài vật cho H S làm quen dần với cách chơi
Đội hình hàng ngang G V điều khiển
- Giáo viên điều khiển Đội hình hàng ngang cự ly cách
nhau 1 sải tay 259
tay .bả vai cổ chân đầu gối Chơi trò chơi; Diệt các con vật
có hại II. Phần cơ bản
1 Ôn bài thể dục
1-2 22-24
1-2L Sau khi khởi động GV cho lớp chơi
trò chơi
CS hô nhịp GV quan sát uốn nắn Đội hình hàng ngang cự ly cách
nhau 1 sải tay Có thể chia tổ tập luyện theo khu
vực qui định cán sự các tổ điều khiển G V quan sát chỉnh đối

I. Phần mở đầu: 1.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (284 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×