Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm của SQL Server và đối tượng làm việc

Đặc điểm của SQL Server và đối tượng làm việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Đối tượng làm việc của SQL Server

Là các bảng ( tổng quát là các quan hệ )dữ liệu hai chiêù .Các bảng này bao gồm

một hoặc nhiều cột và hàng.Các cột gọi là các trường ,các hàng gọi là các bản

ghi.Cột với tên gọi và kiểu dữ liệu (kiểu dl của mỗi cột là duy nhất)xác định tạo nên

cấu trúc của bảng (Ta có thể dùng lệnh Desc[ribe] TABLE-name để xem cấu trúc

của bảng ,phần tuỳ chọn[] có thể được bỏ trong Oracle).Khi bảng đã được tổ chức

hệ thống cho một mục đích nào đó có một CSDL

IV. CLOUD SERVER

Cloud server là gì?

Trong những năm gần đây, ngành cơng nghệ thông tin Internet càng ngày

càng phát triển. Cùng với sự phát triển đó, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải đầu tư

chi phí lớn cho khâu mua mới, bảo trì và vận hành máy chủ (server). Tuy nhiên với

sự ra đời của cơng nghệ điện tốn đám mây (Cloud Computing), các tổ chức doanh

nghiệp sẽ không phải đầu tư chi phí q lớn cũng có thể sở hữu 1 chiếc server (máy

chủ) để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, phát triển thương mại, ứng dụng

công nghệ thông tin vào sản xuất.

Các tổ chức doanh nghiệp có thể lựa chọn các máy chủ ảo hay VPS (Virtual

Private Server) để có thể sử dụng như 1 server riêng cho nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên ngày nay các doanh nghiệp tổ chức có thể sử dụng cơng nghệ Cloud

Server với hiệu quả và công nghệ cao hơn. Cloud server cung cấp một server riêng

ảo giống như VPS nhưng được triển khai và phát triển trên nền tảng của công nghệ

điện tốn đám mây, do đó Cloud server kế thừa các ưu điểm vượt trội của cơng

nghệ điện tốn đám mây mà sẽ khơng thể có được khi sử dụng các VPS

thơng thường.

Ngồi ra, Cloud Server của DIGISTAR có thêm những tính năng cao cấp

mới điển hình như sử dụng giải pháp công nghệ Cloud Storage tiên tiến của

Parallels dùng SSD Caching và phân bổ I/O đều trên các Server vật lý để khắc phục

nhược điểm thắt cổ chai (bottleneck) của hệ thống SAN, mang lại cho CLoud

Server mới của DIGISTAR một tốc độ đáng kinh ngạc.

Tính năng Cloud Server

 Được xây dựng trên các máy chủ CISCCO mạnh nhất cùng với công nghệ

hàng đầu đảm bảo sức mạnh tốt nhất cho hệ thống Cloud Server.

 Tính năng Cloud Server do DIGISTAR cung cấp chủ yếu là cơng nghệ ảo

hóa phần cứng – Hardware Virtualization tương tự cơ chế KVM thơng dụng.

 Dùng ổ cứng truy xuất dữ liệu hồn toàn bằng SSD đem đến tốc độ truy xuất

ổ cứng lên tới trên 800 Mbps/s.

37



 Cloud Server của DIGISTAR dùng cách phân phối I/O trên các Server vật lý

nhàn rỗi đảm bảo hiệu xuất vận hành tốt nhất và ổn định nhất.

 DIGISTAR cam kết tài nguyên cung cấp cho từng Cloud Server là riêng biệt

và không sử dụng chung như các dịch vụ VPS thông thường.

 Tài nguyên Cloud Server đảm bảo cung cấp tới hàng trăm ngàn CPU,

Gygabyte RAM và Petabyte dữ liệu cho hàng ngàn khách hàng.

 Sử dụng công nghệ Cloud Storage phân tán dữ liệu khắc phục hoàn

toàn nhược điểm của các hệ thống Cloud lưu trữ dữ liệu tập trung.



38



Chương 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I. Danh mục các chức năng chính

● Quản lý tài khoản

-Đăng nhập/Đăng xuất

-Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống

● Quản lý lệnh điều động (hiện tại)

-Xem thông tin chung của lệnh điều động

-Xem lộ trình đề xuất (bản đồ)

-Xem vị trí hiện tại, lộ trình thực tế, tình hình giao hàng (bản đồ)

-Cập nhật trạng thái lệnh (giao hàng, sự cố)

● Quản lý đơn hàng (hiện tại)

-Xem danh sách các đơn hàng trên lệnh

- Xem thông tin chi tiết đơn hàng

- Cập nhật trạng thái đơn hàng (Xác nhận giao hàng thành công, thông

báo giao hàng thất bại, xác nhận chuyển tải)

- Xem thông tin chuyển tải các đơn hàng

- Scan các chứng từ liên quan

● Lịch sử

- Xem danh sách lịch sử lệnh đã chạy

● Barcode

- Scan barcode trên đơn hàng vật lý để truy cập nhanh vào form quản

lý các tác vụ của đơn hàng này



39



II.Mơ tả sơ lược chức năng TMS cho di động



Hình 3.0 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống



III.Biểu đồ luồng dử liệu

3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

Nhìn từ mức độ tổng quát trên biểu đồ phân cấp chức năng ta không thể nhận thấy rõ được các

mối quan hệ giữa các dữ liệu. Để cho nhìn thấy chi tiết liên hệ với dữ liệu cần để thực hiện các công



40



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm của SQL Server và đối tượng làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×