Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.2 Lắấp đặt thiềất bị

Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thiết bị (Phụ lục 1 – Các bản vẽ )

Hình 3.2 Sơ đồ nối dây (Phụ lục 1 – Các bản vẽ )

Hình 3.3 Mơ hình hồn thành493.2 Các bước cài đặt tham sôấ biềấn tâền

 Biến tần 1 và biến tần 3

- Bước 1: Reset các tham số của biến tần:

P0010: 30

P0970: 1

- Bước 2: Bắt đầu cài đặt tham số của biến tần cho động cơ

P0010: 1 (Bắt đầu cài đặt nhanh)

P0304: 220 (Điện áp định mức của động cơ)

P0305: 1.7 (Dòng điện định mức động cơ)

P0307: 0.37 (Công suất định mức)

P0311: 2755 (Tốc độ động cơ)

P0700: 5 (USS trên đường truyền COM)

P1000: 5 (USS trên đường truyền COM)

P1080: 0 (Tần số nhỏ nhất)

P1082: 50 (Tần số lớn nhất)

P1120: 10 (Thời gian tăng tốc)

P1121: 10 (Thời gian giảm tốc)

P1135: 5 (Dừng khẩn cấp)

P3900: 1 (Bắt đầu quá trình cài đặt nhanh)

P0003: 3 (Truy nhập với cấp chuyên gia)

P2010: 6 (Tốc độ Baud 9600)

P2011: 0 (Địa chỉ của biến tần 1)

P0971: 1 (Lưu giá trị cài đặt tham số vào vùng nhớ)

 Biến tần 2 và biến tần 4

Tương tự như cài đặt với biến tần 1 nhưng thay đổi tham số P2011 là 1.50PHỤ LỤC 1

CÁC BẢN VẼ SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

Trong quá trình thực hiện làm đồ án, chúng em đã xây dựng được “ Mơ hình điều

khiển – giám sát hệ thống mạng truyền thông công nghiệp”, thiết kế được sơ đồ kết nối

phần cứng, sơ đồ đi dây bộ điều khiển.

Dưới đây là hình ảnh và các bản vẽ thiết kế mơ hình của chúng em.

Bản vẽ 1: Sơ đồ nguyên lý dây mạch điều khiển mạng truyền thông công nghiệp.

Bản vẽ 2: Sơ đồ bố trí thiết bị.51PHỤ LỤC 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀỀU KHIỂN, GIAO DIỆN GIÁM SÁT HMI

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

 Chương trình lập trình Master52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×