Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khái quát về phần mềm WinCC, sử dụng PC Access và giao thức OPC để kết nối S7-200 với WinCC

5 Khái quát về phần mềm WinCC, sử dụng PC Access và giao thức OPC để kết nối S7-200 với WinCC

Tải bản đầy đủ - 0trang

và máy đáp ứng nhu cầu sản xuất. Chương trình được tích hợp nhiều ứng dụng, tận

dụng dịch vụ của hệ điều hành làm cơ sở mở rộng hệ thống. Với WinCC, ta có thể sử

dụng nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết công việc, từ việc xây dựng hệ thống có

qui mơ nhỏ và vừa khác nhau, cho tới việc xây dựng hệ thống có qui mơ lớn như

MES: Hệ thống quản lý việc thực hiện sản xuất – Manufacturing Excution Systems …

Tùy theo khả năng của người thiết kế cũng như các phần cứng hỗ trợ khác mà

WinCC đã và đang được phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 Ứng dụng phổ biến của WinCC

- Khi một hệ thống dùng chương trình WinCC để điều khiển, thu thập dữ liệu từ

q trình, nó có thể mơ phỏng bằng hình các sự kiện xảy ra trong quá trình điều khiển

dưới dạng các chuỗi sự kiện. WinCC cung cấp nhiều hàm chức năng cho mục đích

hiển thị, thơng báo bằng đồ họa, xử lý thông tin đo lường, các tham số công thức, các

bảng ghi báo cáo, … đáp ứng yêu cầu công nghệ ngày một phát triển và là một trong

những chương trình ứng dụng trong thực tế.

 Các chức năng của WinCC

- Lập cấu hình hồn chỉnh.

- Hướng dẫn giới thiệu về việc cấu hình.

- Thích ứng việc ấn định, gọi và lưu trữ các dự án.

- Quản lí các dự án.

- Có khả năng nối mạng và soạn thảo cho nhiều người sử dụng trong một project.

- Quản lí phiên bản.

- Diễn tả bằng đồ thị của dữ liệu cấu hình.

- Điều khiển và đặt cấu hình cho các hình vẽ/cấu trúc hệ thống.

- Thiết lập cấu hình tồn cục.

- Đặt cấu hình cho các chức năng định vị đặc biệt.

- Tạo và soạn thảo các tham khảo đan chéo.

- Phản hồi dữ liệu.

- Báo cáo trạng thái hệ thống.

- Thiết lập hệ thống đích.

- Chuyển giữa Runtime và cấu hình.

- Kiểm tra chế độ mơ phỏng, trợ giúp thao tác để đặt cấu hình dữ liệu bao gồm:

Dịch hình vẽ, mơ phỏng tag, hiển thị trạng thái và thiết lập thông báo.

2.5.2 Kềất nôấi S7-200 với WinCC

 Giao thức kết nối OPC

 Giới thiệu chung

Dựa trên mơ hình đối tượng thành phần (D)COM của hãng Microsoft, OPC định

nghĩa thêm một số giao diện cho khai thác dữ liệu từ các quá trình kỹ thuật, tạo cơ sở

cho việc xây dựng các ứng dụng điều khiển phân tán mà không bị phụ thuộc vào mạng44công nghiệp cụ thể. Trong thời điểm hiện nay, OPC cũng như COM tuy mới được thực

hiện trên nền Windows, song đã có nhiều cố gắng để phổ biến sang các hệ điều hành

thơng dụng khác.

Với mục đích ban đầu là thay thế cho các dạng phần mềm kết nối như trình điều

khiển vào/ra (I/O-Drivers) và DDE, OPC qui định một số giao diện chuẩn cho các

chức năng như:

 Khai thác, truy nhập dữ liệu quá trình (Data Access) từ nhiều nguồn khác

nhau (PLC, các thiết bị trường/ bus trường, cơ sở dữ liệu,…).

 Xử lý sự kiện và sự cố.

 Truy nhập dữ liệu quá khứ.

 Trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống công cụ phần mềm (Data Exchange).

Cốt lõi của OPC là một chương trình phần mềm phục vụ gọi là OPC-Server,

trong đó chứa các mục dữ liệu (OPC Item) được tổ chức thành các nhóm (OPC

Group). Thơng thường một OPC Server đại diện một thiết bị thu thập dữ liệu như

PLC, RTU, I/O hoặc một cấu hình mạng truyền thông. Các OPC Items sẽ đại diện cho

các biến quá trình, các tham số điều khiển, các dữ liệu trạng thái thiết bị ,…Cách tổ

chức này cũng tương tự như trong các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ quen thuộc với

các cấp là nguồn dữ liệu, bảng dữ liệu và trường dữ liệu.

 OPC và các cơng cụ phần mềm chun dụng

Trong thực tế, có một cách sử dụng thứ ba, đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so

với hai cách trên là thông qua các cơng cụ phần mềm chun dụng. Có thể nói, bất cứ

một công cụ SCADA hiện đại nào, bất cứ một hệ DCS hiện đại nào cũng hỗ trợ giao

diện OPC. Sử dụng các cơng cụ này, người tích hợp hệ thống chỉ cần đăng ký các

OPC-Server đi kèm thiết bị với hệ điều hành, sau đó khai báo bằng cách dò tìm trong

mạng hoặc trên một trạm máy tính tên của Server với cơng cụ phần mềm. Việc còn lại

là sử dụng các nhãn (tag name) giống như các nhãn quen thuộc trong hệ SCADA hoặc

DCS.

 Phần mềm PC Access

Do S7-200 không được cài sẵn drive với phần mềm WinCC nên cần có một

chương trình trung gian để kết nối, PC Access là một trong những chương trình hỗ trợ

được dùng phổ biến hiện nay. Các bước kết nối với PC Access:

Vì PLC S7 200 khơng có driver , nên phải sử dụng một phầần mêầm PC

ÁCCESS để tạo driver cho Win CC . Mở phầần mêầm V1 PC ACCESS, tạo một file mới

ta vào File / New PLCOk.45Hình 2.12 Tạo file mớiĐể tạo nút nhầấn và đèn báo trong PC ACCESS ta vào PLC1  Click chuột

phải chọn New Item  Name để viêất tên  Address thay đổi miêần nhớ ( các đầầu

vào là I ta dung miêần nhớ là V0.0, V0.1… còn đầầu ra là Q ta giư nguyên Q0.0,

Q0.1… ) Oke.46Hình 2.13 Tạo nút nhấn và thay đổi miền nhớ-Khi đã cầấu hình song ta có tầất cả đầầu vào và ra như sau.Hình 2.14 Các đầu vào ra khi đã cấu hình47CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1 LẮẤP ĐẶT THIỀẤT BỊ VÀ ĐẤẤU NÔẤI DẤY DẤẪN CHO MƠ HÌNH

3.1.1 Danh mục các thiềất bị sử dụng trền mơ hình

Bảng 2.5 Danh mục và thơng số thiết bịSTTTên thiết bịSố lượngThông số kỹ thuật1Aptomat 3pha1C162Aptomat 1 pha1C103Đèn báo17220V-5A4Nút nhấn135Switch chuyển mạch26Động cơ xoay chiều không

đồng bộ 3 pha4380V-1.74A-0.37Kw7PLC S7-200 CPU2263AC/DC/Relay8Biến tần Siemens MM4204220V-380V, 2.1-6.2A9Dây điều khiển30m1C*1.0mm10Dây mạch lực và dây trung

tính20m1C*2.5mm483.1.2 Lắấp đặt thiềất bị

Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thiết bị (Phụ lục 1 – Các bản vẽ )

Hình 3.2 Sơ đồ nối dây (Phụ lục 1 – Các bản vẽ )

Hình 3.3 Mơ hình hồn thành49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khái quát về phần mềm WinCC, sử dụng PC Access và giao thức OPC để kết nối S7-200 với WinCC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×