Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ

Chương 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

4.1 Bảng liệt kê các thiết bị

Bảng 4.1: Các thiết bị dùng trong dây chuyền sản xuất sữa chua uống.

STT Tên thiết bị

1Thùng chứa sữa tươi nguyên liệu2

3Thiết bị lọc

Thùng chứa sữa sau lọc4Cân định lượng5Thùng chứa sau cân định lượng6Thiết bị gia nhiệt7Thùng chứa sau gia nhiệt8Thiết bị bài khí9Thùng chứa sau bài khí10Thiết bị ly tâm11Thùng chứa sau ly tâm12Thùng chứa cream sau ly tâm13Thiết bị thanh trùng, làm nguội14Thùng chứa giống hoạt hóa15Thùng sau thanh trùng, làm nguội16Thiết bị lên men17Thùng chứa sau lên men18Thiết bị phối trộn19Thùng chứa sau phối trộn20Thiết bị đồng hóa21Thùng chứa sau đồng hóa22Thiết bị tiệt trùng, làm nguội36

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm23Thùng chứa sau tiệt trùng, làm nguội24Thiết bị chiết rót37

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / nămMỗi ca làm 8 giờ, giả sử mỗi máy cần 1 giờ để vệ sinh, khởi động và

nghĩ giữa ca. Vậy mỗi máy làm việc 7 giờ.

Số lượng thiết bị được tính theo cơng thức sau:

n=Năng suất dây chuyền

Năng suất thiết bị(n: Số thiết bị), (4.1)4.2.1 Mô tả và tính kích thước thùng chứa.

Chọn thùng chứa sữa làm bằng thép khơng rỉ, thân hình trụ, đáy chỏm

cầu.

GọiH0: là chiều cao của thiết bị, H0 = 2 x h + H

D: là đường kính phần thân trụ.

H: là chiều cao phần thân trụ.

h: là chiều cao phần chỏm cầu.Thể tích thùng được tính theo cơng thức:

V = 2 x Vc + Vtr

Trong đóVc : Thể tích phần chỏm cầu.

Vtr: Thể tích phần thân trụ.SVTH: NGUYỄN VĂN AHhD

GVHD:H038Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / nămHình 4.1: Cấu tạo thùng chứa.Thể tích phần thân trụ:

2π ×D ×H

V TR =

4

Chọn H=1,3 ¿ D, m

22π ×D ×H π ×D ×1,3×D

V TR=

=

=1 , 021×D3

4

4

Thể tích phần chỏm cầuπ

V C = ×h×(h2 +3 r 2 )

6

Giả sử h = 0,3 x D,

2π

π

D

V c = ×h×(h 2 +3 r 2 )= ×0,3×D×( 0,9 D 2 + 3× )=0 ,132 D 3

6

6

4

Từ đó ta có:V =1,021×D3 +2×0,132×D3 =1,285×D3

39

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / nămD=3V

1,285 (4.2)4.2.1.1 Thùng chứa sữa nguyên liệu

Theo bảng 3.3, lượng sữa tươi đưa vào thùng 34694,981(lít/ca).

Thể tích của sữa tươi nguyên liệu cần trong mỗi giờ.

−334694,981×10

V=

7=4 , 956(m3/h)Thể tích làm việc của mỗi thùng.

Chọn 2 thùng có hệ số chứa đầy 0,85 và thể tích là:V '=4 , 956

=2, 916

2×0 ,85

(m3)Áp dụng cơng thức (5.2)V'

2, 916

D=

=3

=1, 314

1, 285 1 ,285

(m)√ √

3H = 1,3 x D = 1,3 x 1,314 = 1,708 (m)

h = 0,3 x D = 0,3 x 1,314 = 0,394 (m)

H0 = 2 x h + H = 2 x 0,394 + 1,708 = 2,497 (m): Thùng chứa.Hình 4.2Vậy số lượng 2, kích thước D x H = 1708 x 2497 (mm)

4.2.1.2 Bảng tính tốn các loại thùng chứa sau mỗi thiết bị.

Dựa vào số liệu bảng 3.3 để tính tốn.

40

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / nămÁp dụng (CT 4.2) và cách tính mục 4.2

Chọn hệ số chứa đầy của thùng 0,85.

Chọn thùng chứa sữa làm bằng thép khơng rỉ, thân hình trụ, đáy chỏm

cầu.

Mỗi ca làm 8 giờ, giả sử mỗi máy cần 1 giờ để vệ sinh, khởi động và

nghĩ giữa ca. Vậy mỗi máy làm việc 7 giờ.

Bảng 4.2: Bảng tính tốn, liệt kê kích thước, số lượng các thùng chứa sau mỗi thiết

bị.

Bảng các thùng chứa dùng trong dây chuyền sản xuất

DHhHoSL(mm)(mm)(mm)(mm) (cái)131417083942497213071700392248421303169439124762129916883902468212941683388245921264164337924012KTSTT Tên thùng123Thùng chứa sữa tươi

Thùng chứa sữa sau

lọc

Thùng chứa sữa sau

cân

Thùng chứa sữa sau4

gia nhiệt

5Thùng chứa sau bài

khí

Thùng chứa sữa sau6

ly tâm(mm)

1314x2497

1307x2484

1303x2476

1299x2468

1294x2459

1264x240141

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm7Thùng chứa sữa sau

thanh trùng, làm nguội126016383782393212531629376238121265164437924032126016393782395212561633377238725417031621027167187220112751Thùng chứa sữa sau

8

lên men

Thùng chứa sữa sau

9

phối trộn

10111213Thùng chứa sữa sau

đồng hóa

Thùng chứa sữa sau

tiệt trùng

Thùng chứa hoạt hóa

giống

Thùng chứa Cream

sau ly tâm1260x2393

1253x2381

1265x2403

1260x2395

1256x2387

541 x 1027

671x112754.2.2 Thiết bị dùng cho dây chuyền sản xuất sữa chua uống.

4.2.2.1 Thiết bị lọc

Theo bảng 3.3, lượng sữa cần lọc là 34694,981 (lít/ca)

Thể tích lượng sữa vào cơng đoạn kiểm tra và lọc trong 1 giờ34694,981

7

V1 == 4956,426 (l/h)Chọn máy tách lọc ly tâm pdm5000-dn [08]:

- Năng suất thiết bị: 5000 l/h

42

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm- Cơng suất động cơ : 15 kW

- Kích thước : 1270x1188x1560 mm

- Điện áp : 220VHình 4.3: Máy lọc ly tâm pdm5000-dn.[08]Nguyên tắc hoạt động: dựa vào trường lực ly tâm để phân riêng hỗn hợp hai

pha rắn-lỏng hoặc lỏng-lỏng thành các cấu tử riêng biệt.4956,426

Số thiết bị: n1 = 5000

= 0,991

Vậy thiết bị chọn là 1 thiết bị.

4.2.2.2 Cân định lượng.

Theo số liệu bảng 3.3, lượng sữa vào cân là 34174,710 (lít/ca)

Thể tích của sữa cần định lượng trong một giờ:34174,710

7

V2 == 4882,101 (l/h)

43SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

Chọn cân loại GHJ – 15 (Nhật Bản), [11]

Thông số kỹ thuật:

- Năng suất: 6000 (l/h)- Khối lượng : 170 (kg)

- Kích thước : 500 × 550 × 2100 (mm)

Áp dụng CT (4.1), số cân cần dùng:4882,101

n2 = 6000

= 0,814Hình 4.4: Cân định lượng

GHJ -15 [11]Vậy số lượng thiết bị chọn là 1 thiết bị.

4.2.2.3 Thiết bị gia nhiệt.Theo bảng 3.3, lượng sữa vào thiết bị gia nhiệt là 33833,012 (lít/ca)33833,012

=4833 ,287

7

Đổi ra thể tích l/h: V3 =(l/h)Chọn thiết bị gia nhiệt dạng tấm OTTA – 5, [07]

- Năng suất: 2500 (l/h)

- Nhiệt độ sữa vào: 8 – 10oC

- Nhiệt độ sữa ra: 60 – 68oC

- Hơi sử dụng : 56 (kg/h)

- Số tấm truyền nhiệt: 21 (tấm)

- Điện năng tiêu thụ : 10,7 (kW)Hình 4.5: Thiết bị gia nhiệt

OTTA - 5 [07]- Kích thước thiết bị : 1980 x 700 x 1525(mm)

- Khối lượng : 940 (kg)

- Vận tốc chuyển động của sữa: 0,44 (m/s)44

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

Nguyên tắc hoạt động: khi chất lỏng lưu động qua các khe rãnh, môi chất sẽ

chuyển động dưới dạng màng mỏng nên tạo ra hệ số trao đổi nhiệt rất cao tạo điều

kiện tốt để đốt nóng hay làm lạnh mơi chất.

Áp dụng CT (4.1), số thiết bị gia nhiệt:n3 =4833 ,287

=1 , 933

2500Vậy số lượng thiết bị chọn là 2.4.2.2.4 Thiết bị bài khí.

Theo bảng 3.3, lượng sữa cần đưa vào bài khí là 33494.208 (lít/ca)

Thể tích lượng sữa cần bài khí trong 1h:V 4=33494 . 208

=4784 . 887

7

(l/h)Chọn thiết bị bài khí loại DART – 10 [10]

- Năng suất: 5000 (l/h)- Nhiệt độ vào : 60 – 68oC

- Nhiệt độ làm việc : 60 – 65oC

- Độ chân không: 556 (mmHg)- Động cơ thiết bị: 1,8 (kW)- Kích thước D x H : 1,1 x 2 (m)

Áp dụng CT (5.1), số thiết bị cần chọn:n 4=Hình 4.6: Thiết bị bài khí

DART - 10 [10]4784 . 887

=0 , 957

5000

(cái)

45SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

Vậy số lượng cần chọn là 1.

4.2.2.5 Thiết bị ly tâm.

Theo bảng 3.3, lượng sữa cần đưa vào thiết bị ly tâm 33159.266 (lít/ca)

Thể tích lượng sữa cần tách cream trong 1h:V 5=33159. 266

=4737 . 038

7

(l/h)Chọn thiết bị ly tâm loại Tetra Cetri AMF, [07]

- Năng suất: 5000 (l/h)- Số đĩa: 45 (đĩa)- Độ nghiêng đĩa: 60o- Vận tốc quay: 6000 (vòng/phút)Hình 4.7: Thiết bị ly tâm Tetra- Cơng suất động cơ : 12 (kW)

- Kích thướcCetri AMF [07]: 1500x1200x1600 mmÁp dụng CT (4.1), số thiết bị cần chọnn5 =4737. 038

=0 , 947

5000Vậy số lượng 1.

4.2.2.6. Thiết bị thanh trùng, làm nguội.

Theo bảng 3.3, lượng sữa cần thanh trùng và làm nguội: 30876.953 (lít/ca)Thể tích sữa cần thanh trùng trong 1h V =30876 .953

7= 4410.993(l/h)Chọn thiết bị gia nhiệt dạng tấm OTTA – 5 như mục 4.2.2.346

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×