Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Các phương thức bán hàng tại công ty

* Các phương thức bán hàng tại công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

tuỳ theo quy định trả tiền trong hợp đồng mà thu tiền của người mua hoặc yêu

cầu người mua kí nhận nợ. Khi hai bên thỏa thuận mua bán xong kế toán sẽ lập

hoá đơn giá trị gia tăng làm 3 liên, giao liên 2 cho khách, liên 3 dùng để lập

bảng kê xuất hàng, liên 1 lưu tại quyển, sau đó thủ kho sẽ xuất hàng giao cho

khách. Hầu như tất cả khách hàng của công ty khi đến lấy hàng thì mang

phương tiện vận chuyển của mình hoặc th ngồi đến nhưng nếu khách hàng có

nhu cầu vận chuyển thì cơng ty có thể đáp ứng và vận chuyển thuê cho khách .

- Phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp:

Với phương thức này khi xuất hàng không lập hóa đơn (chỉ lập hóa đơn

khi khách hàng yêu cầu). Cuối ngày kế toán sẽ lập báo cáo bản lẻ theo từng mặt

hàng. Cuối tháng căn cứ vào báo cáo tổng hợp bán lẻ theo mặt hàng lập hóa đơn

giá trị gia tăng cho khách hàng là khách lẻ.

Văn phòng giao dịch của cơng ty kiêm ln là một kho hàng. Với hình thức

này nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách. Hết ngày kế tốn

bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ sau đó kiểm kê hàng hoá tồn kho để xác định số

lượng hàng hoá đã bán trong ngày và lập báo cáo bán hàng. Đây là hình thức bán

hàng khơng chủ yếu của cơng ty nhưng nó cũng làm tăng doanh thu bán hàng của

công ty lên. Hơn nữa giá bán lẻ của công ty lại tương đối “mềm” so với giá bán của

các cửa hàng khác nên cũng thu hút một lượng khách hàng mua lẻ lớn đến với công

ty. Do vậy mà công ty cũng luôn coi trọng và quan tâm đến phương thức bán này.

* Các phương thức thanh tốn tại cơng ty

+ Thanh tốn bằng tiền mặt: Đối với khách hàng mua lần đầu, khách hàng

mua với số lượng nhỏ (mua lẻ).

+ Thanh toán bằng chuyển khoản: Với các khách hàng thường xun có

tín nhiệm trên thị trường. Sau khi giao hàng công ty nhờ ngân hàng thu hộ số

tiền hàng hoặc chấp nhận séc do khách hàng trả.3.2.2 Kế tốn bán hàng

Tại Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hóa việc hạch tốn

doanh thu và xác định kết quả bán hàng được thực hiện theo thông tư 200/2014TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và hạch toán theo từng tháng. Trong tháng,

kế toán tập hợp chi phí, doanh thu phát sinh theo đúng trình tự lập, luân chuyển

chứng từ, định khoản, ghi sổ và lưu trữ phù hợp với chuẩn mực quy định. Cuối

tháng, kế toán tính tốn kết chuyển các số liệu, tính ra kết quả kinh doanh của

tháng và lập báo cáo tài chính trình ban lãnh đạo. Căn cứ trên những số liệu đó,

lãnh đạo cơng ty sẽ đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp với mục tiêu

và khả năng của doanh nghiệp.

Quá trình bán hàng bắt đầu từ khi hợp đồng thương mại đã kí kết bên mua

cử đại diện đến kho của công ty để nhận hàng. Theo hợp đồng công ty sẽ giao

hàng cho người mua, tùy theo trả tiền trong hợp đồng mà thu tiền của người mua

hoặc yêu cầu người mua kí nhận nợ. Khi giao hàng nhân viên kế tốn lập hóa

đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu ( đối với khách hàng thanh toán bằng tiền

mặt) hoặc mở tài khoản 131 nếu khách hàng chưa trả tiền chấp nhận thanh

tốn.Phiếu xuất và hóa đơn được coi là hợp lệ với đầy đủ chữ ký của các bên

liên quan.

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, kế tốn viết hóa đơn

GTGT lập thành 3 liên, liên 1 lưu vào sổ gốc, liên 2 giao cho người mua, liên 3

giao cho bộ phận kho (thủ kho) làm thủ tục xuất hàng. Khi xuất hàng, thủ kho

lập phiếu xuất kho và đến cuối ngày nộp cùng với hóa đơn nói trên lên cơng ty

để kế toán tổng hợp làm cơ sở hạch toán.

+ Phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho theo dõi chặt chẽ hàng hóa xuất kho

trong doanh nghiệp.Phiếu xuất kho được chia làm 3 liên ( đặt giấy than lên viết).

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán

ghi vào số kế toán

Liên 3:Người nhận hàng hóa giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng

Cơng ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần

nhập.

* Đối với nghiệp vụ bán hàng trực tiếp tại kho ( gồm cả bán bn và bán

lẻ):

Hàng hóa xuất kho giao cho nhân viên bán hàng thì coi như đã tiêu thụ khi

nhân viên bán hàng mang phiếu xuất kho và hóa đơn có chữ ký xác nhân của

người mua về cho phòng kế tốn đã ghi nhận giá trị vốn hàng hóa xuất bán.

 Đối với bán bn hàng hóa

Hàng ngày khi khách hàng đến công ty mua hàng và giữa hai bên thỏa

thuận mua- bán hàng hóa ( thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng hợp đồng kinh tế),

nhân viên bán hàng báo cho kế tốn lập hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn GTGT

chia làm 3 liên ( liên 1: Lưu tại cuốn, Liên 2: giao cho khách, Liên 3: dùng để

ghi sổ và lưu chứng từ), khách hàng cầm hóa đơn và cùng nhân viên bán hàng

lập phiếu xuất kho kiêm bảo hành thành 3 liên (Liên 1: Lưu, liên 2: Giao cho

khách hàng) gửi đến kho để nhận hàng. Thủ kho căn cứ vào hóa đơn xuất hàng

cho khách. Đồng thời lập phiếu xuất kho thành 3 liên.

Ngày 02/03/2016 công ty xuất hàng bán cho : Công ty TNHH thương mại

tổng hợp Tiến Đạt theo hình thức bán hàng trực tiếp qua kho.Theo hợp đồng

mua bán thỏa thuận giữa 2 bên, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt

tự mang phương tiện vận chuyển đến, hình thức thanh tốn chuyển khoản...Hàng hóa gồm:

sttTên sản phẩmSố lượng1

2Gạch A0 hai lỗ

Gạch A1 hai lỗ15.000

10.0003

4

5Gạch đặc

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ 1/210.000

15.000

10.000viên

TÔNG CƠNGĐơn vị

viên

viên

viên

viên

viênĐơn giá

(đồng/viên)Thành tiền

850

710(đồng)

12.750.000

7.100.0001.230

1.750

95012.300.000

26.250.000

9.500.000

67.900.000Đơng Á đã chấp nhận thanh tốn theo tổng số tiền phải trả là 67.900.000đ;

(Theo hóa đơn GTGT số 00005927)

 Sau đây là hợp đồng mua bán hàng hóa đã được ký kết giữa cơng ty Cổ

phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hóa và cơng ty TNHH thương

mại tổng hợp Tiến Đạt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Các phương thức bán hàng tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×