Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

PHẦN 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghề, sở hữu một đội ngũ kĩ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề đã trải qua

nhiều năm công tác trong lĩnh vực cơ khí. Cơng ty được đầu tư trang bị đầy

đủ hệ thống máy móc chuyên dùng vạn năng đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ

thuật Cơ khí.

3.1.2. Đặc điểm hoạt động và quy trình sản xuất tại công ty

3.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngành – Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

Gia cơng cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

Hồn thiện cơng trình xây dựng

Sửa chữa, bảo dưỡng ơ tơ và xe có động cơ khác

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ.

Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí:Ngun vật

liệuSản

phẩm(Nguồn: phòng kĩ thuật)

PhơiQuy trình cơng

Gia nghệ

cơng cơng nghệ KCS

Sơ đồ 3.1:

sản xuất Bán Thành

cơ khí

phẩm

- Quy trình cơng nghệ sản xuất:

Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng, phòng dịch vụ khách

hàng giao hợp đồng

cho lắp

các phòng banSơn

như phòng kế tốn

Nguội

KCS, phòng hànhThành

ráp

Phẩm

2chính, phòng kỹ thuật, ban giám đốc, từ đó căn cứ vào năng lực và chức năng

của các phòng ban để phân cơng thực hiện hợp đồng. Tùy vào đặc thù của các

hợp đồng kinh tế khác nhau mà các phòng ban, phân xưởng phối hợp thực

hiện hiệu quả. Nhìn chung quy trình như sau:

+ Khảo sát: Nhận được thư mời tham gia chào giá các gói thầu gia cơng

chế tạo thiết bị cơ khí cửa khách hàng. Phòng cơ khí phối hợp cùng đội khảo

sát đi tiến hành khảo sát hiện trạng, sơ bộ hiện trường thực hiện gói thầu để có

đánh giá ban đầu về gói thầu có khả thi hay khơng. Đội khảo sát tiến hành

đánh giá cùng các chỉ tiêu khảo sát để có kết luận của mình về thiết bị, vật tư

cơ khí.

+ Lập dự toán, báo giá: Sau khi đã khảo sát xong thiết bị và đánh giá là

khả thi thì Phòng kỹ thuật phối hợp với phòng kế tốn lập bảng dự toán chi

tiết để lên giá thành sản xuất, đàm phán với bên khách hàng để thống nhất ký

kế hợp đồng kinh tế giữa hai bên Công ty.

+ Tiến hành gia công, chế tạo: Gia công chế tạo các thiết bị cơ khí đã

khảo sát ở Hợp đồng trên theo quy trình cơng nghệ sản xuất của Cơng ty.

+ Nghiệm thu, bàn giao tài liệu: Khâu này cần sự phối hợp đồng bộ của

các bộ phận, cá nhân tham gia dự thầu với tổ hồn thiện và phòng kinh doanh,

bên A, thực hiện nghiệm thu đã làm trên để xác định công nợ ban đầu cho

khách hàng, giao bộ hồ sơ, tài liệu (đã ký) cho bên A khi công nợ được xác

nhận và có thể đã thu được tiền.

3.1.3 Tổ chứ bộ máy công ty

3.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát

triển thì ngồi các điều kiện cần thiết như vốn kinh doanh, chiến lược kinh

doanh… còn phụ thuộc khá nhiều vào cơ cấu tổ chức bộ máy. Một cơ cấu tổ

chức phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt trong công tác quản lý, đảm bảo3các phòng ban làm việc có hiệu quả, giúp Cơng ty có hướng đi đúng đắn. Nhận

thấy được tầm quan trọng này, ban lãnh đạo Công ty cổ phần cơ khí Trung Tân

đã quyết định lựa chọn mơ hình cơ cấu trực tuyến.

Đặc điểm của mơ hình này là người lãnh đạo thực hiện tất cả các chức

năng quản lý, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hệ thống mình phụ trách. Còn

người thực hiện mệnh lệnh chỉ nhận lệnh từ một người phụ trách và thi hành

lệnh của người đó.

Ưu điểm của mơ hình này là bộ máy quản lý gọn nhẹ, tạo điều kiện

thuận lợi cho việc thực hiện chế độ một thủ trưởng, tập trung thống nhất làm

cho tổ chức nhanh nhạy, linh hoạt cho phép giải quyết cơng việc một cách

nhanh chóng, chức năng nhiệm vụ được quy định rõ 4ang và còn tiết kiệm chi

phí quản lý cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên nhược điểm phải kể đến của mơ hình này là đòi hỏi người

lãnh đạo phải có kiến thức chun sâu tồn diện tổng hợp, đồng thời cơ cấu

này còn hạn chế việc sử dụng chun gia có trình độ chun mơn cao.

Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty:

GIÁM ĐỐC CƠNG TY

PHĨ GIÁM ĐỐC CƠNG TYPHỊNG KẾ

TỐNPHỊNG KỸ

THUẬTPHỊNG DỊCH

VỤ KHÁCH

HÀNGPHỊNG HÀNH

CHÍNH NHÂN

SỰ(Nguồn: phòng hành chính nhân sự)

Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức của Cơng ty

• Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

- Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, có trách4nhiệm pháp lý cao nhất của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều

hành sản xuất kinh doanh, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và công

ty trong việc điều hành, quản lý doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức sản xuât, bố trí

nhân sự , tổ chức hoạt động khoa học.

- Phó giám đốc: Là người đứng sau giám đốc, trực tiếp lãnh đạo nhân

viên, điều hành phân xưởng sản xuất, kinh doanh. Chịu trách nhiệm trước

giám đốc và pháp luật.

- Phòng kế tốn: Ghi chép phản ánh đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh hàng ngày. Theo dõi tồn bộ tài sản hiện có của doanh

nghiệp đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của

doanh nghiệp, quy chế trả lương, chế độ BHXH…

- Phòng kỹ thuật: Tiếp nhận quản lý hồ sơ, tài liệu, dự toán, bản vẽ

thiết kế cảu hệ thống.

Phân công cán bộ giám sát, theo dõi tình hình sử dụng thiết bị. Theo

dõi tình hình xuất, nhập vật tư. Cung cấp vật tư theo kế hoạch của doanh

nghiệp, cơng tác an tồn lao động. Báo cáo theo quy định.

- Phòng dịch vụ khách hàng: Đảm nhận công tác khách hàng, tư vấn và

hướng dẫn khách hàng về dịch vụ doanh nghiệp cung cấp.

- Phòng hành chính nhân sự: Xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt

động của cơng ty. Xây dựng quy trình làm việc chung cho từng phòng trong

Cơng ty. Phát hành, tiếp nhận và quản lý hồ sơ của toàn thể nhân viên trong

cơng ty.3.1.3.2 Đặc điểm cơng tác kế tốn của cơng ty

a.Sơ đồ bộ máy kế tốn5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×