Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ cột thể hiện sự khác biệt trong lựa chọn mặt hàng giữa giới tính

Biểu đồ cột thể hiện sự khác biệt trong lựa chọn mặt hàng giữa giới tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Case Processing Summary

Cases

Gioi

tinhNhung loai mat hang

nao da mua qua

Internet?ValidMissingTotalNPercentNPercentNPercentNam3149.2%3250.8%63100.0%Nu4972.1%1927.9%68100.0%Sách vở

Case Processing Summary

Cases

Gioi

tinhNhung loai mat hang

nao da mua qua

Internet?ValidMissingTotalNPercentNPercentNPercentNam1625.4%4774.6%63100.0%Nu2739.7%4160.3%68100.0%Hàng điện tửCase Processing Summary

Gioi Cases

tinh Valid

N

Nhung loai mat hang Na

23

nao da mua qua

m

Internet?

Nu

10Missing

Total

Percent N

Percent N

36.5% 40

63.5% 63

14.7%Hàng gia dụng

Case Processing Summary

Gioi Cases

235885.3%68Percent

100.0

%

100.0

%tinh

Na

Nhung loai mat hang

m

nao da mua qua

Internet?

NuValid

NMissing

Total

Percent N

Percent N1219.0%5181.0%631116.2%5783.8%68Mỹ phẩmCase Processing Summary

Gioi Cases

tinh Valid

N

Nhung loai mat hang Na

13

nao da mua qua

m

Internet?

Nu

42Percent

100.0

%

100.0

%Missing

Total

Percent N

Percent N

20.6% 50

79.4% 63

61.8%2638.2%68Percent

100.0

%

100.0

%Thực phẩmCase Processing Summary

Gioi

tinh

Na

Nhung loai mat hang

m

nao da mua qua

Internet?

NuCases

Valid

NMissing

Total

Percent N

Percent N1117.5%5282.5%63913.2%5986.8%68Percent

100.0

%

100.0

%Dược phẩmCase Processing Summary

Gioi Cases

tinh Valid

N

Nhung loai mat hang Na

4

nao da mua qua

m

Internet?

Nu

2Missing

Total

Percent N

Percent N

6.3%

59

93.7% 63

2.9%246697.1%68Percent

100.0

%

100.0

%Hóa phẩmCase Processing Summary

Gioi

tinh

Na

Nhung loai mat hang

m

nao da mua qua

Internet?

NuCases

Valid

NMissing

Total

Percent N

Percent N34.8%6095.2%6311.5%6798.5%68Vé xem phim, ca nhạc,….Case Processing Summary

Gioi Cases

tinh Valid

N

Nhung loai mat hang Na

7

nao da mua qua

m

Internet?

Nu

14Missing

Total

Percent N

Percent N

11.1% 56

88.9% 63

20.6%5479.4%68Percent

100.0

%

100.0

%Sim, card điện thoạiCase Processing Summary

Gioi Cases

tinh Valid

N

Nhung loai mat hang Na

8

nao da mua qua

m

Internet?

Nu

8Percent

100.0

%

100.0

%Missing

Total

Percent N

Percent N

12.7% 55

87.3% 63

11.8%6088.2%68Percent

100.0

%

100.0

%KhácCase Processing Summary

Gioi

tinh

Nhung loai mat hang Na

nao da mua qua

mCases

Valid

N

4Missing

Total

Percent N

Percent N

6.3%

59

93.7% 6325Percent

100.0

%Internet?Nu11.5%6798.5%68100.0

%⇒ Từ đó ta có bảng thống kê sau:Na

m

NữQuần

áoSách

vởHàng

gia

dụng

19Mỹ

phẩmThực

phẩmDược

phẩmHóa

phẩmSim Khác25.4Hàng

điện

tử

36.549.220.617.56.34.811.139.714.716.261.813.22.91.520.612. 6.3

7

11.8 1.572.1⇒ Quần áo là mặt hàng được các bạn sinh viên cả nam lẫn nữ giao dịch nhiều nhấtqua mạng.

6. Những yếu tố mà các sinh viên khơng hài lòng khi mua hàng trực tuyến quacác website?

(Ước lượng tỷ lệ của tổng thể - Frequency) – CÂU 2626Frequency

64

24

8

9

26

131

65

1967. Lập bảng thống kê mơ tả mức độ hài lòng về hình thức giao hàng qua đườngbưu điện hay các dịch vụ chuyển phát trung gian khi mua hàng trực tuyến của

sinh viên ĐN?

(Ước lượng tỷ lệ tổng thể) - CÂU 2227Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ cột thể hiện sự khác biệt trong lựa chọn mặt hàng giữa giới tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×