Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Test DST qua đêm: ng.nhân (+) và (-) giả

Test DST qua đêm: ng.nhân (+) và (-) giả

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong nhiều trường hợp khơng thể xác

định được chẩn đốn, cần làm XN:

 cortisol nước bọt 23h đêm

 cortisol máu 0h

 Test CRH sau ức chế bằng dexa.241.3.Cortisol nước bọt 23h

- Thuận lợi: không xâm lấn, dễ lấy mẫu,

cortisol trong nước bọt ổn định (vài ngày).

- Lấy mẫu lúc 23h.

- KQ: < 1,3 ng/ml  loại Cushing.

- Se: 92%; Sp: 100%.

251.4.Cortisol máu 0h

- KQ: Cortisol máu > 7,5 µg/ml (206 nmol/l) gợi ý Cushing.

- Se: 96%Sp: 100%.261.5. Test CRH sau ức chế bằng dexa

- Giúp phân biệt HC Cushing với HC giả Cushing.

Dexa 0,5mg/6h uống X 48 h (liều đầu tiên 12h trưa)

CRH 1µg/kg IV lúc 8h sáng

(sau liều Dexa cuối cùng lúc 6h sáng).

Cortisol huyết tương sau tiêm CRH 15 ph

> 1,4 µg/dl

HC Cushing< 1,4 µg/dl

HC giả Cushing

272. Phụ thuộc hay không phụ thuộc ACTH?

(BL TTT tiên phát hay u tiết ACTH?)ACTH

ACTH < 5 µg/dlACTH > 15ACTH 5 - 15

XN lần 2Ng.nhân tại TTTNg.nhân tại yên

hay ngoài yênCT, MRI

Cortisol tăng > 50%

Ng.nhân phụ thuộc ACTHACTH 5 - 15

Test CRH

ACTH < 10

Ng.nhân tại TTT

28Nguyên nhân âm tính và dương tính giả

Test

Ức chế bằng

dexa liều thấp

qua đêm hay

2 ngày(+) giả

-Dùng Dexa sai thời

gian

-Thuốc làm tăng

ch.hóa dexa

-Giảm hấp thu dexa

-Tăng cortisol khơng

do HC Cushing

-HC giả Cushing(-) giả

- Suy thận mạn

(MLCT< 30

ml/phút)

-Trục DĐ-yên-TT

tăng nhạy cảm

với dexa29Nguyên nhân âm tính và dương tính giả

Test

(+) giả

Cortisol tự do - Uống nước nhiều

NT/24h

- Dùng kèm

carbamazepin (pp

HPLC)

- Tăng cortisol không

do HC Cushing

- HC giả Cushing(-) giả

- HC Cushing

chu kỳ

-Cushing gđ sớm

-Suy thận mạn

-Dùng kèm fibrate30Nguyên nhân âm tính và dương tính giả

Test

Cortisol HTh

nửa đêm

Cortisol nước

tiểu 23h(+) giả(-) giả- Stress do lấy máu, - HC Cushing

do nhập viện

chu kỳ

- Bệnh nặng

- Trầm cảm313. Nguồn gốc tiết ACTH

(Bệnh Cushing hay HC tiết ACTH lạc chỗ) Test ức chế bằng dexa liều cao.323. Nguồn gốc tiết ACTH

(Bệnh Cushing hay HC tiết ACTH lạc chỗ) Test ức chế bằng dexa liều cao.

Dexa 2 mg/6h X 2 ngày (8 liều)Lấy NT trong 24 cuốiDexa 8 mg 23hCortisol HTg 8h sángCortisol HTg  > 50%

Cortisol tự do NT  > 90%Bệnh Cushing

(Se 83, Sp 100)Cách 1Bệnh Cushing

(Se 92, Sp 100)Cách 233Nữ 45t, HC Cushing không phụ thuộc ACTH.

Khối 3x3 cm cạnh bể thận T  u tuyến lạc chỗ lành tính

của TTT.

Courtesy of David N Orth, MD.

34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Test DST qua đêm: ng.nhân (+) và (-) giả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×