Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN

III. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. LÂM SÀNG

1. Suy thận cấp:

1.1. Giả suy thận:

- Tăng Urê: Corticoides, Tetracyclin

- Tăng Creatinin: Cimetidin,

Trimethoprime10IV. LÂM SÀNG

1.2. STC chức năng:

- Giảm tưới máu thận

+ Lợi tiểu

+ Hạ HA

- Ức chế Prostaglandine

- Mất khả năng tự điều hòa trong thận

+ IEC trong hẹp đ/m thận 2 bên.

11IV. LÂM SÀNG1.3. Hoại tử ống thận cấp do thuốc

- KS: Aminoside, Polymicin, Tetracyclin,

Cephalosporin, Amphotericin B.

- Cản quang Iod.

- Gảm đau: Glafénin, Acetaminophene,

Acid Acetylsalicylic

- Chống K: Cisplastin, Methotrexat,…

- AINS.

- Gây mê: Halothane, Methoxyflurante,…

12THƯỜNG GẶP: AMINOSIDE

Streptomycin → Kana, Tobra, Genta,

Nelti, Amikacin → Neomycin.

a. Lâm sàng:

- Sau 5-7 ngày điều trị

- 10 % có suy thận

- Lượng nước tiểu bảo tồn

b. CLS: - Protein niệu: ít-vừa

- Trụ hạt

- Tăng Beta-Microglobulin niệu

13ĐỘC THẬN DO AMINOSIDE

c. Ngăn ngừa:

- Hạn chế dùng.

- Dùng liều thích hợp với chức năng

thận

- Creatinin máu 2 ngày / lần

- Không phối hợp với: lợi tiểu quai,

Cephalothine, Amphotericin B.

14IV. LÂM SÀNG (tt)2. Viêm thận kẽ mạn do thuốc:

Phenacetin, Paracetamol, Aspirin: độc

trực tiếp.

- Diễn tiến chậm, đái máu đại thể, đau

thắt lưng.

- Trụ niệu.

- Suy thận cấp.

- UIV: hoại tử thận (cắt cụt đài, Cocard)

- Hồi phục khi ngừng thuốc.

15IV. LÂM SÀNG (tt)

3. Bệnh cầu thận do thuốc:

3.1. Biểu hiện: - Pro niệu đơn độc

- HCTH không suy thận

3.2. Các thuốc thường gặp:

- CC Miễn dịch: Muối vàng, D-Penicillamin,

Captopril, AINS,…

- Độc trực tiếp: Doxorubicine, Mitomycine

16V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM1. Lưu ý:

- Suy thận: giảm thải, tăng tích lũy

- RL hấp thu ở ruột do pH thay đổi

- RL tiêu hóa (HC tăng Urê máu)

- Thuốc điều trị trong STM ảnh hưởng

đến hấp thu thuốc khác.

- RL thể dịch: ảnh hưởng phân bố17V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM

2. Thay đổi liều lượng thích hợp:

- Tăng khoảng cách giữa 2 lần dùng:

Các thuốc có t1/2 dài – Vancomycin

- Khoảng cách không đổi, giảm liều:

(t1/2 < 4giờ) – Carbenicilline

- Kết hợp cả 2.

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×