Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.

5 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nói tóm lại,thực tế cơng tác quản lý NSX đòi hỏi phải làm thế nào đểNSX thực sựtrở thành một cấp ngân sách hoàn chỉnh gắn với những quyền

hạn và trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng các cấp chính quyền khác coi cấp

xã là công cụ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính quyền cơ

sở với bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về nhiều phương diện, ngân

sách khơng có khả năng cân đối lại phải hứng chịu gánh nặng của các hoạt

động nhằm thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh và cả trách nhiệm của cấp trên nên

khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ một cách thực tế và hiệu quả. Chính vì

vậy, chính quyền cấp xã cần được khẳng định là một cấp chính quyền độc lập

tương đối, được chủ động sử dụng ngân sách cấp mình nhằm hoàn thành các

chức năng, nhiệm vụ được giao và tiến tới là một phương thức để nhân dân

thực hiện tự quản cộng đồng chứ khơng hồn tồn là hình ảnh thu nhỏ của Nhà

nước, cơng cụ đảm bảo lợi ích của Nhà nước. Có như vậy chủ trương “Nhà

nước và nhân dân cùng làm” mới được thực thi và có ý nghĩa quan trọng trong

việc gắn bó giữa cộng đồng dân cư với Nhà nước, thúc đẩy quá trình phát triển

chung của cả nước.

KẾT LUẬN

Cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước là quá trình tất yếu để phát triển

kinh tế, xã hội nhằm tránh tụt hậu và rút ngắn khoảng cách với các nước trong

khu vực và trên thế giới. Nhà nước thơng qua cơng cụ tài chính của mình là

Ngân sách Nhà nước để tạo ra những động lực khuyến khích phát triển tồn

diện các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Để ngân sách xã trở thành một

cấp ngân sách hoàn chỉnh và phát huy được tác dụng thì chính quyền các cấp

phải nhìn nhận xã là một cấp chính quyền có tính độc lập tương đối, thực hiện

các chức năng nhiệm vụ được giao.

Để quản lý NSX đáp ứng được những yêu cầu trong giai đoạn mới đòi

hỏi chính quyền địa phương phải phát huy được những thành tựu đã đạt được,

khắc phục những tồn tại trong q trình lập, chấp hành và quyết tốn dự tốn.Trên cơ sở những kết quả mà phòng TC-KH huyện Nghĩa Hưng có được trong

những năm vừa qua, em xin đưa ra một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản

lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện. Hy vọng rằng những giải pháp này sẽ giúp

ích phần nào đó để cơng tác quản lý NSX đạt kết quả tốt hơn trong những năm

tới.

Luận văn này được hoàn thành trên tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và

độc lập. Tuy nhiên do kinh nghiệm, thời gian và năng lực còn hạn chế nên bài

viết của em khôngthểtránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự

thơngcảm và chỉ bảo của các thầy cô giáo.

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC CÁC TÀI LIÊU THAM KHẢO

1. Giáo trình Quản lý Tài chính cơng - NXB Tài chính

2. Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/2/2002

3. Thông tư 60/2003/TT - BTC quy định về quản lý NSX và các hoạt động

tài chính khác của xã , phường, thị trấn.

4. Văn bản pháp quy về quản lý Tài chính đối với xã, phường, thị trấn - NXB

Tài chính

5. Dự tốn NSX được duyệt của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

(2007-2010)

6. Quyết toán NSX của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định (2007-2009)

7. Một số tài liệu tham khảo khácMỤC LỤC

1.1.1......................................................................................................................

1.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊACHƯƠNG II

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRONG NHỮNG NĂM

GẦN ĐÂY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM

ĐỊNH.

2.1 VÀI NÉT VẺ ĐĂC ĐIỂM Tự NHIÊN, KINH TÉ, VĂN HÓA, XÃ HỜI

HUYỆN NGHĨA HƯNG.

2.1.1-Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội huyên Nghĩa Hưng.Nam ở phía Nam của tỉnh Nam Định, nằm giữa hai con sông lớn (sông

Đáy và sông Ninh Cơ), Nghĩa Hưng là cầu nối giao lưu kinh te, văn hố,

xã hơi giữa các khu vực trong vùng. Tổng diện tích tự nhiên của tồn

huyện là 250.500 ha, trong đó diện tích đất nơng nghiệp là 142.900 ha, các

loại đất khác 107.600 ha. Huyện có chiều dài gần 60 km, chiều ngang chỗ

rông nhất là 12 km, chỗ hẹp nhất khoảng 700m, có bờ biến dài 12km. Tồn

huyện có 25 xã, thị trấn, hình thành 338 khu dân cư, dân số trên 20 vạn

người, có hai tơn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo, đồng bào

theo đạo Thiên chúa giáo chiem 49 %.-Huyện thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt đơ trung bình cả năm

là 23,50C; độ ẩm là 82,2%. Kiếu khí hậu này tạo điều kiện cho nông

nghiệp phát triến. Thực the đã chứng minh huyện Nghĩa Hưng là một

trong những vùng trọng điếm lúa của tỉnh Nam Định. Nhân dân trong

huyện sống bằng nghề trồng lúa là chính, chiem 68%. Ngồi ra còn khai

thác tiềm năng kinh te biến và một số ngành nghề khác như tiếu thủ công

nghiệp (TTCN) chiem 14%,

lao độngdịch vụchiem 18%.Lựclượngcủa huyện dồi dào,phần lớn số lao động có trình độ phổ thơng, có kinh nghiệm trong sản xuất nơng

nghiệp và phát triến kinh te hộ gia đình.- Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt về mọi mặt. Bộ mặt của huyện

ngày càng được đổi mới, các cơng trình: Điện, đường, trường, trạm, nước

sạch được xây dựng tương đối đồng bô với phương châm “Nhà nước và

nhân dân cùng làm”. Có trên 90% hơ dân được dùng nước sạch; 100% các

hơ gia đình có điện sáng, đường giao thông từ huyện đen trung tâm các xã

thị trấn, các thơn, đường dong, ngõ xóm được rải đá, nhựa hố và bê tơng

hố. 25/25 xã, thị trấn có trường học cao tầng. Trạm y te các xã, thị trấn đều

được xây dựng kiên cố, 100% số xã có bác sỹ để chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân. 25/25 xã, thị trấn có nhà bưu điện văn hố. Tỷ lệ phát triển dân số

tự nhiên dưới 1 % /năm; không có hơ đói, hơ nghèo còn dưới 6%, hơ khá và

giầu trên 55%.

- về cơ sởchính trị ở khu dân cư: 100% khu dân cư có tổ chức cơ sởĐảng, mặt trân và các tổ chức đồn thể. Cơng tác quân sự quốc phòng địa

phương thường xuyên được coi trọng, an ninh chính trị, trât tự an tồn xã hơi

được giữ vững, an ninh nông thôn được đảm bảo, nhân dân phấn khởi tin

tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp lt của nhà

nước. Từ đó đã tăng cường được khối đại đoàn ket toàn dân, phấn đấu thực

hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ, văn minh.

- Nghĩa Hưng là huyện có bề dày lịch sử, với truyền thống văn hố đâm

đà bản sắc quê hương. Nhân dân Nghĩa Hưng giàu lòng men khách, có tinh

thần u nước qt cường. Đen nay huyện đã được nhà nước phong tặng là

huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Con em

Nghĩa Hưng có truyền thống hieu học. Các hoạt đơng văn hố xã hơi, giáo

dục, y te, thểdụcthể thao đã đượcmức,từngbước đápđầu tưđúngứng vàcải thiện đời sống văn hố tinh thần cho người dân. Chính trị ổn định, quốc

phòng, an ninh, trât tự an tồn xã hơi được đảm bảo.2.1.2Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyên Nghĩa Hưng.- Cùng với sự phát triển chung của nền kinh te đất nước, Nghĩa Hưng có nhiều

tien triển đáng kể trên lĩnh vực nông nghiệp và TTCN. Tốc đô phát

triển kinh tế hàng năm tăng từ 9- 10%. Dưới sự lãnh đạo của huyện, Đảng bơ

và chính quyền các cấp đã tích cực chuyển biến cơ cấu kinh tế nông nghiệp,

nông thôn theo hướng tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp, TTCN và

dịch vụ, giảm dan tỷ trọng nông nghiệp. Cụ thể:

+ Ngành nông nghiệp của huyện đã có những chuyển biến rõ rệt, sản xuất

đang chuyển dan theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, đời sống nhân dân

được cải thiện. Hơ gia đình nơng thơn là đơn vị kinh tế tự chủ, các HTX

nông nghiệp đã dan chuyển sang dịch vụ. Trong sản xuất người dân đã biết

áp dụng những tiến bô khoa học kỹ thuật, nhiều mơ hình sản xuất phong phú

đa dạng đã xuất hiện. Với xu thế tồn cau hố, hơi nhập với thế giới thì kinh

tế hàng hố đã từng bước phát triển, đa dạng hố cây trồng, đẩy mạnh chăn

ni, đặc biệt là lĩnh vực khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản những năm gan

đây đã phát triển mạnh, đóng góp mơt phan khơng nhỏ vào nguồn thu của

huyện. Từ đó đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, giải quyết được

việc làm, tăng thu nhập cho mơt lượng lao đơng lớn của địa phương.

Hiện

nay đã có nhiều hơ nơng dân thực hiện mơ hình kinh tế vườn- ao-chuồng,

xây dựng được môt số trang trại ươm cây giống có khả năng cung cấp cho

nhân dân địa phương và các huyện lân cận.

+ Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý nhà ở tiếp tục có sự

chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tang, cơ sở vật chất và phục vụ đau tư được

quan tâm phát triển. Trên địa bàn huyện có mơt khu cơng nghiệp (KCN)

Nghĩa Sơn thu hút nhiều lao đơng, góp phan giải quyết việc làm, tăng thunhập cho những người dân quanh năm chỉ biết đến cây lúa, đồng thời thu hút

được các nhà đau tư trong và ngoài tỉnh.

- Với địa giới hành chính gồm 3 thị trấn và 22 xã, huyện Nghĩa Hưng đã

và đang chú trọng xây dựng cơ sở hạ tang, thu hút đau tư, mở rông các KCN

để phát triển.

Như vậy, Nghĩa Hưng là một huyện có tiềm năng phát triển cả về kinh te,văn hóa, xã hội. Có thể nói, huyện Nghĩa Hưng trong tương lai không xa sẽ

trở thành một trong những trung tâm kinh te, văn hố lớn của tỉnh.

2.2 THƯC TRANG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐIA

BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TÌNH NAM ĐINH.Thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của

UBND tỉnh, UBND huyện, công tác quản lý NSX trên địa bàn đã được triển

khai thực hiện theo luật NSNN sửa đổi từ 01/01/2004. Việc hình thành ngân

sách cấp xã thuộc hệ thống NSNN theo luật để đảm bảo thực hiện chức năng

quản lý Nhà nước trong phạm vi che độ phân cấp là hoàn toàn can thiet,

NSX đã được đưa vào quản lý thống nhất. Thực hiện luật NSNN sửa đổi

năm 2002, cơ che phân cấp quản lý điều hành ngân sách rõ ràng với xu

hướng tăng quyền chủ động cho địa phương, thích ứng linh hoạt với những

bien đổi của kinh te xã hội, phát triển không ngừng như hiện nay. Nguyên

tắc đảm bảo đúng luật nhưng năng động sáng tạo quyền tự chủ của cấp cơ sở

được quán triệt thực hiện, tạo điều kiện cho công tác quản lý NSX trên địa

bàn.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, cơng tác thực

hiện luật NSNN nói chung và NSX trên địa bàn huyện nói riêng đã và đang

được hồn thiện theo chiều hướng tích cực, góp phan cùng với các cấp ngân

sách hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh te xã hội của đất nước và của

địa phương.Sau khi thực hiện luật NSNN sửa đổi, quản lý NSX đã đạt được những

bước phát triển mới và đang dan tự khẳng định tam quan trọng của mình

trong các hoạt động thu chi, biểu hiện:

2.2.1Công tác quản lý thu Ngân sách xã.Thu NSX là q trình huy đơng nguồn lực tài chính vào quỹ NSNN từ

mọi tang lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác quản lý thu NSX đã và đang

được gắn chặt với trách nhiệm của chính quyền cấp xã, nhất là trong giai

đoạn hiện nay khi nền kinh tế đang có những bước phát trien nhanh chóng

cơng với tính năng đơng sáng tạo của cấp xã. Chính vì vây thu ngân sách

ln đặt ra u cau phải thu đúng, thu đủ với mức đông viên hợp lý vừa có

the huy đơng tốt nhất nguồn lực tài chính vào ngân sách mà phải vừa khuyến

khích sự phát trien của các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất kinh doanh

trên địa bàn. Trong những năm qua công tác quản lý thu NSX trên địa bàn

huyện Nghĩa Hưng đã được thực hiện khá tốt. Tình hình quản lý thu NSX cụ

the trong những năm vừa qua được the hiện thơng qua bảng sau:

Bảng 2.1: Tình hình thu NSX theo xã, thị trấn tại huyện Nghĩa Hưng.Đơn vị: 1000 đồng

S

T

Tên xã, thị trấn

T

1 Xã Nghĩa Đồng

2 Xã Nghĩa Thịnh

3 Xã Nghĩa Minh

4 Xã Hoàng Nam

5 Xã Nghĩa Châu

6 Xã Nghĩa Thái

7 Xã Nghĩa Trung

8 TT Liễu Đề

9 Xã Nghĩa Sơn

10 Xã Nghĩa Lạc

11 Xã Nghĩa Hồng

12 Xã Nghĩa Phong

13 Xã Nghĩa Phú

14 Xã Nghĩa Bình

15 Xã Nghĩa Tân

16 Xã Nghĩa Thành

17 TT Quỹ Nhất

18 Xã Nghĩa Lâm

19 Xã Nghĩa Hùng

20 Xã Nghĩa Hải

21 Xã Nghĩa Lợi

22 Xã Nghĩa ThắngNăm 2007

Tỷ

Thực hiện

trọng

1.696.205

2,53

2.973.487

4,44

2.508.570

3,75

2.208.989

3,30

3.530.408

5,27

2.428.926

3,63

2,87

1.918.806

2.361.050

3,53

4.229.699

6,32

5,00

3.347.898

3,22

2.154.957

3.944.825

5,89

1.958.607

2,93

2,40

1.609.372

2.305.835

3,44

2,31

1.548.935

3.409.388

5,09

2,96

1.980.963

2.363.191

3,53

4,04

2.703.667

3,09

2.067.101

9,48

6.348.802Năm 2008

Tỷ

Thực hiện

trọng

1.906.226

2,51

2,62

1.995.456

2.627.461

3,45

4,21

3.205.719

4.204.907

5,53

3,32

2.524.573

2,28

1.736.629

3.161.391

4,16

4.470.606

5,88

4,74

3.607.057

3,68

2.800.338

6.673.828

8,77

2.213.943

2,91

2,37

1.804.704

2.887.229

3,79

4,54

3.450.991

3.964.206

5,21

3,01

2.288.456

2.411.191

3,17

4,26

3.239.947

3,41

2.597.368

5,67

4.311.670Năm 2009

Tỷ

Thực hiện

trọng

2.942.742

3,23

4,17

3.795.505

4.284.774

4,70

3,40

3.100.824

5.689.494

6,25

3,85

3.510.755

3,83

3.487.240

4.761.603

5,23

6.783.873

7,45

3,40

3.095.368

2.771.114

3,04

6.303.790

6,92

2.675.718

2,94

4,37

3.982.854

2.867.621

3,15

5,09

4.636.714

2.428.615

2,67

3,16

2.881.817

2.186.807

2,40

4.761.313

5,23

3,30

3.002.988

3,69

3.357.93123

24

25Xã Nghĩa Phúc

2.137.152

3,19

TT Rạng Đơng

2.914.640

4,35

Xã Nam Điền

2.290.696

3,42

Cơng

66.942.169 100

1

------------- 1-----------------1---------------- 1-------\ —Hồ2.533.143

3.079.287

2.385.228

76.081.5543,33

4,05

3,14

1002.754.476

3.022.406

2.017.131

91.103.4733,02

3,32

2,21

100Ngn: Phòng TC-KH huyện Nghĩa Hưng.cùng với sự phát triển chung của toàn huyện trên mọi lĩnh vực: công nghiệp,

nông nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, dịch vụ, văn hố, giáo dục, y

te...cơng tác quản lý NSX cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Thu NSX trên địa bàn ngày càng tăng lên. Tổng nguồn thu NSX trong năm

2007 là 66,942169 tỷ đồng, năm 2008 là 76,081,554 tỷ đồng, năm 2009 là

91,103,373 tỷ đồng. Như vây chỉ tính trong 3 năm (từ 2007 đen 2009) số thu

NSX tăng 26,52% (tương ứng với số tuyệt đối là trên 24 tỷ đồng) từ gần 67

tỷ đồng năm 2007 đen trên 91 tỷ đồng năm 2009. Mặc dù trong năm 2009,

nen kinh te có nhiều bien đơng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh te

the giới, nhưng tổng thu vẫn tăng, điều đó càng chứng tỏ hướng đi đúng đắn

của công tác quản lý NSX. Sự gia tăng đó là minh chứng cho sự phát triển

kinh te xã hội trên địa bàn đang có dấu hiệu khởi sắc.

Nhìn vào bảng trên ta thấy tỷ trọng thu ngân sách giữa các xã, thị trấn có sự

chênh lệch đáng kể:

+ Xã có số thu cao nhất là Nghĩa Phong, năm 2007 gần 4 tỷ đồng chiem tỷ

trọng là 5,89%; nhưng năm 2008 tăng lên tân gần 6,7 tỷ đồng chiem tỷ trọng là

8,77%, nhưng lại giảm vào năm 2009 còn trên 6,3 tỷ đồng chiem tỷ trọng 6,92%.

Chỉ có 1 năm từ 2008 đen 2009 mà số thu của xã tăng tới 2,7 tỷ đồng (chiem

40,89% năm 2008). Có số thu cao the này là do những năm gần đây Nghĩa Phong

có nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đi vào sản xuất, kinh doanh; kéo

theo đó là những hoạt động dịch vụ rất phát triển nên đã tạo nguồn thu đáng kể

cho NSX.+ Xã Nghĩa Đồng có số thu thấp nhất; thu được gần 1,7 tỷ đồng năm

2007 chiem tỷ trọng 2,53%; năm 2008 thu được trên 1,9 tỷ đồng chiem

tỷtrọng 2,51%, sang đến năm 2009 thu được gần 3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng

3,23%. Sở dĩ như vây là do xã có vị trí địa lý không thuận lợi, tiềm năng

phát triển kinh tế chưa được khai thác hợp lý, và do công tác quản lý thu

Ngân sách trên địa bàn xã chưa thật sự hợp lý.

+ Bên cạnh đó còn có một số xã số thu ngân sách tăng từ 2007 đến 2008

nhưng lại giảm trong năm 2009 như Hoàng Nam, Nghĩa Lạc, Quỹ Nhất.. .Số

thu của xã Nghĩa Châu, Liễu Đề, Nghĩa Hải tăng đều giữa các năm, đặc biệt

các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung tăng đáng kể. Nguyên nhân

xuất phát từ đặc điểm của từng vùng. Như xã Nghĩa Trung là nơi tập trung

đông dân cư, số người hoạt động trong khu vực ngoài quốc doanh nhiều,

UBND huyện đặt trụ sở tại xã nên được quan tâm đặc biêt, có điều kiện

thuận lợi phát triển kinh tế vùng. Thị trấn Liễu Đề là trung tâm thương mại

của huyện với chợ Liễu Đề - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động mua

bán, mặt khác ở đây tập trung số lượng các hộ kinh doanh cá thể tạo nguồn

thu ngân sách rất dồi dào. Hay như xã Nghĩa Sơn, được đầu tư xây dựng

KCN, do đó số thu NSX tăng đáng kể.

Tuy thu ngân sách có tăng lên nhưng số tăng vẫn chưa tương xứng với

khả năng khai thác các nguồn thu. Một mặt là luật NSNN sửa đổi mới được

đưa vào áp dụng nên không thể tránh khỏi những lúng túng, vướng mắc

trong thực hiện. Mặt khác, trong năm 2009 không chỉ trên địa bàn huyện mà

nền kinh tế của cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài

chính tồn cầu. Để nhìn nhận một cách chi tiết những kết quả đạt được và

những tồn tại cần phải khắc phục ta có thể đi vào chi tiết một số khoản thu

cấu thành trong cơ cấu thu NSX nhằm tìm ra nguyên nhân và đưa ra những

giải pháp để tiến tới hồn thiện cơng tác quản lý NSX.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×