Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm chung về giao tiếp

Khái niệm chung về giao tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

GửiNhậnMã hoáGiải mãÝ tưởngHiểuHồi đáp

Chủ thể,

khách thểChủ thể,

khách thể* Bản chất giao tiếp

- Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông

tin hai chiều, là sự chia sẻ thông tin hai

chiều, là một cuộc đối thoại hai chiều làm

thay đổi nhận thức hai bên.

- Các yếu tố trong quá trình giao tiếp đều

động (nhận thức, thái độ, hành vi,…).

- Giao tiếp là quá trình tác động qua lại:

hiểu biết về nhau, đáp ứng được mong

muốn của các bên,...* Giao tiếp trong lãnh đạo và thương lượng

đàm phán

- Là cơ sở để ra quyết định và tổ chức thực

hiện quyết định quản lý.

- Biết nhân viên, đối tác để điều hành và

tác động.

- Giao tiếp chính là một cơng cụ sắc bén để

tạo ra các mối quan hệ trong quản lý,

trong kinh doanh, trong ký kết hợp đồng.

- Thiết lập mối quan hệ thân tình với nhân

viên, đối tác,...1.2. Các mức độ giao

tiếp

- Mức độ 1: Giao tiếp

= Một hoạt động xã

hội nào đó của con

người.

- Mức độ 2: Giao tiếp

= Một quan hệ cụ

thể giữa hai người,

hai nhóm, hai tổ

chức, hai cơng ty,…

trong một hoạt động

xã hội nào đó của

con người.- Mức độ 3: Giao tiếp

= Một lần tiếp xúc

cụ thể của một

mối quan hệ xã hội

nào đó (còn gọi là

thương lượng, đàm

phán).

- Mức độ 4: Giao tiếp

= Xử lý một tình

huống bất ngờ xảy

ra trong một lần

tiếp xúc cụ thể nào

đó của con người

(còn gọi thế găng

trong giao tiếp).1.3. Các kiểu giao tiếp:

- Kiểu 1: Thắng - Thắng: cả hai quan tâm đến nhu

cầu, lợi ích và tìm cách thỏa mãn hợp lý lẫn nhau.

- Kiểu 2: Thắng - Thua: chỉ quan tâm đến lợi ích của

mình và tìm mọi cách làm cho đối tác thật sự thua.

- Kiểu 3: Thua - Thắng: chấp nhận sự thua thiệt về

mình nhằm tạo ra mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.

- Kiểu 4: Thua - Thua (hệ quả kiểu 2): cả hai đều không

thành công trong giao tiếp nhưng vẫn duy trì mối

quan hệ vì hy vọng một dịp khác sẽ tốt hơn.

- Kiểu 5: Thắng - thắng (kết thúc quan hệ): hệ quả

của kiểu 1. Nếu một trong hai bên khơng có thiện chí

thì tốt nhất là kết thúc quan hệ giao tiếp.2. Kỹ năng vận dụng các yếu tố tâm lý

trong giao tiếp lãnh đạo và thương

lượng, đàm phán

2.1. Ấn tượng ban đầu trong giao tiếp

- Ấn tượng ban đầu là những hình ảnh ban

đầu về đối tượng;

- Đó là một nhận định, thái độ, kết luận,

đánh giá ban đầu thiên về cảm tính với

đối tượng nhất định.

- Đó là những nhận xét, đánh giá ngay từ

phút đầu tiên gặp gỡ.--Đặc điểm của ấn tượng ban đầu

Ấn tượng ban đầu mang tính chủ quan rõ

rệt.

Ấn tượng ban đầu thường để lại dấu ấn

mạnh mẽ, sâu đậm khó phai mờ.

Hình ảnh về ấn tượng ban đầu thường

chưa được chọn lọc, chưa toàn diện, chưa

phản ánh khái quát, đầy đủ về bản chất

đối tượng.

Ấn tượng ban đầu có thể ngày càng được

bổ xung rõ nét, hồn chỉnh dần trong q

trình giao tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm chung về giao tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×