Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá hiệu quả ứng dụng bơm nhiệt để sản xuất nước nóng

Đánh giá hiệu quả ứng dụng bơm nhiệt để sản xuất nước nóng

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.2. Chi phí đầu tư ban đầuBiểu đồ chi phí đầu tư ban đầu và so sánh chi phí đầu tư giữa các

phương án

_ Chọn phương án điện làm chuẩn. Nhìn vào đồ thị chi phí đầu tư và biểu

đồ so sánh các phương án sản xuất nước nóng ta nhận thấy: Phương án sử

dụng bơm nhiệt có chi phí đầu tư cao nhất, mặc dù phương án sử dụng

năng lượng mặt trời kết hợp điện có chi phí đầu tư thấp hơn nhưng vào

mùa đông hệ thống làm việc không liên tục, hơn 60% thời gian của mùa

đông thời tiết không thuận lợi nên phương án này không khả thi bằng

phương án sử dụng bình nước nóng bơm nhiệt.196.3. Chi phí vận hànhBiểu đồ chi phí vận hành và so sánh chi phí vận hành giữa các

phương án

_ Khi so sánh với phương án điện thì có thể thấy rằng: chi phí vận hành

của phương án sử dụng bình nước nóng sử dụng bơm nhiệt thấp nhất

bằng 22,5% phương án điện. Phương án bình nước nóng sử dụng bơm

nhiệt có chi phí đầu tư ban đầu cao nhất nhưng lại tiết kiệm nhất trong chi

phí vận hành và xét về hiệu quả sử dụng điện thì phương án này là kinh tế

nhất. Mặt khác phương án đun nước nóng bằng điện còn gây nguy hiểm

cho người dùng.206.4. Về giá thành sản xuất nhiệtBiểu đồ giá thành sản xuất nhiệt và so sánh giá thành sản xuất nhiệt

của các phương án

Nhìn vào biểu đồ so sánh giá thành sản xuất nhiệt thì phương án đun

nước nóng bằng bơm nhiệt kinh tế nhất mặc dù phương án này có mức

chi phí ban đầu cao nhưng với thời gian hoàn vốn ngắn 4,7 năm ( so với

phương án điện).7. Kết quả so sánh đánh giá các phương án sản xuất

nước nóng

_ Từ kết quả đánh giá so hiệu quả các phương án đun nước nóng ta rút ra

được bảng kết quả đánh giá các phương án sản xuất nước nóng như sau:STTHẠNG MỤCDÙNG ĐIỆNDÙNGDÙNG BƠM21NLMT+ĐIỆNNHIỆT1Số người sử

dụng4442Tổng lượng nước

nóng dùng/ ngày200 lít200 lít200 lít3Chi phí sử dụng/

tháng390.000VNĐ185.000 VNĐ87.000 VNĐ4Chi phí sử dụng/

năm4.680.000

VNĐ2.226.739

VNĐ1.052.090

VNĐ5Số tiền tiết kiệm/

năm2.453.261

VNĐ3.627.910

VNĐ6Chi phí đầu tư

ban đầu16.500.000

VNĐ17.000.000

VNĐ7Số năm hồn vốn6,8 năm4,7 năm8Chi phí điện

trong 15 năm70.200.000

VNĐ33.401.085

VNĐ15.781.350

VNĐ9Tuổi thọ của máy6151510Chi phí đầu tư 10

năm kế tiếp6.000.000

VNĐKhơngKhơng11Tổng chi phí

trong 15 năm82.200.000

VNĐ49.901.085

VNĐ32.781.350

VNĐ12Số tiền tiết kiệm

trong 15 năm32.298.915

VNĐ49.418.650

VNĐ6.000.000

VNĐBảng so sánh hiệu quả kinh tế của phương án đun nước nóng bằng bơm

nhiệt với các phương án đun nước nóng khácCác loại chi phíCác phương án đun nước nóngSự thay đổi22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá hiệu quả ứng dụng bơm nhiệt để sản xuất nước nóng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×