Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp71Việt Nam đang có khoảng 31 dự án xi măng lò quay với tổng cơng suất

thiết kế là 39 triệu tấn được phân bổ ở nhiều vùng trên cả nước. (Đa số tập

trung ở miền Bắc, miền Trung và chỉ có 4/31nằm ở miền Nam).

Biểu đồ 3.1: sản lượng cung cấp cho thị trường và doanh thuNhư ta đã biết thị trường tiêu thụ lớn nhất thuộc về Tổng công ty xi măng

Việt Nam chiếm khoảng 40% toàn thị trường – Thị phần tiêu thụ xi măng

trong 04 tháng đầu năm 2008 con số này là 41,1% . Các doanh nghiệp lớn

trong ngành đều thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam như: Hà Tiên1, 2, Xi

măng Hồng Thạch, Xi măng Hải Phòng….hơn 33 đơn vị gồm công ty con,

công ty cổ phần - tổng công ty nắm quyền chi phối, công ty liên doanh liên

kết.

Thị phần của các doanh nghiệp xi măng nhỏ chiếm 31% toàn thị trường –

04 tháng đầu năm 2008 con số này là 28,9% - do vốn nhỏ, khả năng cạnh tranh

kém.

Thị phần của các doanh nghiệp liên doanh là 29% - 04 tháng đầu năm

2008 con số này là 30%.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp72Biểu đồ 3.2: Thị phần xi măng trong nướcVới tình hình kinh tế như hiện nay, chiến lược phát triển của ngành là

Tiết kiệm chi phí do giá nguyên vật liệu đâu vào ngày càng đắt đỏ,phấn đấu đủ năng lực cạnh tranh với xi măng nhập khẩu khi khơng còn được

bảo hộ về thuế (chất lượng sản phẩm, giá)

Phấn đấu tự sản xuất clinker, không phải nhập khẩu (hiện tại các DNVN nhập khẩu chủ yếu clinker, thạch cao từ Thái Lan, và Indonesia).

Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu sang các nước khác.Trở thành nước có công suất và sản lượng xi măng lớn nhất trong khốicác nước ASEAN.

Ngắn hạn:

Trong ngắn hạn các công ty trong ngành cơng nghiệp xi măng khó có thể

đạt được các mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận của năm 2008 do giá nguyên

liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là clinker nhập khẩu (rất khó khăn cho các

cơng ty phía Nam – khơng sản xuất được clinker):

Giá ngun vật liệu đầu vào(Clinker, than đá) tăng cao làm ảnh hưởngtới giá thành sản phẩm tăng cao

Giá bán của xi măng bị nhà nước khống chế nên không điều tiết theothị trườngLê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp73Trong thời kỳ lạm phát tăng cao chính phủ có chính sách thắt chặt quảnlý đầu tư, người tiêu dụng cũng hạn chế thực hiện các cơng trình dân dụng.

Các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay nên các dự án lớn của côngty dừng lạị

*)Trung và dài hạn : Ngành xi măng và các ngành nguyên vật liệu xây

dựng khác sẽ hưởng lợi từ sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, bất động sản

và cơ sở hạ tầng.

Triển vọng tăng trưởng hàng năm của nhu cầu xi măng trong giai đoạn

2008- 2010 là 11%, giai đoạn 2011 -2016 vào khoảng 9%/năm và giai đoạn

2016 -2020 là 4,5%/năm. Nhu cầu xi măng được ước lượng sẽ đạt 76 triệu tấn

vào năm 2015, hơn gấp 2 lần nhu cầu năm 2007 đã đạt mức 35,8 triệu tấn

Tuy nhiên theo dự báo hiện nay có rất nhiều các dự án sắp đi vào giai

đoạn hoạt động. Mặc dù nhu cầu sử dụng lớn, nhưng với công suất dự kiến

đến cuối năm 2009 ngành xi măng không những đáp ứng đủ nhu cầu của thị

trường mà còn phải tính tới việc xuất khẩu. Buộc các cơng ty trong ngành

phải có hướng đi rõ ràng trong sản xuất kinh doanh, có lộ trình cụ thể nhằm

đạt được những mục tiêu đề ra. Nếu các doanh nghiệp khơng có kế hoạch sớm

lộ trình xuất khẩu sẽ dẫn tới tình trạng “thừa” xi măng – lãng phí trong khai

thác cơng suất máy móc, giảm lợi nhuận kinh doanh.

Do vị trí địa lý sát với quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới Trung

Quốc, do đó phải cụ thể hóa thị trường xuất khẩu khi nhu cầu trong nước đã

tạm thời ổn định.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp74Bảng 2.17: Dự báo nhu cầu xi măng 2010-2015Miền - Vùng kinh tếNhu cầu xi măng năm Nhu cầu xiMiềnVùng2010năm 2015Tây Bắc0,700,94Đông Bắc3,985,32Đồng bằng sông Hồng13,1017,50Bắc Trung Bộ4,926,56Nam Trung Bộ3,745,00Tây nguyên1,171,56Đông Nam Bộ12,1716,25Đồng bằng sông Cửu Long7,029,37Cả nước46,8062,5BắcTrungNammăngBảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu

tấn/năm)

Năm200720082009201020112012Sản lượng26.8834.2344.8451.7657.1561.06Nhu cầu35.0938.5942.4646.851.3756.51Cân đối-8.21-4.362.384.965.784.553.2.Định hướng phát triển của công ty

Về sản xuất: Nhiệm vụ sản xuất năm 2009 đã được HĐQTcông ty phê duyệt : Sản xuất 2,1945 triệu tấn ckinke và 2.66 triệu tấn xi măng

(trong đó dây chuyền 2 là 380000 tấn xi măng).Clinke mua ngoài là 90000 tấn

.

--Tiếp tục sản xuất kinh doanh với mức cao nhất khai thác mọi tiềm năng

hiện có về lao động, thiết bị, vật tư, tiền vốn hoàn thành các mục tiêu kế

hoạch những năm tới, làm nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước, không ngừng ổn

định và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp75--Áp dụng các biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, tiết

kiệm chi phí

--Dự trũ nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm một cách hợp lý

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 Về tiêu thụ: Dự kiến năm 2009 là: 2660000 tấn trong đó phía Bắc

997,500 tấn, miền Trung 256,500 tấn và miền Nam 1,406,000 tấn. Giá bán

bình quân là58 $/tấn.

 Đầu tư: Hoàn thành xây dựng dây chuyền 2 và đưa vào sản xuất chính

thức từ tháng 10-2009. Hoàn thành bổ sung silo số 3 tại trạm phân phối Hiệp

Phước với công suất 30000 tấn. Thực hiện đầu tư chiều sâu cho Dây chuyền 1

và nạo vét cảng ..với 60 cơng trình hạng mục.

 Về cơng tác tổ chức và nguồn nhân lực: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ

máy quản lý của công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất

tăng lên gấp đôi theo hướng nâng cấp 2 chi nhánh bán hàng thành khối và

tăng số lượng cấp phòng tại các khối với nhiệm vụ và quyền hạn lớn hơn để

xử lý kịp thời các biến động của thị trường trong điều kiện cạnh tranh ngày

càng khốc liệt hơn.

 Duy trì ngun tắc các cơng ty bố mẹ cử cán bộ quản lý cấp khối, phía

Nhật cử người làm giám đốc và VICEM cử người đảm nhận PGĐ khối.

 Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa hiệu

lực và hiệu quả quản lý ở các khâu. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên,

quan tâm tới đào tạo cán bộ quản lý.

Với phương hướng như trên cơng ty cần có các biện pháp cụ thể để đạt

được kế hoạch đề ra .

3.3.Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty xi măng Nghi Sơn

3.3.1.Các biện pháp giảm chi phíLê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp76Đối với các doanh nghiệp sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản

phẩm là con đường cơ bản để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trên cơ sở

phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất của công ty xi măng Nghi Sơn,

để tăng lợi nhuận em xin đua ra một số kiến sau:

Thứ nhất :Công ty phải thường xuyên đầu tư, nâng cấp, sũa chữa máy

móc thiết bị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt các chi phí

tiêu hao trong q trình sản xuất và các chi phí phát sinh khi sản xuất bị gián

đoạn do máy móc hỏng, định kỳ kiểm tra máy móc thiết bị đảm bảo cho máy

móc ln hoạt động liên tục giảm các chi phí như chi phí sửa chữa lớn TSCD,

đồng thời tăng năng suất lao động, sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng, giảm

chi phí cố định trong một đơn vị sản phẩm để tăng lợi nhuận cho công ty.

Đi đôi với việc đổi mới máy móc thiết bị là vấn đề khấu hao Tài sản cố

định.Công ty cần áp dụng các hình thức khấu hao linh hoạt thay vì chỉ áp

dụng hình thức khấu hao đều để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, tránh hao mòn

vơ hình cũng như phân bổ chi phí khấu hao vào chi phí trong kỳ hợp ly. Tại

Xi măng Nghi Sơn, chỉ áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng nên

khả năng thu hồi vốn chưa cao, hơn nữa hiệu suất sử dụng lại thấp.

Khoa học cơng nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi Cơng ty phải ln

thực hiện đi tắt đón đầu tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại. Dự án dây

chuyền 2 sắp sửa hoàn thành và đi vào hoạt động, công ty cần phải chú trọng

trong việc mua sắm các tài sản cố định, xem xét đánh giá để đảm bảo máy

móc là đúng theo yêu cầu.Mặt khác, sản xuất xi măng là một dây chuyền liên

tục nên việc thay thế các thiết bị máy móc phải đảm bảo sự đồng bộ, hoạt

động liên tục và năng suất lao động cũng phải tăng lên.

Trong q trình vận hành Cơng ty cân có sự giao khốn trách nhiệm cho

người trực tiếp vận hành Cơng ty, có hình thức thưởng phạt phân minh để

tránh tình trạng gây hại đối với tài sản cố định.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp77Thứ hai: Đẩy mạng hơn nữa công tác quản lí giá vốn hàng bán đặc biệt

giảm bớt chi phí sản xuất chung và chi phí nguyên vật liệu

*) Chí phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung gồm các chi phí sản xuất phát sinh chung trong

phạm vi phân xưởng, tổ, đội sản xuất như chi phí nhân viên phân xưởng, chi

phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua

ngồi và chi phí khác bằng tiền. Để có thể giảm thấp chi phí sản xuất chung

cơng ty càn phải áp dụng hàng loạt các biện pháp chủ yếu sau

+ Lựa chọn phương án đầu tư vào tài sản cố định tối ưu phù hợp với qui

mơ kinh doanh và có kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tăng khả năng cạnh tranh

của doanh nghiệp.

+ Lựa chọn nguồn mua TSCĐ rẻ và có khoảng cách gần để giảm chi phí

mua và chi phí vận chuyển tài sản.

+ Áp dụng các phương pháp khấu hao một cách linh động và tăng thời

gian khấu hao máy móc thiết bị lên 20-25 năm thay vì 15 năm như hiện nay

để giảm chi phí khấu hao, hạ thấp chi phí sản xuất chung, giảm giá thành sản

phẩm tăng lợi nhuận cho công ty.

+ Xây dựng định mức chi phí dịch vụ mua ngồi. Nên cử người giám sát

theo dõi việc thực hiện này.

*) chi phí nhân cơng trực tiếp

Cơng ty tiếp tục áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm đối với công

nhân trực tiếp sản xuấtTheo phương pháp này hàng tháng công ty sẽ tiến hành

thanh tốn lương năng lực làm việc, trình độ tay nghề và năng suất của người

lao động.

*)chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu là một nhân tố cấu thành nên giá vốn hàng bán

nên nó ảnh hưởng quan trọng đến việc giá vốn hàng bán tăng hay giảm. Nếu

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp78chi phí này tăng lên tức gía vốn hàng bán cũng tăng lên, do vậy mà lợi nhuận

sẽ bị giảm sút. Để tăng lợi nhuận Công ty nhất thiết phải tim cách tiết kiệm

chi phí nguyên vật liệu.Đối với Xi măng Nghi sơn do tận dụng được việc khai

thác 2 mỏ đá vơi và đất sét ở phía Nam và phía Bắc Hồng Mai- Nghệ An nên

chi phí cho 2 loại này được tiết kiệm.Chỉ có các loại phụ gia khác như : cát

silic, đá bazan, quặng, ..Công ty phải mua từ những nơi khác thường được vận

chuyển băng ơ tơ, đường sắt nên thường xun có tiêu hao trong q trình vận

chuyển.Vì vậy cần phải có kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gần thu mua

nguyên vật liệu để giảm chi phí vận chuyển, bốc dỡ. Còn đối với các nguyên

vật liệu phải nhập khẩu ở nước ngồi như Clinker, thạch cao thì cơng ty nên

có kế hoạch cung ứng vật tư theo quy trình sau :

 Cơng tác chuẩn bị lập kế hoạch: Phân tích tình hình sử dụng vật tư năm

trước đề ra các biện pháp sử dụng tốt vật tư năm sau,soát lại bảng danh mục

vật tư và định mức sử dụng vật tư.

 Xác định nhu câù vật tư : căn cứ vào thông báo kế hoạch nhiệm vụ sản

xuất năm kế hoạch, định mức tiêu hao vật tư, tính ra nhu cầu vật tư, lên bản

cân đối vật tư.

 Lập đơn đặt hàng và ky kết hợp đồng: Trên cơ sở nhu cầu vật tư năm kế

hoạch công ty trực tiếp thỏa thuận với các đơn vị cung ứng về số lượng, chất

lượng và các yêu cầu khác.

Khi nguyên vật liệu đến khâu sản xuất thì cơng ty cần phải giao trọng

trách cho người quản ly, sử dụng nguyên vật liệu đến từng tổ, đội và người lao

động để nâng cao tinh thần trách nhiệm tránh gây lãng phí trong q trình sử

dụng. Hơn nữa, Công ty cần phải thường xuyên kiểm tra và xây dựng định

mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng khâu sản xuất sao cho phù hợp với tình

hình thực tế. Tránh tình trạng ứ đọng nguyên vật liệu để giảm thấp chi phí bảo

quản và nguyên vật liệu khơng bị giảm giá

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp79Bên cạnh việc này công ty công ty cần tổ chức tốt hệ thống thông tin

khách hàng. Bởi tình hình cung ứng của các nguồn hàng về số lượng, chất

lượng, thời gian..là vấn đề hết sức quan trọng đối với cơng ty. Để có thể tổ

chức tốt hệ thống thông tin kinh tế từ các khách hàng về cơng ty thì cần phải

có các biện pháp như cử đại diện ở các nợi, hợp tác hoặc quan hệ thường

xuyên với các đơn vị mua han ..Tù đó có thể chuẩn bị sản phẩm hàng hóa đáp

ứng mọi nhu cấu của khách hàng không để bị đứt đoạn.

Thứ ba: quản lí chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngồi và

chi phí bằng tiền khác trong trong quản lí doanh nghiệp.

Đây là khoản chi phí chiểm tỷ trong khá lướn trong tổng giá thành của

công ty Xi măng Nghi Sơn. Trong 2 năm gần đây , các khoản chi phí về bán

hàng tăng vọt khiến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh bị giảm sút.

Tăng nhiều nhất trong chi phí bán hàng đó là chi phí vận chuyển, kho bãi rồi

mới đến chi phí quảng cáo nhưng chi phí quảng cáo tăng cao là một điều có

lợi cho thấy cơng ty đã chu trọng đến vấn đề quảng bá sản phẩm. Điều đó

cũng đồng nghĩa với việc cơng ty cần phải chi tiêu hợp lí khoản chi phí này cố

gắng tiết kiệm tối đa nhất cũng các khoản chi phí mà vẫn đảm bảo được việc

tiêu thụ sản phẩm.

Các khoản dịch vụ mua ngoài như: điện, nước, điện thoại,,,chi bằng tiền

phục vụ cho mọi q trình sản xuất quản lí của cơng ty.Vì vậy việc quản lí tốt

các chi phí này sẽ gảim được các chi phí sản xuất, giảm giá thành nhờ đó tăng

sức cạnh tranh cho cơng ty.

Cơng ty cũng cần phải quản lí chặt ché các khoản chi phí bằng tiền khác.

Bởi vì cơng ty đang đầu tư dự án dây chuyền 2 nên các khoản chi phí tiếp

khách, q tặng…cho nhân viên quản lí cũng tăng lên. Cơng ty cần phải ra

định mức các khoản chi phí này, tránh tình trạng kê khai quá lớn.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp80Để thực hiện được những mục tiêu này cần phải có sự nỗ lực cố gắng cảu

tồn thể cán bộ cơng nhân viên cũng như tồn thể cơng ty.Cần phải phải có sự

thục hiện một cách đồng bộ từ các đơn vị cấp trên đến cấp dưới.

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn( tài sản )

Việc sử dụng vốn có hiệu quả đồng nghĩa với việc số lợi nhuận thu được

trên một đồng vốn bỏ ra sản xuất kinh doanh ngày càng tạo ra lợi nhuận .Vì

vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ làm tăng lợi nhuận cho công ty.

Đối với Vốn cố định: cần tăng cường khai thác triệt để năng lực hiện có

để tăng lượng sản xuất.Thường xuyên chú trọng đến việc duy trì gái trị về mặt

hiện vật của TSCD, ln bảo dưỡng, sửa chữa, định kì kiểm tra TSCD để duy

trì năng lực sản xuất của máy móc thiết bị, ln có sự dự tốn về mặt tài chính

hàng năm để khắc phục những khó khăn do may móc cũ. Ln phải nâng cao

tay nghề của người lao động cũng như đào tạo để họ tiếp cận với những cơng

nghệ mơi, máy móc mới khi nhập về.Đối với TSCD mà năng lực sản xuất

thấp hay chi phí sửa chữa lớn hơ gái trị còn lại thì ta có thể thanh ly, nhượng

bán để thu hồi vốn nhanh.Với việc huy động nguồn vốn dài hạn để đầu tư

mua sắm trang thiết bị mới phải đảm bảo an tồn về mặt tài chính,khơng được

dùng vốn ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn.

Đối với vốn lưu động: Lượng vốn bằng tiền cần phải dự trữ ở mức tối

thiểu nhưng vẫn đảm bảo cho việc thanh toán.

Lượng hàng tồn kho sau khi mua về cần nhanh chóng đưa vào sản xuất

để giảm bớt hao hụt cũng như tăng thêm các chi phí bảo quản. Định kì tiến

hành kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ vật tư tồn kho để xác định gái trị thực của

vốn trong khâu dự trữ, xác đinh nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn đọng

lâu ngày không thể sử dụng được( do kém hoặc mất phẩm chất hoặc không

phù hợp với nhu cầu sản xuất) phải chủ động giải quyết.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp81Mặt khác, để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả cơng ty cần phải

nâng cao trình độ của cán bộ quản lí.

Thứ năm : Xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu, nâng cao hệ số nợ,

mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Cơ cấu vốn là sự kết hợp của nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu được

sử dụng để tài trợ cho các quyết định đầu tư của công ty. Cơ cấu vốn tối ưu là

cơ cấu vốn mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối thiểu hóa rủi ro và

tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Một cấu trúc vốn phải đảm bảo vừa nâng cao

hiệu quả vốn kinh doanh vừa đảm bảo an tồn tài chính. Khi tài sản của cơng

ty được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu thì đảm bảo được sự tự chủ về mặt

tài chính nhưng nếu công ty tài trợ bằng nguồn vốn vay sẽ tận dụng được lá

chắn thuế mang lại do lãi vay được tính vào chi phí tài chính và được trừ vào

lợi nhuận trước thuế. Khi tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản nhỏ hơn lãi vay

thì càng tăng hệ số nợ, công ty càng khuyếch đại được tỷ suất lợi nhuận vốn

chủ sỡ hữu. Với việc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất 2 nâng tổng công

suất thiết kế của nhà máy xi măng Nghi Sơn lên 4,3 triệu tấn/năm là tiền đề

cho việc nâng cao ROAE của công ty. Mặt khác do hoạt động kinh doanh của

công ty tốt, hệ số nợ đang thấp hơn so với các công ty cùng ngành khác nên

trong thời gian tới thay vì tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu công ty nên tăng

nguồn vốn vay như vay của ngân hàng phát triển châu Á (ADB), IFC, ngân

hàng của Nhật và các ngân hàng trong nước hay từ công ty cổ phần tài chính

xi măng Việt Nam… để tăng mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính, từ đó

khuyếch đại tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, giảm chi phí sử dụng vốn. Để

có thể tăng các khoản vốn vay, cơng ty cần ln đảm bảo thanh tốn các

khoản vay, lãi tiền vay đúng hạn, đầy đủ, giữ uy tín với các ngân hàng. Mặt

khác cũng xây dựng các mối quan hệ với các ngân hàng.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×